Show simple item record

dc.contributor.authorBergan, Morten Andre
dc.date.accessioned2019-04-15T08:30:29Z
dc.date.available2019-04-15T08:30:29Z
dc.date.created2017-05-11T11:48:16Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.isbn978-82-426-2773-5
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2594606
dc.description.abstractBergan, M.A. Bunndyrovervåking i mindre vassdrag i Trondheim kommune. Undersøkelser i 2014. - NINA Rapport Nr.1150. 50 s. På oppdrag fra Trondheim kommune har NINA i 2014 foretatt undersøkelser av bunndyrsamfunnet i bekker og mindre elver i kommunen. 28 stasjoner/bunndyrprøver fra til sammen 17 vassdrag ble innsamlet i løpet av medio september og oktober måned i 2014. Hensikten var å vurdere vann-forekomstenes miljøkvalitet og klassifisere økologisk tilstand med bunndyr som kvalitetselement. Økologisk tilstand ble klassifisert ved bruk av forurensningsindeksen ASPT, og miljøkvaliteten beskrevet på bakgrunn av bunndyrsamfunnets strukturelle og funksjonelle sammensetning. Undersøkelsene har vært en del av Trondheim kommunes årlige overvåking av vannkilder, og hovedresultatene finnes også i kommunens egen årlige rapportserie fra vannovervåkingen. Datamaterialet fra 2014 viser at av totalt 28 undersøkte vassdrags-stasjoner oppnådde to stasjoner «Svært god økologisk tilstand». Ytterligere seks stasjoner oppnådde miljømålet «God økologisk tilstand». Vann- og habitatkvaliteten ved 11 stasjoner hadde noe avvik fra miljømålet, og ble klassifisert til «Moderat økologisk tilstand». Ni stasjoner ble klassifisert å ha betydelige avvik fra forventet miljømål, og ble klassifisert til «Dårlig økologisk tilstand». Ingen stasjoner ble klassifisert til «Svært dårlig økologisk tilstand» høsten 2014. Økologisk tilstand, klassifisert ved forurensningsindeksen ASPT basert på bunndyrfaunaen, gir relativt tilfredsstillende vurderinger av miljøtilstanden i de fleste vassdrag i Trondheim, med unntak av noen bekker/elver som mottar kraftige, uregelmessige punktutslipp (industriutslipp og/eller kloakk). Bunndyrsamfunnet i noen enkeltvassdrag bærer derfor tydelig preg av større påvirkning, uten at ASPT-verdien indikerer dette i like stor grad. Her anbefaler NINA at faglige ekspertvurderinger legges til grunn ved fastsettelsen av tilstand og vurdering av evt. tiltaksbehov. Videre kan noen bekker ha en naturtilstand som avviker noe fra de interkalibrerte, fastsatte klassegrensene utarbeidet for norske vassdrag gjennom vannforskriften. Helsetilstanden i slike vassdrag kommer bedre til utrykk ved å inkludere en ekspertvurdering av funksjonelle og strukturelle forhold, artsmangfoldet og mengdemessige forhold (antall dyr per prøve) hos bunndyrsamfunnet, sammenlignet med en forventning om god økologisk tilstand klassifisert etter ASPT-indeksen. Trøndelag, bekker, miljøovervåking, bunndyr, økologisk tilstand, Vanndirektivet, Vannforskriften, streams, environmental monitoring, macroinvertebrates, ecological status, Water Framework Directivenb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk Institutt for Naturforskning (NINA)nb_NO
dc.relation.ispartofNINA rapport
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;1150
dc.titleBunndyrovervåking av mindre vassdrag i Trondheim kommune. Undersøkelser i 2014nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.description.versionpublishedVersionnb_NO
dc.rights.holder© Norsk institutt for naturforskning Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelsenb_NO
dc.source.pagenumber50nb_NO
dc.source.issue1150nb_NO
dc.identifier.cristin1469582
dc.relation.projectAndre: Trondheim kommunenb_NO
cristin.unitcode7511,3,0,0
cristin.unitnameAvdeling for akvatisk økologi
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record