Show simple item record

dc.contributor.authorTaugbøl, Annette
dc.contributor.authorDervo, Børre K.
dc.contributor.authorBrandsegg, Hege
dc.contributor.authorFossøy, Frode
dc.coverage.spatialNorge, Østfoldnb_NO
dc.date.accessioned2019-04-05T08:19:37Z
dc.date.available2019-04-05T08:19:37Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.isbn978-82-426-3405-4
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2593428
dc.description.abstractTaugbøl, A., Dervo, B.K., Brandsegg, H. & Fossøy, F. 2019. Analyser av miljø-DNA og strykeprøver for overvåking av soppen Batrachochytrium dendrobatidis (Bd) i Akershus. NINA Rapport 1660. Norsk institutt for naturforskning. Analyser av miljø-DNA er en forholdsvis ny metode for overvåking av arter og økosystemer der innsamling av prøver ikke er avhengig av langvarig innsats eller taksonomisk ekspertise i felt. Denne metoden har vist seg å være svært effektiv med tanke på overvåking av truede arter og arter som det er vanskelig å oppdage visuelt i felt. En slik art er soppen Batrachochytrium dendrobatidis (Bd), som parasitterer huden til amfibier og som kan gi utfall i infeksjonssykdommen chytridiomykose. Det ble for første gang påvist Bd i Norge i 2017, og patogenet ble påvist i fem av femten ulike amfibiedammer i Akershus, sør for Oslo, ved hjelp av miljø-DNA-analyser. I denne rapporten oppsummerer vi prøveinnsamling og analyser for 2018. I tillegg til miljø-DNA-prøver ble det også fange dyr og tatt strykeprøver fra huden. Det ble samlet inn vann fra de 5 kjente infiserte dammene og fem kontrolldammer ved fem ulike tidspunkt, med en forventning om økt utslag av Bd utover sesongen basert på resultater fra 2017. Resultatene fra 2018 viser derimot en motsatt effekt, med lavere konsentrasjoner av Bd inn mot de varmere sommermånedene i de to prøvene som er positive fra samme dam (Østre Støkken) og ingen positive utslag fra den siste innsamlingsrunden. Det ble påvist Bd i en ny dam med vannprøver for 2018, i Nordre Holstad, mens Garderenga ikke fikk utslag på Bd i 2018. Det ble også påvist smitte på dyr i 4 av 5 dammer da ingen av de innfangede dyrene slo positivt ut på Bd i Garderenga. Positive prøver er generelt pålitelige med metoden vi har brukt i denne analysen, og vår erfaring tilsier at falske positiver (påvisning av en art selv om det ikke finnes i lokaliteten) er svært sjeldne. Usikkerheten rundt en negativ prøve er derimot mer uviss, og det at Bd ikke ble påvist i miljø-DNA prøvene selv om strykeprøver hadde positive utslag kan skyldes flere årsaker, som for eksempel vannkvalitet i lokaliteten, temperatur, tetthet av arten, prøvevolumet som ble innsamlet samt behandling og analysering av prøven på lab. En negativ miljø-DNA-prøve bør derfor ikke sees på som et endelig bevis for arten ikke finnes i lokaliteten. Med tanke på de spesielt høye temperaturforholdene sommeren 2018 og lite kunnskap om hvordan livssyklusen til Bd opptrer i våre nordlige dammer, er det gode grunner til å tro at vi enten kan ha samlet inn fra dammene på et ugunstig tidspunkt på dagen, at en forhøyet damtemperatur kan ha ført til atferdsendringer hos vertsdyrene slik at vi ikke fanger opp sporstoffer fra huden i like stor grad som i 2017, eller at syke dyr har hatt kortere oppholdstid i dammene i 2018.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk Institutt for Naturforskning (NINA)nb_NO
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;1660
dc.subjectTriturus cistatusnb_NO
dc.subjectLissotriton vulgarisnb_NO
dc.subjectAmfibiernb_NO
dc.subjectArtspåvisningnb_NO
dc.subjectKartleggingnb_NO
dc.subjectMiljø-DNAnb_NO
dc.subjectGreat crested newtnb_NO
dc.subjectSmooth newtnb_NO
dc.subjecte-DNAnb_NO
dc.subjectSurveilancenb_NO
dc.subjectAmphibiansnb_NO
dc.titleAnalyser av miljø-DNA og strykeprøver for overvåking av soppen Batrachochytrium dendrobatidis (Bd) i Akershusnb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holder© Norsk institutt for naturforskning. Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelsenb_NO
dc.source.pagenumber23nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • NINA Rapport/NINA Report [2324]
    NINAs vanligste rapporteringsform til oppdragsgiver etter gjennomført forsknings-, overvåkings- eller utredningsarbeid.

Show simple item record