Show simple item record

dc.contributor.authorFløystad, Ida
dc.contributor.authorBrøseth, Henrik
dc.contributor.authorBakke, Beate Banken
dc.contributor.authorEiken, Hans Geir
dc.contributor.authorHagen, Snorre B.
dc.coverage.spatialNorge, Norwaynb_NO
dc.date.accessioned2019-04-03T13:41:47Z
dc.date.available2019-04-03T13:41:47Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.isbn978-82-426-3403-0
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2593196
dc.description.abstractFløystad, I., Brøseth, H., Bakke, B. B., Eiken, H. G., Hagen, S. B. 2019. Populasjonsovervåking av brunbjørn. DNA-analyse av prøver innsamlet i Norge i 2018. NINA Rapport 1658. Norsk institutt for naturforskning. Gjennom det nasjonale overvåkingsprogrammet for rovvilt i Norge ble det i 2018 samlet inn prøver til DNA analyse med antatt opphav fra brunbjørn (Ursus arctos) for tiende år på rad. Av de 1007 prøvene som ble samlet inn i 2018, ble 984 prøver inkludert i den genetiske analysen (720 ekskrementprøver, 252 hårprøver og 12 vevsprøver) og 53 % var positive for brunbjørn. Totalt gav 447 prøver (45 %) en full DNA-identitet, og det ble fra disse prøvene påvist 138 ulike bjørner; 63 hunnbjørner og 75 hannbjørner. Dette er en økning på 10 % (13 individer) sammen-lignet med 2017, mens kjønnsfordelingen bare har endret seg med 2% i samme periode. Dette er det høyeste antallet brunbjørn registrert siden 2013, og det høyeste antallet hunnbjørn regi-strert siden overvåkningen startet i 2009. Forekomsten av brunbjørn er hovedsakelig konsentrert i fylkene Finnmark (49), Hedmark (44) og Trøndelag (32) som tidligere. Av det totale antallet bjørner påvist i 2018 er 59 % (81 individer) tidligere påvist i Norge, noe som utgjør en reduksjon i gjenfunn på 6 % i forhold til i fjor. Dette er den laveste andelen gjenfunn siden 2009. Om man inkluderer gjenfunn fra Sverige, Finland og Russland utgjør det totale antallet gjenfunn 87 indi-vider (63 %). Estimatet for 2018 på 7,7 ynglinger er det høyeste anslaget siden overvåkningen startet i 2009, og er en økning fra 2017 hvor estimatet lå på 6,9 ynglinger. I rovviltregion 5 (Hed-mark) ligger antallet estimerte ynglinger i år, som i fjor, over bestandsmålet på 3 årlige ynglinger. De andre rovviltregionene ligger under bestandsmålet i 2018.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for naturforskning (NINA)nb_NO
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;1658
dc.subjectDNAnb_NO
dc.subjectbrunbjørnnb_NO
dc.subjectUrsus arctosnb_NO
dc.subjectmolekylær økologinb_NO
dc.subjectDNA profilernb_NO
dc.subjectovervåkingnb_NO
dc.subjectbrown bearnb_NO
dc.subjectmolecular ecologynb_NO
dc.subjectDNA profilesnb_NO
dc.subjectmonitoringnb_NO
dc.subjectNINA Rapportnb_NO
dc.titlePopulasjonsovervåking av brunbjørn. DNA-analyse av prøver innsamlet i Norge i 2018nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holder© Norsk institutt for naturforskning. Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelsenb_NO
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og Naturvitenskap: 400::Zoologiske og botaniske fag: 480nb_NO
dc.source.pagenumber24nb_NO
dc.relation.projectMiljødirektoratet: M-1331|2019nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • NINA Rapport/NINA Report [2272]
    NINAs vanligste rapporteringsform til oppdragsgiver etter gjennomført forsknings-, overvåkings- eller utredningsarbeid.

Show simple item record