Show simple item record

dc.contributor.authorGasbjerg, Gry
dc.contributor.authorChristensen-Dalsgaard, Signe
dc.contributor.authorLorentsen, Svein Håkon
dc.contributor.authorSystad, Geir Helge Rødli
dc.contributor.authorAnker-Nilssen, Tycho
dc.date.accessioned2019-03-25T13:15:43Z
dc.date.available2019-03-25T13:15:43Z
dc.date.created2017-06-26T10:04:28Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.isbn978-82-426-2320-1
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2591610
dc.description.abstractGasbjerg, G., Christensen-Dalsgaard, S., Lorentsen, S-H., Systad, G.H. & Anker-Nilssen, T. 2011. Tverrsektoriell vurdering av konsekvenser for sjøfugl. Grunnlagsrapport til en helhetlig forvaltningsplan for Nordsjøen og Skagerrak. - NINA Rapport 733. 139 s. Denne konsekvensvurderingen inngår som et grunnleggende dokument om sjøfugl i arbeidet med en forvaltningsplan for norsk del av Nordsjøen og Skagerrak. Målet har vært å gi en faglig oppdatert og enhetlig vurdering av konsekvenser for sjøfugl av de ulike påvirkningsfaktorene som er definert i prosessen. I de fleste tilfellene har vi vurdert både dagens situasjon og et nærmere beskrevet fremtidsbilde, samt diskutert de viktigste kunnskapshullene som bør fylles for å kunne identifisere mer operasjonelle forvaltningsmål. I hvert enkelt kapittel er vurderingene presentert og diskutert i en detalj som står i forhold til kunnskapsgrunnlag og formålstjenlighet, og i de fleste tilfellene gis det også en avsluttende oppsummering av vurderingene for angjeldende sektor. Rapporten spenner svært vidt og forutsetningene for de ulike vurderingene kan vanskelig gjengis på en kortfattet måte. En direkte sammenligning av konsekvenser på tvers av de ulike påvirkningsfaktorene kan heller ikke forsvares fullt ut i alle tilfeller, bl.a. som følge av ulikheter mht. kunnskapsgrunnlag og metodisk tilnærming. Vi har derfor unnlatt å gjengi konklusjonene i sammendraget. Det er også viktig å huske at de utvalgte indikatorartene i enkelte tilfeller ikke reflekterer den fulle bredde av potensielle konsekvenser. Problemstillingen med akkumulering av plastikkpartikler i sjøfuglmager, som i dette området først og fremst synes å være et problem for havhest, er et godt eksempel på dette. Slike unntak er likevel kommentert fortløpende der det er viktig for å klargjøre grunnlaget for vurderingene. Vi bemerker også at konsekvensene for sjøfugl av hver enkelt faktor er gjort uavhengig av hverandre, selv om sjøfuglene oftest vil være utsatt for flere av disse faktorene samtidig. Under bestemte betingelser kan dette bidra til en innbyrdes forsterkning av effekter, slik at de endelige konsekvensene blir større enn summen av konsekvensene av hver faktor alene. Slike synergistiske effekter er imidlertid ikke behandlet i denne rapporten, men en generell omtale av de mest aktuelle effektene er gitt i det tilsvarende dokumentet for Norskehavet (NINA Rapport 338). NØKKELORD : sjøfugl, Nordsjøen, Skagerrak, konsekvensvurdering, kunnskapsbehov, fiskerier, petroleumsvirksomhet, vindkraft, skipstrafikk, land- og kystbasert aktivitet, klimaendringer, havforsuring, langtransportert forurensning, KEY WORDS : seabirds, North Sea, Skagerrak, impact assessment, information needs, fisheries, Petroleum activities, wind power, shipping, land- and coast-based activities, climate change, sea acidification, long-transported pollutionnb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for naturforskningnb_NO
dc.relation.ispartofNINA rapport
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;733
dc.titleTverrsektoriell vurdering av konsekvenser for sjøfugl. Grunnlagsrapport til en helhetlig forvaltningsplan for Nordsjøen og Skagerraknb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.description.versionpublishedVersionnb_NO
dc.rights.holder© Norsk institutt for naturforskning Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelsenb_NO
dc.source.pagenumber139nb_NO
dc.identifier.cristin1478749
dc.relation.projectAndre: Statens Strålevernnb_NO
dc.relation.projectAndre: Oljedirektoratetnb_NO
dc.relation.projectAndre: Kystverketnb_NO
dc.relation.projectAndre: Direktoratet for naturforvaltningnb_NO
dc.relation.projectAndre: Fiskeridirektoratetnb_NO
dc.relation.projectAndre: Klima- og forurensningsdirektoratetnb_NO
dc.relation.projectAndre: Norges vassdrags- og energidirektoratnb_NO
cristin.unitcode7511,0,0,0
cristin.unitcode7511,2,0,0
cristin.unitcode7511,8,0,0
cristin.unitnameNorsk institutt for naturforskning
cristin.unitnameAvdeling for terrestrisk økologi
cristin.unitnameBergen
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record