Show simple item record

dc.contributor.authorBendiksen, Egil
dc.contributor.authorJacobsen, Rannveig M.
dc.contributor.authorJonsson, Bror
dc.coverage.spatialNorway, Akershus, Oppegård, Nedre Ekornrudnb_NO
dc.date.accessioned2018-12-07T13:32:06Z
dc.date.available2018-12-07T13:32:06Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.isbn978-82-426-3316-3
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2576627
dc.description.abstractBendiksen, E., Jacobsen, R., Jonsson, B. Kartlegging og verdisetting av naturmangfoldet i forbindelse med områderegulering for Nedre Ekornrud (Oppegård, Akershus). NINA Rapport 1577. Norsk institutt for naturforskning I forbindelse med områderegulering av Nedre Ekornrud i Oppegård kommune, Akershus, har NINA på oppdrag fra kommunen kartlagt et planområde mellom sørenden av Kolbotntjernet og nordenden av naturtypelokaliteten Nordre Gjersjøli. Naturmangfold av karplanter, kryptogamer og sopp ble kartlagt ved feltbefaring 6.september 2018. Samtidig ble det foretatt en befaring av ferskvannsmiljø i området. De allerede kartlagte naturtypelokalitetene var intakte og særlig Nordre Gjersjøli bemerkes som spesielt verdifull (jf. A-verdi). En ny naturtypelokalitet vurdert som lokalt viktig (jf. C-verdi) ble registrert i planområdet; Peder Sletners vei NØ. Lokaliteten består av en ospesuksesjon med godt potensial for levesteder for truede og nær truede arter. Det ble ikke gjort nye registreringer av truede eller nær truede arter i planområdet, mens av fremmedarter ble det registrert kanadagullris, russekål, hagelupin, fagerfredløs, rynkerose og mongolspringfrø. Ferskvannsmiljøet var lite, kun omfattet av en liten, kort bekk som renner ut i Kolbotntjernet. Bekken ble vurdert til å ha liten betydning for biologisk diversitet i området. Det er heller ingen kjente verdier knyttet til vilt.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk Institutt for Naturforskning (NINA)nb_NO
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;1577
dc.subjectskognb_NO
dc.subjectfloranb_NO
dc.subjectfunganb_NO
dc.subjectferksvannnb_NO
dc.subjectrødlistearternb_NO
dc.subjectfremmedarternb_NO
dc.subjectkonsekvensanalysenb_NO
dc.subjectforestnb_NO
dc.subjectfloranb_NO
dc.subjectfunginb_NO
dc.subjectfreshwaternb_NO
dc.subjectred list speciesnb_NO
dc.subjectalien speciesnb_NO
dc.subjectenvironmental impact assessmentnb_NO
dc.titleKartlegging og verdisetting av naturmangfoldet i forbindelse med områderegulering for Nedre Ekornrud (Oppegård, Akershus)nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holder© Norsk institutt for naturforskning Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelsenb_NO
dc.source.pagenumber20nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • NINA Rapport/NINA Report [2218]
    NINAs vanligste rapporteringsform til oppdragsgiver etter gjennomført forsknings-, overvåkings- eller utredningsarbeid.

Show simple item record