Show simple item record

dc.contributor.authorFossøy, Frode
dc.contributor.authorThaulow, Jens
dc.contributor.authord'Auriac, Marc Anglès
dc.contributor.authorBrandsegg, Hege
dc.contributor.authorSivertsgård, Rolf
dc.contributor.authorMo, Tor Atle
dc.contributor.authorSandlund, Odd Terje
dc.contributor.authorHesthagen, Trygve
dc.date.accessioned2018-12-03T20:36:08Z
dc.date.available2018-12-03T20:36:08Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.isbn978-82-426-3325-5
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2575873
dc.description.abstractFossøy, F., Thaulow, J., Anglès d'Auriac, M., Brandsegg, H., Sivertsgård, R., Mo, T.A., Sandlund, O.T. & Hesthagen T. 2018. Bruk av miljø-DNA som supplerende verktøy for overvåkning og kartlegging av fremmed ferskvannsfisk. NINA Rapport 1586. Norsk institutt for naturforskning. Denne rapporten er en videreføring av miljø-DNA som metode for overvåking av fremmed ferskvannsfisk i norske elver og innsjøer. I dette studiet har vi gjort en utstrakt gjennomgang og test av eksisterende protokoller for å påvise fremmed ferskvannsfisk ved hjelp av miljø-DNA. Vi har så gjort en vurdering om miljø-DNA-prøver kan fungere som et supplerende verktøy for overvåkning og kartlegging av fremmed ferskvannsfisk gjennom andre pågående prosjekter. I vår prioriteringsliste har vi indikert at gjedde, ørekyt, pukkellaks og regnbueørret bør ansees som de viktigste fremmede artene å overvåke i Norge. Vi kan bekrefte at alle disse artene har artsspesifikke protokoller som fungerer. I tillegg har vi testet protokoller og bekreftet at disse fungerer på vannprøver innsamlet i dette studiet for: abbor, bekkerøye, karpe, karuss, mort og solabbor. En test av kryssamplifisering mellom arter viste at protokollene i dette studiet mest sannsynlig er artsspesifikke. Vi testet også protokollene for mulig PCR-inhibering, og fant til dels kraftig inhibering av flere prøver. Mengden inhibitorer vil variere mye mellom lokaliteter og årstider og vi vil anbefale å teste for inhibering ved alle miljø-DNA-analyser. I dette studiet har vi sammenlignet to etablerte protokoller basert på ulike filtre og analyser. Protokollene inkluderer to svært ulike filtertyper med et 0.22 μm Sterivex-filter og et 2.0 μm glassfiberfilter. Dette gjør seg utslag i hvor store vannvolumer det er mulig å filtrere og i dette studiet har vi filtrert ca. 1 liter vann gjennom Sterivex-filteret og 10 liter vann gjennom glassfiberfilteret. Resultatene våre viser at det finere filteret fanger mer DNA per liter vann, men at det høye vann-volumet som er mulig med det grovere filteret fanger mer DNA totalt sett. Andre studier viser at dette kan være avgjørende for om man påviser en sjelden art eller ikke. Vi vil anbefale bruk av begge disse metodene. I tillegg til uttesting av protokoller inkluderer denne rapporten også fortsetting av to pågående prosjekter på fremmed ferskvannsfisk. Her undersøker vi grensen for påvisning av fisk i Bymarka i Trondheim og forsetter overvåking av en potensiell spredning av gjedde i Telemarkskanalen. Eksperimentene i Bymarka viser at vi klarer å påvise 20 fisker med en lengde på 20 cm i to naturlige innsjøer, noe vi anser som svært viktig informasjon for overvåking av fremmed ferskvannsfisk. Resultatene fra Telemarkskanalen påviser for første gang gjedde oppstrøms Kjelldal sluse ved bruk av miljø-DNA.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk Institutt for Naturforskning (NINA)nb_NO
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;1586
dc.subjectFerskvannsfisknb_NO
dc.subjectFremmede arternb_NO
dc.subjectMiljø-DNAnb_NO
dc.subjectArtsspesifikke markørernb_NO
dc.titleBruk av miljø-DNA som supplerende verktøy for overvåkning og kartlegging av fremmed ferskvannsfisknb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holder© Norsk institutt for naturforskning Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelsenb_NO
dc.source.pagenumber46 + vedleggnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • NINA Rapport/NINA Report [2049]
    NINAs vanligste rapporteringsform til oppdragsgiver etter gjennomført forsknings-, overvåkings- eller utredningsarbeid.

Show simple item record