Plantepressa (https://blogg.forskning.no/plantepressa/) er en blogg som drives av forskere ved Norsk institutt for naturforskning. NINAs botanikere og planteøkologer jobber med alt fra blomster og trær til lav, moser og sopp. De har ulike innfallsvinkler som spenner fra generell økologi og studier av enkeltarter, plantepopulasjoner og hele plantesamfunn – og hvordan disse fordeler seg i landskapet – til systematikk, genetikk og restaurering av natur. De studerer hvordan plantene påvirkes av klimaendringer, endret arealbruk, skjøtsel og fremmede arter – for å nevne noe. For ikke å snakke om hvordan planter påvirker, og blir påvirket av, andre organismer.

Nye registreringer

Vis flere