Show simple item record

dc.contributor.authorHelland, Ingeborg Palm
dc.contributor.authorUgedal, Ola
dc.contributor.authorFinstad, Anders Gravbrøt
dc.contributor.authorSandlund, Odd Terje
dc.date.accessioned2018-10-10T15:29:30Z
dc.date.available2018-10-10T15:29:30Z
dc.date.created2012-10-29T12:34:40Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.isbn978-82-426-2136-8
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2567492
dc.description.abstractHelland, I.P., Ugedal, O., Finstad, A.G. & Sandlund, O.T. 2010. Standardiserte ørretfangster som hjelpemiddel for å vurdere økologiske effekter av vannstandsreguleringer i innsjøer– NINA Rapport 560. 23 s. Denne rapporten evaluerer hvorvidt standardiserte ørretfangster fra prøvefiske kan brukes som indikator på økologiske effekter av hydromorfologiske endringer i reguleringsmagasiner. Ved å sammenlikne ørretbestander i 365 innsjøer ønsket vi svar på om det er forskjeller i ørretbestanden mellom reguleringsmagasiner og uregulerte innsjøer. Videre ville vi undersøke om disse eventuelle forskjellene kan relateres til graden av vannstandsreguleringer. I forbindelse med implementering av EUs Vanndirektiv i Norge arbeides det med klassifisering av alle vann-forekomster i henhold til deres økologiske tilstand. Dersom det finnes en sammenheng mellom ørretbestandens tilstand og graden av vannstandsregulering ville dette kunne bidra til utformingen av enkle målbare parametre som forteller om den økologiske statusen i innsjøer som følge av hydromorfologiske endringer. De første analysene ga indikasjoner på at det var signi-fikant lavere biomasse i reguleringsmagasiner enn i uregulerte innsjøer, men for å kunne vurdere effekten av regulering er det nødvendig å kontrollere for andre biotiske og abiotiske faktorer som forventes å påvirke ørretbestandens størrelse. Derfor ble variabler som innsjøens areal og omkrets, tilstedeværelse av andre fiskearter, ørretutsettinger og klimatiske forhold (middeltemperatur juli og antall dager med snødekke) inkludert i analysene. Resultatene viser at verken ørretbiomasse, antall ørret fanget per innsats eller størrelse ved kjønnsmodning kan forklares ved hjelp av vannstandsregulering alene. Det som tilsynelatende så ut til å være en negativ effekt av regulering på bestandstørrelsen hos ørret, viste seg å be-stå av mer komplekse interaksjoner, der andre biotiske og abiotiske parametre har sterkere innvirkning på produksjonen av ørret i en innsjø. Særlig er det effekten av konkurranse fra and-re arter og innsjøens areal som best beskriver ørretbestandens størrelse. Ørretbiomassen er større i vann der ørret er eneste fiskeart. Videre er ørretbiomassen relativt sett mindre i store innsjøer enn i små. Det er også en viss effekt av klimatiske forhold. Sammenliknet med disse faktorene har regulering eller forskjellen på høyeste og laveste regulerte vannstand ingen betydelig effekt på ørretfangst per innsats. Rapporten foreslår variabler som bør inkluderes i fremtidige undersøkelser for å få bedre informasjon om tilstanden til ørretbestander, slik at effektene av regulering kan evalueres på en bedre måte. Norge, ørret, innsjøer, reguleringsmagasiner, klassifisering iht. Vannforvaltningsforskriften, hydromorfologiske forhold Norway, brown trout, lakes, hydropower reservoirs, classification, Water Framework Directive, hydro-morphologynb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk Institutt for Naturforskning (NINA)nb_NO
dc.relation.ispartofNINA rapport
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;560
dc.titleStandardiserte ørretfangster som hjelpemiddel for å vurdere økologiske effekter av vannstandsreguleringernb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holder© Norsk institutt for naturforskning Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelsenb_NO
dc.source.pagenumber23nb_NO
dc.identifier.cristin953387
dc.relation.projectAndre: NFRnb_NO
dc.relation.projectAndre: NVEnb_NO
dc.relation.projectAndre: Direktoratet for naturforvaltningnb_NO
cristin.unitcode7511,3,0,0
cristin.unitnameAvdeling for akvatisk økologi
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record