Show simple item record

dc.contributor.authorEvju, Marianne
dc.contributor.authorBlumentrath, Stefan
dc.contributor.authorHagen, Dagmar
dc.date.accessioned2018-10-09T20:07:18Z
dc.date.available2018-10-09T20:07:18Z
dc.date.created2017-04-03T13:18:24Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.isbn978-82-426-2130-6
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2567244
dc.description.abstractEvju, M., Blumentrath, S. & Hagen, D. 2010. Nordaust-Svalbard og Søraust-Svalbard naturreservater. Kunnskapsstatus for flora og vegetasjon - NINA Rapport 554. 63 s. Sysselmannen på Svalbard skal lage forvaltningsplaner for de store verneområdene på Svalbard, inkludert Nordaust-Svalbard og Søraust-Svalbard naturreservater. I forbindelse med oppstarten av dette, har Sysselmannen behov for en oversikt over eksisterende kunnskap om flora og vegetasjon fra områdene. I denne rapporten sammenstilles eksisterende kunnskap om arter og vegetasjon fra naturreservatene. Botanikere fra en rekke land har besøkt området ved flere anledninger de siste 150 årene. Kunnskap foreligger som belegg i norske herbarier og som artslister i en rekke rapporter publisert i etterkant av ekspedisjoner. Det er utført flest registreringer av karplanter og færre av moser og lav. Artsfunn og vegetasjon knyttes til lokaliteter innenfor geografiske områder i hvert naturreservat. Mange artsfunn er svært dårlig stedfestet. Funnene er grovt angitt til en lokalitet eller til et større geografisk område. Lokalitetene er stedfestet og digitalisert så godt det lar seg gjøre. Oversiktskart viser plasseringen av lokalitetene, og ved hjelp av symboler har vi forsøkt å synliggjøre usikkerheten i stedfestingen. Hver lokalitet er knyttet til en artsliste som er tilgjengelig i en Microsoft Access-database. I Nordaust-Svalbard naturreservat er det registrert 102 karplanter. Det er til sammen registrert arter fra 248 lokaliteter i naturreservatet. Det best inventerte området er Murchisonfjorden, med 61 lokaliteter. Her finnes det noen frodige, artsrike lokaliteter, som f.eks. Floraberget. Ett vegetasjonskart fra et mindre område finnes, fra Laponiahalvøya i Brennevinsfjorden. I Søraust-Svalbard naturreservat er det registrert 103 karplanter. På Edgeøya er det registrert artsforekomster fra 95 lokaliteter, mens på Barentsøya er det data fra 29 lokaliteter. For Edgeøya finnes et landskapsøkologisk kart med grove inndelinger i plantesamfunn. Et mer detaljert vegetasjonskart er laget over Rosenbergdalen. Fra den nordlige delen av Barentsøya finnes det relativt detaljerte beskrivelser av vegetasjonstyper, med to vegetasjonskart fra mindre geografiske områder. Det finnes vegetasjonskart for Svalbard på en noe grovere skala, som også omfatter de to reservatene, inkludert ett satellittbasert kart. Dette er nyttige verktøy for å peke ut lokaliteter av interesse for framtidig feltinnsats eller for å antyde områder med høy biomasse og potensielt rike områder. Men disse er kartene har ikke tilstrekkelig oppløsning til å brukes ved forvaltning av enkeltlokaliteter. Artslistene sier noe generelt om vegetasjonen innenfor en lokalitet. Men fordi stedfestingen av lokalitetene har en usikkerhet i seg, og fordi vegetasjonen er heterogen på en liten skala, kan ikke artslistene si oss noe om vegetasjonens sårbarhet for lokale påvirkningsfaktorer som ferdsel innen enkeltlokaliteter. Svalbard, flora, vegetasjon, rødlistearter, kunnskapsstatus, Svalbard, flora, vegetation, red listed species, status of knowledgenb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk Institutt for Naturforskning (NINA)nb_NO
dc.relation.ispartofNINA rapport
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;554
dc.titleNordaust-Svalbard og Søraust-Svalbard naturreservater. Kunnskapsstatus for flora og vegetasjonnb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holder© Norsk institutt for naturforskning Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelsenb_NO
dc.source.pagenumber63nb_NO
dc.identifier.cristin1463208
dc.relation.projectAndre: Sysselmannen på Svalbardnb_NO
cristin.unitcode7511,6,0,0
cristin.unitcode7511,2,0,0
cristin.unitnameOslo
cristin.unitnameAvdeling for terrestrisk økologi
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record