Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorVorkinn, Marit
dc.contributor.authorKrokann, Knut
dc.contributor.authorHagen, Svein Erik
dc.contributor.authorMuseth, Jon
dc.contributor.authorDervo, Børre Kind
dc.contributor.authorAas, Øystein
dc.date.accessioned2018-10-09T20:01:19Z
dc.date.available2018-10-09T20:01:19Z
dc.date.created2017-04-03T12:58:12Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.isbn978-82-426-2129-0
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2567243
dc.description.abstractVorkinn, M., Krokann, K., Hagen, S. E. Museth, J., Dervo, B. og Aas, Ø. 2010. Utfordringer, suksessfaktorer og lønnsomhet for innlandsfiske innen verdikjedene yrkesfiske og fisketurisme - NINA Rapport 553. 62 s. Denne rapporten har som mål å summere opp eksisterende kunnskap og erfaringer om næringutvikling knyttet til innlandsfiske. Rapporten baserer seg i all hovedsak på en litteraturgjennomgang, der det særlig er lagt vekt på å studere ulike planer og satsningsprosjekter, og det som foreligger av evalueringer av dette. I tillegg presenterer rapporten to nye foretaksøkonomiske analyser av hhv turistfiske og yrkesfiske. Gjennomgangen viser at verdikjedene knyttet til såvel yrkesfiske som turistfiske etter innlandsfisk har utfordringer knyttet til seg. Begge verdikjedene sliter med det vi kan kalle strukturelle og strategiske utfordringer. For yrkesfiske er det særlig disse utfordringene som må adresseres: - Yrkesfiske sliter med kostnader både til lønn og investeringer som gjør det vanskelig å oppnå lønnsomhet, uten løpende subsidiering - Store volum og effektiv produksjon kan avbøte noen av kostnadsutfordringene, men relativt små høstbare kvanta i den enkelte innsjø/region og fisk av suboptimal kvalitet vanskeliggjør dette - For potensielle yrkesfiskeentreprenører vil en vurdering av annet lønnet arbeid eller innovasjon/entreprenørskap rettet mot andre verdikjeder ofte resultere i mer rasjonell og konkurransedyktig anvendelse av kapital og arbeidskraft - De ofte påståtte synergieffektene mellom yrkesfiske og turistfiske er sjelden å se i praksis - De mange prosjektene og satsningene rettet mot yrkesfiske burde vært bedre evaluert og oppsummert, ikke minst for å institusjonalisere og spre den erfaring og den kunnskap som er opparbeidet Også turistfiske etter innlandsfisk har, til tross for et betydelig bedre økonomisk potensial, utfordringer som må adresseres om en skal få til en ønsket veksttakt: - Det er betydelig fritidsfiske etter innlandsfisk i Norge, men dette er i liten grad kommersialisert - En kort sommersesong kan være for lite for å forrente betydelige investeringer i feks husvære alene - Turistfiske etter innlandsfisk i Norge ligger langt bak turistfiske etter marin fisk og laks i volum og profil, og hjemmemarkedet er lite vant til å kjøpe kommersielle produkter - Det mangler både dybde og bredde i norske turistfisketilbud basert på innlandsfisk, selv om det finnes eksempler på både nyere og eldre bedrifter og destinasjoner der innlandsfiske er en viktig basis for sommerturismen - De mange tiltaksprosjektene er preget av en økende erkjennelse av de sammensatte utfordringene, men allikevel opereres det med ambisiøse, dels urealistiske mål - Prosjektene er som regel for kortvarige til realistisk å kunne nå målene de setter seg. innlandsfiske, yrkesfiske, turistfiske, verdikjeder, kunnskapsoversikt, inland fisheries, Norway, commercial fishing, fishing tourism, value chains, state-of-the art reportnb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk Institutt for Naturforskning (NINA)nb_NO
dc.relation.ispartofNINA rapport
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;553
dc.titleUtfordringer, suksessfaktorer og lønnsomhet for innlandsfiske innen verdikjedene yrkesfiske og fisketurisme. En kunnskapsoversiktnb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holder© Norsk institutt for naturforskning Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelsenb_NO
dc.source.pagenumber62nb_NO
dc.identifier.cristin1463191
dc.relation.projectAndre: Landbruks- og matdepartementetnb_NO
cristin.unitcode7511,5,0,0
cristin.unitnameLillehammer
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel