Show simple item record

dc.contributor.authorLorentsen, Svein Håkon
dc.contributor.authorBakken, Vidar
dc.contributor.authorChristensen-Dalsgaard, Signe
dc.contributor.authorFollestad, Arne
dc.contributor.authorRøv, Nils
dc.contributor.authorWinnem, Andreas
dc.date.accessioned2018-10-08T19:20:58Z
dc.date.available2018-10-08T19:20:58Z
dc.date.created2017-04-03T10:46:48Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.isbn978-82-426-2124-5
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2566982
dc.description.abstractLorentsen, S.-H., Bakken, V., Christensen-Dalsgaard, S., Follestad, A., Røv, N. & Winnem, A. 2010. Akutt skadeomfang og herkomst for sjøfugl etter MV Full City-forliset. - NINA Rapport 548. 44 s. Etter forliset av MV Full City ved Langesund, Telemark den 31. juli 2009, lakk det store mengder olje ut i sjøen og mange sjøfugler ble rapportert med oljeskader i fjærdrakten. Det ble satt i gang et omfattende arbeid med å begrense skaden, registrere skadeomfang og rydde opp tilsølte områder. I regi av Kystverket er det satt i gang etterkantundersøkelser for å vurdere bl.a. det totale skadeomfanget på marint miljø etter forliset. Havforskningsinstituttet har koordinerings- ansvaret, og NINA har ansvaret for å vurdere effekter på sjøfugl. Denne rapporten omfatter således arbeidet som ble igangsatt for å kartlegge akutt skadeomfang og vurdere hvilke sjøfuglbestander som ble rammet. Ærfugl var den arten som tilsynelatende ble sterkest rammet og rapporten fokuserer derfor på denne. NINA ble ikke mobilisert i forbindelse med selve ulykken, og har derfor hatt svært liten innvirkning på hvordan arbeidet i akuttfasen ble gjennomført. Det ble satt i gang en rekke tiltak for å dokumentere skadeomfang og disse er omtalt under. Kartlegging / tellinger (resultater omtalt i kap. 3.1.1 og 3.2.1, konklusjoner og anbefalinger i kap. 4.1, 4.2 og 4.3.2). Resultatene fra sjøfugltellingene som ble gjennomført i ukene etter forliset hadde liten verdi for å kunne vurdere skadeomfanget på ærfugl (eller andre arter). Dette skyldes hovedsakelig at det foregikk et innsig av fugl til influensområdet gjennom hele aksjonsperioden, sannsynligvis til egnede fjærfellingslokaliteter (mytelokaliteter). Heller ikke de registreringene som ble gjort av oljeskadde fugler under disse tellingene kunne indikere noe om totalt skadeomfang da oljeskader på fugl og fordelingen av rene/tilsølte fugler i liten grad ble notert. Det var meget stor menneskelig aktivitet i hele området som ble berørt av oljen i dagene etter forliset. Denne kan ha skremt fugl inn i områder de vanligvis ikke benytter, eller inn i oljetilsølte områder. I tillegg var de gjennomførte registreringene av sjøfugl lite strukturerte, noe som gjorde det problematisk å vurdere resultatene i ettertid. En vesentlig grunn til dette var at dekningsgraden (hvilke områder som ble talt) ble mangelfullt dokumentert. Erfaringsgrunnlaget til observatørene (mange var fuglekyndige) var godt, men organiseringen var mangelfull, sannsynligvis som en følge av de kaotiske forholdene som rådde de første dagene etter selve forliset. Skagerrak, sjøfugl, ærfugl, olje, herkomst, post mortem, ringmerking, etterundersøkelse, konsekvensvurdering, Skagerrak, seabirds, Common Eider, oil, origin breeding population, post mortem, ringing, evaluation of impactnb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk Institutt for Naturforskning (NINA)nb_NO
dc.relation.ispartofNINA rapport
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;548
dc.titleAkutt skadeomfang og herkomst for sjøfugl etter MV Full City-forlisetnb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holder© Norsk institutt for naturforskning Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelsenb_NO
dc.source.pagenumber44nb_NO
dc.identifier.cristin1463107
dc.relation.projectAndre: Kystverketnb_NO
cristin.unitcode7511,2,0,0
cristin.unitnameAvdeling for terrestrisk økologi
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record