Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorEvju, Marianne
dc.contributor.authorHagen, Dagmar
dc.contributor.authorBlumentrath, Stefan
dc.contributor.authorEide, Nina Elisabeth
dc.date.accessioned2018-09-27T10:04:04Z
dc.date.available2018-09-27T10:04:04Z
dc.date.created2017-04-03T10:09:09Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.isbn978-82-426-2118-4
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2564908
dc.description.abstractEvju, M., Hagen, D., Blumentrath, S. & Eide, N. E. 2010. Verdi- og sårbarhetsvurdering i Børgefjell nasjonalpark – med spesiell fokus på utvalgte lokaliteter og utfordringer knyttet til ferdsel – NINA Rapport 543. 111 s. Fylkesmennene i Nordland og Nord-Trøndelag ønsker mer kunnskap for å møte utfordringene knyttet til ferdsel i Børgefjell nasjonalpark. Forvaltningsplanen for nasjonalparken ble ferdigstilt i 2009 og beskriver målsettinger, retningslinjer og konkrete tiltak knyttet til ulike typer ferdsel. Fylkesmannen har påpekt behov for bedre kunnskap om naturverdier (spesielt på vegetasjon og naturtyper) og om sårbarhet spesielt i lokaliteter utsatt for mye ferdsel. Dette er nødvendig for å kunne gjennomføre de foreslåtte tiltakene. Friluftsliv er ikke omtalt i verneformålet for Børgefjell nasjonalpark, og det er ikke tilrettelagt med hytter eller merkete stier. I randsonene er det noe næringsvirksomhet og organisert ferdsel, og inne i parken utøves tradisjonelt friluftsliv, jakt og fiske. Reindrift er omtalt i verneformålet. Det er aktiv tamreindrift i Børgefjell nasjonalpark, med tilhørende motorisert og ikkemotorisert ferdsel. Fylkesmennene har prioritert et antall fokuslokaliteter med konkrete utfordringer knyttet til ferdsel og framtidig forvaltning. Utvalget er supplert noe undervegs basert på innspill fra oppsynspersonell. I dette prosjektet er eksisterende kunnskap om vegetasjon og planteliv sammenstilt og det er gjennomført feltundersøkelser i de fleste lokalitetene. Rapporten omfatter 14 lokaliteter. For hver lokalitet er det sammenstilt eksisterende kunnskap om ferdsel og bruk, om naturverdier og en sårbarhetsvurdering. Det er laget lokalitetskart med hovedvegetasjonstyper og arealbruksdata. I alt sju nye naturtypelokaliteter, basert på DNhåndbok 13, er kartfestet og beskrevet. Digitale kartdata er brukt for å generalisere kunnskap om naturverdier og sårbarhet til større deler av nasjonalparken. Rik berggrunn og sørskråninger indikerer økt sannsynlighet for rik vegetasjon, og basert på dette er det laget kart som framstiller potensielt rike områder. Sårbarhet varierer mye over korte avstander og kan ikke generaliseres på kart, men må vurderes i forhold til påvirkning og forventet bruk. Det er utarbeidet kart som viser dagens arealbruk knyttet til ferdsel i Børgefjell. Rapporten inneholder en vurdering av relevante forvaltningstiltak for enkeltlokaliteter og også en generell vurdering av fordeler og ulemper knyttet til slike tiltak. Børgefjell nasjonalpark, ferdsel, vegetasjon, naturtyper, sårbarhet, forvaltningstiltak, Børgefjell national park, human traffic, vegetation, nature types, vulerability, management actionsnb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk Institutt for Naturforskning (NINA)nb_NO
dc.relation.ispartofNINA rapport
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;543
dc.titleVerdi- og sårbarhetsvurdering i Børgefjell nasjonalpark - med spesielt fokus på utvalgte lokaliteter og utfordringer knyttet til ferdselnb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holder© Norsk institutt for naturforskning Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelsenb_NO
dc.source.pagenumber111nb_NO
dc.identifier.cristin1463090
dc.relation.projectAndre: Fylkesmannen i Nord-Trøndelagnb_NO
dc.relation.projectAndre: Fylkesmannen i Nordlandnb_NO
cristin.unitcode7511,6,0,0
cristin.unitcode7511,2,0,0
cristin.unitnameOslo
cristin.unitnameAvdeling for terrestrisk økologi
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel