Show simple item record

dc.contributor.authorØian, Hogne
dc.contributor.authorAndersen, Oddgeir
dc.date.accessioned2018-09-25T08:48:25Z
dc.date.available2018-09-25T08:48:25Z
dc.date.created2017-03-31T12:47:48Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.isbn978-82-426-2113-9
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2564284
dc.description.abstractØian, H. og Andersen, O. 2010. Fiskerne i Søndre Rena og andre vassdrag i Åmot kommune, Hedmark. Resultater fra to fokusgruppeintervjuer og en spørreundersøkelse om fangstregulering, fiskevaner, holdninger og preferanser – NINA Rapport 538. 125 s. Denne rapporten er kommet i stand etter en henvendelse fra Åmot utmarkslag som sammen med Åmot elvelag ønsket å få belyst det faktum at fiskekortsalget har gått ned de siste årene. I årene 2006, 2007 og 2008 falt fiskekortsalget med mellom 12 og 15 % årlig. Målet med rappor-ten er å se nærmere på hvilke faktorer som kan ha bidratt til reduksjonen i fiskekortsalget. Åmot elvelag har i norsk sammenheng et betydelig fiskekortsalg. Ikke minst har Søndre Rena gjennom mange år tiltrukket seg fiskere fra inn- og utland som følge av attraktive stammer med stor ørret og harr. Mye taler imidlertid for at fiskeforholdene i denne elva spesielt har utviklet seg i negativ retning den senere tiden. Et hardt fiskepress over flere år, varierende vannføring på grunn vassdragsregulering og Forsvarets øvingsaktivitet i elva har til sammen ført til at fis-kebestandene er utsatte. Det siste har blitt dokumentert gjennom forskningsarbeid som har blitt gjennomført de siste årene. I tråd med disse forskningsresultatene har det fra flere hold blitt framholdt at en løsning på problemet finnes i begrensninger på fangst i form av bag-limit og maksimumsmål. Fra og med 2007 ble det følgelig innført nye og mer restriktive fiskeregler i Søndre Rena. Reg-lene innebærer at det bare kan fanges 1 villfisk i døgnet og at all fisk over 40 cm må settes ut igjen. I tillegg ble det etablert egen sone for fluefiske i en del av elva. Sonen er avgrenset til en 3,7 km lang strekning fra Storsjødammen ned til Lindstad. Dette tiltaket har blitt hilst velkom-men av mange, ikke minst blant fluefiskere. Samtidig har endringene i fiskereglene også vakt en del motstand. Spesielt har fiskere som ønsker å opprettholde adgangen til et mer generali-sert og mataukorientert fiske i elva protestert. Det kan derfor være nærliggende å gå ut fra at regelendringene i seg selv er en medvirkende faktor når det gjelder svikten i fiskekortsalget. Problemstillingene for forskningsprosjekter er på denne bakgrunn følgende: I hvilke sammenhenger kan de siste årenes nedgang i Åmot elvelags fiskekortsalg forstås? • Hvor stor innflytelse har de nye fiskereglene og innføringen av fluefiskesonen i Søndre Rena? • I hvilken grad spiller Forsvarets tilstedeværelse og vassdragsreguleringen en rolle? • I hvilken utstrekning kan forskjeller i holdninger og preferanser knyttet til fiske lede oss til noen årsakssammenhenger? • Hva er de ulike kategoriene fiskerne fornøyde med og hva er det eventuelt misnøye med når det gjelder fiskeforhold og forvaltningstiltak? Norge, Hedmark, Åmot, Rena, Søndre Rena, fiske, holdninger, vaner og preferanser, fangtsregulering, fang-og-slipp, brukerundersøkelse, Norway, Hedmark, Åmot, Rena, Søndre Rena, angling, preferences, attitudes, behavior, harvest regulations, catch-and-releasenb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk Institutt for Naturforskning (NINA)nb_NO
dc.relation.ispartofNINA rapport
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;538
dc.titleFiskerne i Søndre Rena og andre vassdrag i Åmot kommune, Hedmark. Resultater fra to fokusgruppeintervjuer og en spørreundersøkelse om fangstregulering, fiskevaner, holdninger og preferansernb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holder© Norsk institutt for naturforskning Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelsenb_NO
dc.source.pagenumber125nb_NO
dc.identifier.cristin1462751
dc.relation.projectAndre: Åmot elvelagnb_NO
dc.relation.projectAndre: Åmot utmarksrådnb_NO
cristin.unitcode7511,5,0,0
cristin.unitnameLillehammer
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record