Show simple item record

dc.contributor.authorUgedal, Ola
dc.contributor.authorForseth, Torbjørn
dc.contributor.authorFiske, Peder
dc.contributor.authorJensås, Jan Gunnar
dc.contributor.authorMo, Tor Atle
dc.date.accessioned2018-09-21T10:26:01Z
dc.date.available2018-09-21T10:26:01Z
dc.date.created2011-11-30T11:32:37Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.isbn978-82-426-2111-5
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2563880
dc.description.abstractUgedal, O., Forseth, T., Fiske, P., Jensås, J.G. & Mo, T.A. Bestandsstatus for laks og sjøaure i Åbjøravassdraget. - NINA Rapport 536. 74 s. Regulering av Åbjøravassdraget (Åelva og Åbjøra) i 1980 og 2002 har gitt redusert vannføring både vinter og sommer, og høyere vanntemperaturer om sommeren. Det er sannsynlig at de nye miljøforholdene i vassdraget har påvirket produksjonen av både laks og sjøaure negativt. I 2002, 2003 og 2004 ble det rapportert om store mengder død årsyngel av laks i nedre deler av Åelva. Undersøkelser i 2006 viste at dødeligheten dette året hadde sammenheng med nyresykdommen PKD, som forårsakes av parasitten Tetracapsuloides bryosalmonae. I 2007-2009 ble undersøkelsene av fiskebestandene i Åbjøravassdraget videreført med undersøkelser av ungfisktetthet og overvåking av sykdomssituasjonen. I 2007 ble det også gjennomført en kartlegging av fiskunger og tilgjengelig areal for produksjon av anadrom fisk i de viktigste sidevassdragene til Åelva. I 2007 og 2008 ble det også gjennomført studier av mosdyr (verter for PKD-parasitten). I tillegg til å rapportere resultatene av de gjennomførte undersøkelsene i perioden 2007- 2009, har vi i denne rapporten vurdert mulige endringer i bestanden av voksenfisk som følge av sykdomsutbrudd ved hjelp av fangststatistikk, gytefisktellinger, bestandskarakteristika hos laksen basert på analyse av skjellprøver og ved estimat av lakseinnsiget. Estimatene av lakseinnsiget er benyttet til å lage grove estimater av smoltproduksjon ut fra generell kunnskap om laksens sjøoverlevelse. Hensikten er å vurdere om redusert smoltproduksjon i vassdraget på grunn av sykdom kan sannsynliggjøres eller dokumenteres på denne måten. På grunn av den store variasjonen i livshistorie (smoltalder, sjøalder, antall gytinger) hos sjøaure vil disse vurderingene hovedsakelig fokusere på laks. I de siste tre årene (2007-2009) har det også vært utbrudd av fiskesykdommen PKD i Åelva. Andelen av årsyngel som utvikler PKD har vært svært høy nedstrøms Storåfossen. Svært lave tettheter av årsyngel og eldre ungfisk på den berørte strekningen tyder på omfattende dødelighet som følge av sykdom. Andelen av årsyngel i Åelva med PKD ovenfor Storåfossen er betydelig lavere enn lengre ned i elva, og tetthetene av ungfisk på denne strekningen tyder ikke på vesentlige bestandseffekter av PKD i denne delen av vassdraget. I Åbjøra er det ingen ting som tyder på at PKD har effekter på ungfiskbestandene. Den regulære forekomsten av PKD i Åelva nedstrøms Storåfossen utgjør et betydelig problem for fiskebestandene i området. Grunnlaget for sykdom er forekomst av mosdyr som er verter for PKD-parasitten i elva nedstrøms Åbjørvatnet, samt miljøforhold som gjør at overføringen av parasitter fra mosdyr til fisk blir effektiv og at parasitten forårsaker sykdom hos fisken (høy vanntemperatur og lav vannføring). Både bortføring av vann til kraftproduksjon og de generelt tørre og varme somrene på 2000-tallet har trolig bidratt til at parasitten, med mulig unntak av i 2005, har gitt årlige sykdomsutbrudd i Åelva fra og med 2002. Fangstene av laks i vassdraget har vært lave i de siste fire år (2006-2009). Vurderinger basert på beskatningsrater og gytefisktellinger har imidlertid vist at vassdragets gytebestandsmål med høy sannsynlighet har vært nådd i perioden, og at det således har vært tilstrekkelig gytefisk til å fullrekruttere vassdraget (samlet sett). Hovedårsaken til denne situasjonen er de strenge restriksjonene som er innført på fisket, både i sjø, men spesielt i vassdraget, som har redusert beskatningen betydelig. NØKKELORD Åelva, Åbjøra, Bindal, Nordland, laks, sjøaure, PKD, overvåkingsrapport, River Åelva, River Åbjøra, Central Norway, Atlantic salmon, brown trout, regulated river, PKDnb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk Institutt for Naturforskning (NINA)nb_NO
dc.relation.ispartofNINA rapport
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;536
dc.titleBestandsstatus for laks og sjøaure i Åbjøravassdragetnb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holder© Norsk institutt for naturforskning Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelsenb_NO
dc.source.pagenumber74nb_NO
dc.identifier.cristin862893
cristin.unitcode7511,3,0,0
cristin.unitcode7511,5,0,0
cristin.unitnameAvdeling for akvatisk økologi
cristin.unitnameLillehammer
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record