Show simple item record

dc.contributor.authorTangeland, Torvald
dc.coverage.spatialNordland, Tromsnb_NO
dc.date.accessioned2018-09-20T12:55:04Z
dc.date.available2018-09-20T12:55:04Z
dc.date.created2015-04-27T10:48:30Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.isbn978-82-426-2088-0
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2563710
dc.description.abstractTangeland, T. 2009. 420 kV kraftledning Ofoten – Balsfjord. Konsekvensutredning for friluftsliv og fritidsboliger – NINA Rapport 516. 72 s. Denne rapporten redegjør for friluftslivs- og fritidsboliginteresser i områdene mellom Ofoten transformatorstasjon i Narvik kommune i Nordland og Balsfjord transformatorstasjon i Balsfjord kommune i Troms og vurderer konsekvensene for disse interessene av en planlagt 420 kV kraftlinje gjennom dette området samt riving av to 132 kV kraftledinger. I utredningen er utredningsområdet delt i tre; Ofoten transformatorstasjon til Kvandal transformatorstasjon, Kvandal transformatorstasjon til Bardufoss transformatorstasjon, og Bardufoss transformatorstasjon til Balsfjord transformatorstasjon. Tiltaket kan deles inn i to deler; bygging av ny 420 kV-ledning og riving av to 132 kV-ledninger. Det er hovedsaklig et traséalternativ for den nye 420 kV-ledningen gjennom utredingsområdet, alternativ 1.0. Dette alternativet følger parallelt med dagens 420 kV-ledning på hele strekingen mellom Ofoten transformatorstasjon og Balsfjord transformatorstasjon. Ved både Kvernmo og Nedre Bardu er det to underalternativer henholdsvis 1.1 og 1.2 og 1.3 og 1.4 som fraviker parallellføringen med dagens 420 kV-ledning på strekingen. Konsekvensene av å flytte dagens 420 kV-ledning til ny trasé (1.1, 1.2, 1.3 og 1.4) blir også vurdert. Byggingen av ny 420 kV-ledingen muliggjør å rive de to 132 kV-ledningene mellom Kvandal transformatorstasjon og Straumsmo transformatorstasjon. Metodikken er basert på en standardisert og systematisk prosedyre for å gjøre analyser, konklusjoner og anbefalinger mer objektive, lettere å forstå og lettere å etterprøve. Vi benytter en metodikk beskrevet i Statens vegvesens håndbok 140 (2006) og DN håndbok nr 18-2001 (om friluftsliv, kapitel 6.4). En viktig del av en konsekvensutredning er å fremstille 0-alternativet, så detaljert som mulig. Dette innebærer å utrede hvilke muligheter og eventuelt begrensninger som allerede gjelder innenfor det foreslåtte utredningsområdet, i forhold til utredningstemaet. I utredningen søker vi å avdekke konsekvensene av å etablere en ny 420 kV-kraftledning parallelt med en allerede eksisterende 420 kV-kraftledning. Vi tar ikke sikte på å vurdere den samlede effekten av de to 420 kV-ledningene opp i mot en situasjon der ingen av dem var der. I 0-alternativet går det en 420 kV-kraftledning på langs hele den planlagte traséen. Dette med fører at konsekvensgraden blir lav på svært mange steder i utredingsområdet. Rivingen av de 132 kV-ledningene mellom Kvandal transformatorstasjon og Straumsmo transformatorstasjon vil kunne ha en positiv effekt på utredingstemaene. Rapporten er basert på innsamlede data, rapporter, offentlige meldinger/vedtak, intervjuer med representanter for organisasjoner og regionale og kommunale myndigheter, og faglitteratur. Datagrunnlaget for verdivurderingene av friluftslivet i området vurderes som akseptabelt. Grunnlaget for å vurdere virkninger og konsekvens av kraftlinjen vurderes som svakt og det er betydelig usikkerhet knyttet til disse vurderingene for frilufslivsinteressene. For fritidsboliginteressene er datagrunnlaget for verdivurderingene bedre og det blir vurdert til å være meget godt. Grunnlaget for å vurdere virkninger og konsekvens av kraftlinjen på fritidsboliginteressene vurderes som akseptabelt, men det hefter usikkerhet knyttet til disse vurderingene. I sammendraget blir kun en samlet konsekvensvurdering gitt for de to utredingstemaene; friluftsliv og fritidsboliger, tabell i. I selve rapporten blir konsekvensvurderingene gjort separat for de to temaene. På strekingen Ofoten transformatorstasjon til Kvandal transformatorstasjon, seksjon 1, berører tiltaket flere viktige friluftsområder. Skamdalen og Skamdalsvatnet er et viktig område for både frilufts- og fritidsboliginteressene. Grunnet den trange landskapsformen vil tiltaket få en dominerende effekt på landskapsbildet. friluftsliv, fritidsboliger, konsekvensutredning, kraftlinje, Nordland, Tromsnb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk Institutt for Naturforskning (NINA)nb_NO
dc.relation.ispartofNINA rapport
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;516
dc.relation.urihttp://www.nina.no/archive/nina/PppBasePdf/rapport/2009/516.pdf
dc.title420kV kraftledning Ofoten-Balsfjord. Konsekvensutredning for friluftsliv og fritidsboligernb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holder© Norsk institutt for naturforskning Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelsenb_NO
dc.source.pagenumber72nb_NO
dc.identifier.cristin1239228
dc.relation.projectAndre: Statnett SFnb_NO
cristin.unitcode7511,5,0,0
cristin.unitnameLillehammer
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record