Show simple item record

dc.contributor.editorSystad, Geir Helge
dc.coverage.spatialNorge, Vest-Finnmark, Hasvik, Hammerfest og Måsøy kommuner, Sørøya, Hjelmsøy, Rolfsøy, Ingøynb_NO
dc.date.accessioned2018-09-19T11:00:09Z
dc.date.available2018-09-19T11:00:09Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2563420
dc.description.abstractSystad, Geir 2008. Sjøfugl utenfor Vest-Finnmark - Variasjon i rom og tid. NINA Rapport 386. Norsk institutt for naturforskning. NINA fikk i 2005 i oppdrag av Hammerfest og Hasvik kommuner å kartlegge sjøfugl i nevnte kommuner. ENI Norge finansierer dette arbeidet. Denne rapporten omhandler den delen av arbeidet som omfatter sjøfugl i den kystnære sonen, og dekker en gradient fra helt kystnære områder til relativt kystnære områder i åpent hav. Området ble dekket i perioden september 2005 til juli 2006, og omfatter seks tokt fordelt gjennom året. Tanken bak dette studiet, var å kunne vise hvordan sammensetningen av sjøfugl forandrer seg med økende avstand til land, ut fra hvilke krav de forskjellige artene har til habitatet. Transektet nærmest land var tenkt å dekke flere typer habitater, med fjæresonen, grunne sandområder, tareskog m.m. som eksempler, mens det ytterste transektet skulle dekke primært pelagiske beite-områder. Et midttransekt dekker overgangen mellom de to andre transektene. Vi forventet å finne flere arter av forskjellige økologiske grupper i det indre transektet, mens i det ytre forventet vi å finne færre arter i høyere tettheter. Flest sjøfuglarter ble observert i september, mens de høyeste antallene ble observert i april. Dette varierte imidlertid mellom de økologiske gruppene, der trekkende arter som f.eks. rødnebbterne ble observert med høyest antall i juli, og praktærfugl ble også observert med høye antall i februar. De kystnære artene ble observert i høyest antall i det indre transektet, mens pelagiske arter ble observert med høye antall i alle transekter. Variasjonen mellom de forskjellige sektorene langs kyststrekningen var også stor. De høyeste tetthetene ble i september observert i det ytre transektet, mens i de andre periodene var det høyere tettheter av sjøfugl i det indre transektet.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk Institutt for Naturforskning (NINA)nb_NO
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;386
dc.subjectsjøfuglnb_NO
dc.subjectøkologiske gruppernb_NO
dc.subjectnæringnb_NO
dc.subjecthabitatnb_NO
dc.subjectkystnære områdernb_NO
dc.subjectåpent havnb_NO
dc.subjectseabirdsnb_NO
dc.subjectecological groupsnb_NO
dc.subjectfood choicenb_NO
dc.subjecthabitatnb_NO
dc.subjectcoastalnb_NO
dc.subjectopen seanb_NO
dc.titleSjøfugl utenfor Vest-Finnmark - Variasjon i rom og tidnb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.source.pagenumber18nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • NINA Rapport/NINA Report [2218]
    NINAs vanligste rapporteringsform til oppdragsgiver etter gjennomført forsknings-, overvåkings- eller utredningsarbeid.

Show simple item record