Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorVorkinn, Marit
dc.date.accessioned2018-09-10T10:28:32Z
dc.date.available2018-09-10T10:28:32Z
dc.date.created2017-03-28T14:41:50Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.isbn978-82-426-1988-4
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2561713
dc.description.abstractVorkinn, M. 2008 Potensialet for økonomisk verdiskaping ved etablering av Fulufjellet nasjonalpark. NINA Rapport 422. 38 s. Potensialet for økonomisk verdiskaping ved en eventuell etablering av Fulufjellet nasjonalpark i Trysil kommune, er vurdert på bakgrunn av områdets naturkvaliteter, de forvaltningsmessige rammebetingelsene for norske nasjonalparker, eksisterende næringsaktivitet og tilgjengelige erfaringer fra norske og europeiske nasjonalparker. Tilgjengelige erfaringer viser at nasjonalparker ikke automatisk fører til økt verdiskaping. Nasjonalparker er imidlertid en internasjonalt innarbeidet merkevare som kan gi merverdi til de kommersielle produktene som tilbys i området. Utviklingsprosjekter knyttet til store verneområder har gitt både nye arbeidsplasser, økte lokale inntekter og økt forbruket blant turistene i om-rådet. Suksessfaktorer for slike utviklingsprosjekter er: - En klar visjon/konsept. - Integrasjon med strategier for tilliggende områder/destinasjoner. - Samarbeid på tvers av sektorer. - Lokal tilpasning. - Kompetanse, særlig knyttet til prosjektplanlegging, - organisasjon og ledelse. - Langsiktighet. En nasjonalparketablering i Fulufjellet vil kunne være et positivt element i oppbyggingen av Trysil som helårlig reiselivsdestinasjon. En nasjonalpark vil passe godt inn i pilotprosjektet for bærekraftig reiseliv, og vil kunne fungere som spydspissen i markedsføringen av sommerproduktet. En nasjonalpark og et aktivitetstilbud knyttet til denne vil kunne bidra til bedre utnyttelse av ledig overnattingskapasitet i kommunen sommerstid. I Ljørdalen vil en nasjonalparketablering også kunne brukes som incitament for mobiliserings- og utviklingsprosjekter. Rapporten gir avslutningsvis en vurdering av hvilke tiltak som må til for å utløse dette verdiskapingspotensialet sett i forhold til forskriftene og forvaltningsplanen for en eventuell nasjonalpark, tiltak for å øke attraktiviteten i området og utviklingsprosjekter. Fulufjellet, Trysil kommune, Nasjonalpark,Konsekvensutredning, Reiseliv, Municipality of Trysil, National Park, Impacts, Tourismnb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for naturforskning (NINA)nb_NO
dc.relation.ispartofNINA rapport
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;422
dc.titlePotensialet for økonomisk verdiskaping ved etablering av Fulufjellet nasjonalparknb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holder© Norsk institutt for naturforskning Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelsenb_NO
dc.subject.nsiVDP::Økonomi: 210nb_NO
dc.subject.nsiVDP::Economics: 210nb_NO
dc.source.pagenumber38nb_NO
dc.identifier.cristin1461774
dc.relation.projectAndre: Trysil kommunenb_NO
cristin.unitcode7511,5,0,0
cristin.unitnameLillehammer
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel