Show simple item record

dc.contributor.authorMuseth, Jon
dc.contributor.authorJohnsen, Stein Ivar
dc.contributor.authorKraabøl, Morten
dc.contributor.authorDokk, John Gunnar
dc.contributor.authorSkurdal, Jostein
dc.date.accessioned2018-09-10T09:58:22Z
dc.date.available2018-09-10T09:58:22Z
dc.date.created2013-06-27T09:16:49Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationVann. 2013, (2), 205-216.nb_NO
dc.identifier.issn0042-2592
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2561702
dc.description.abstractVannforskriften skal sikre en mer helhetlig og økosystembasert vannforvaltning i Norge, og om nødvendig iverksette forebyggende eller forbedrende miljøtiltak for å sikre miljøtilstanden i ferskvann, grunnvann og kystvann. Det skal utvikles regionale programmer som gir en helhetlig overvåking av tilstanden i vannforekomstene, og programmene skal omfatte relevante økologiske, kjemiske, kvantitative og fysiske parametere i vannforekomsten. For flere tema og parametere er det betydelige metodeproblemer når det gjelder å få en god og presis overvåking. Vi har sett spesielt på overvåking av fiskebestander i store elver og innsjøer. Ifølge Vannforskriften skal overvåkingen gi informasjon om sammensetning, mengde og aldersstruktur på fiskebestandene som grunnlag for klassifisering av økologisk tilstand. I store elver representerer dette en meto-disk utfordring siden tradisjonelle metoder som ordinært elfiske og garn ofte er lite anvendbare, spesielt i større elver. Vi har anskaffet to elfiskebåter for å forbedre undersøkelsesmetodikken for fiskebestander i større vassdrag. Erfaringene våre etter 5 år er at denne metoden dekker de fleste kravene som stilles i Vannforskriften i forhold til overvåking og vurdering av økologisk tilstand. Denne artikkelen presenterer flere eksempler fra bruk av elfiskebåt i forbindelse med overvåking av fiskebestander i elver og innsjøer.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.titleOvervåking av fiskesamfunn i store vassdrag etter vannforskriftennb_NO
dc.typeJournal articlenb_NO
dc.typePeer reviewednb_NO
dc.description.versionpublishedVersionnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og Naturvitenskap: 400::Zoologiske og botaniske fag: 480nb_NO
dc.source.pagenumber205-216nb_NO
dc.source.journalVannnb_NO
dc.source.issue2nb_NO
dc.identifier.cristin1036729
dc.relation.projectNorges forskningsråd: 221454nb_NO
cristin.unitcode7511,5,0,0
cristin.unitnameLillehammer
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
cristin.qualitycode1


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record