Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorBremset, Gunnbjørn
dc.contributor.authorHelland, Ingeborg Palm
dc.contributor.authorUglem, Ingebrigt
dc.date.accessioned2018-09-10T08:59:27Z
dc.date.available2018-09-10T08:59:27Z
dc.date.created2012-10-29T12:37:39Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.isbn978-82-426-1982-2
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2561664
dc.description.abstractBremset, G., Helland, I.P. og Uglem, I. 2009. Konsekvenser av gruvevirksomhet i Engebøfjellet for laksefisk i Nausta, Grytelva og Stølselva. Temarapport i KU-program knyttet til planer om rutilutvinning ved Førdefjorden – NINA Rapport 416, 67 sider. Denne rapporten tar for seg mulige konsekvenser av rutilutvinning i Engebøfjellet (Førdefjorden) for elvelevende fisk. I perioden april-juni 2008 ble det derfor gjennomført undersøkelser av fiskesamfunn som tilhører vassdragene Nausta, Grytelva og Stølselva i Naustdal kommune. I Nausta ble utvandringen hos vill laksesmolt undersøkt gjennom telemetristudier med bruk av små akustiske sendere og automatiske lyttestasjoner fordelt på 14 steder i Nausta (tre stasjoner) og Førdefjorden (11 stasjoner). Av 79 merkete laksesmolt var det 38 som trolig vandret ut av vassdraget. Av disse var det åtte smolt som ble registrert i Ålasundet ved inngangen til prosjektområdet, mens det bare var fem smolt som ble registrert ved utgangen av prosjektområdet. Det var store individuelle forskjeller i utvandringstidspunkt og vandringshastighet, noe som samsvarer godt med tidligere vandringsstudier av laksesmolt. Det ble observert vandrende laksesmolt i prosjektområdet i mesteparten av perioden fra 12. mai til 4. juni. Stølselva og Grytelva er to små vassdrag som renner ut i Førdefjorden på henholdsvis vestsiden og østsiden av Engebøfjellet. Resultatet av fiskebiologiske undersøkelser i midten av juni 2008 tydet på at Stølselva ikke har noen bestand av sjøvandrende laksefisk, på grunn av et seks meter høyt vannfall nede ved sjøen, og at nedre deler av vassdraget har en spredt bestand med elvelevende aure samt forekomst av ål. I Grytelva ble det fanget vesentlig større mengder av både aure og ål. Ut fra de høye estimerte tetthetene av aure (100-160 individer per 100 m2), samt mangel på klare vandringshindre i nedre deler, er det sannsynligvis en stedegen bestand med sjøaure i Grytelva. I tillegg er det en elvelevende bestand av aure oppstrøms vandringshinder, samt en forholdsvis god bestand med ungfisk av ål. Ut fra at Nausta har status som nasjonalt laksevassdrag og deler av Førdefjorden har status som nasjonal laksefjord, har laksebestanden i Nausta en stor verdi i KU-sammenheng. Fiskesamfunnene i Stølselva og Grytelva vurderes å ha henholdsvis liten og middels KUverdi. Det er knyttet betydelig usikkerhet til hvordan sprengning kan påvirke utvandrende laksesmolt. Ut fra den foreliggende informasjon om påvirkningsfaktorer som sprengning, anleggsstøy, lys og støv, er det vurdert at den planlagte gruvedriften sannsynligvis vil ha følgende konsekvenser for de berørte fiskebestandene: TABELL Nøkkelord : Førdefjorden, Sogn og Fjordane, Nasjonal laksefjord, nasjonalt laksevassdrag, Nausta, Grytelva og Stølselva, laks, aure, ål, telemetri, akustiske merker, konsekvensutredning, gruvedrift, rutilutvinning, fjordvandringnb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk Institutt for Naturforskning (NINA)nb_NO
dc.relation.ispartofNINA rapport
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;416
dc.titleKonsekvenser av gruvevirksomhet i Engebøfjellet for laksefisk i Nausta, Grytelva og Stølselva. Temarapport i KU-program knyttet til planer om rutilutvinning ved Førdefjordennb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holder© Norsk institutt for naturforskning Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelsenb_NO
dc.source.pagenumber69nb_NO
dc.identifier.cristin953390
dc.relation.projectAndre: Nordic Mining ASAnb_NO
cristin.unitcode7511,3,0,0
cristin.unitnameAvdeling for akvatisk økologi
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel