Show simple item record

dc.contributor.authorNygård, Torgeir
dc.contributor.authorBevanger, Kjetil Modolv
dc.contributor.authorReitan, Ole
dc.date.accessioned2018-09-10T07:30:44Z
dc.date.available2018-09-10T07:30:44Z
dc.date.created2017-03-27T12:27:48Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.isbn978-82-426-1979-2
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2561614
dc.description.abstractNygård, T, Bevanger, K. & Reitan, O. 2008. Forholdet mellom fug-ler og vindmøller og andre lufthindringer. En litteraturoversikt. - NINA Rapport 413. 167 s. Rapporten er en trykt versjon av en nettbasert referansedatabase om forholdet mellom fugl og flaggermus og vindmøller, kraftledninger, tårn, bygninger og andre lufthindringer. Den er en database som blir jevnilig oppdatert, og som er tilgjengelig over nettet via EndNote Web. Referansedatabasen inneholder i skrivende stund 1224 referanser til litteratur som omhandler denne problematikken. Databasen blir stadig utvidet etter hvert som ny litteratur blir tilgjengelig. Basen kan brukes som søkeverktøy mot andre litteraturdatabaser så som ISI Web of knowledge, Biosis og lignende, avhengig av brukertilgang. . I denne trykte utgaven er referansene sortert tematisk, deretter på trykkeår og forfatter. Basen har fått navnet ”Birdwind”. og oppdateres og administreres av NINA. Basen er ment som er verktøy som gjør det lettere å finne fram til relevant litteratur innenfor disse raskt voksende temaene. database, referanser, internett, EndNote web, fugl, flaggermus, vindmøller, vindkraft, kraftledninger, tårn, bygninger, gjerder, lufthindringer, radar, fugletrekk, kollisjoner, risiko, unnvikelse, økologiske effekter, avbøtende tiltak, litteratur, database, references, internet, EndNote Web, birds, bats, wind-farms, wind energy, turbines, utility structures, towers, buildings, fences, aerial obstacles, collisions, risk, radar, bird migration, avoidance, ecological effects, mitigation measures, literaturenb_NO
dc.description.abstractNygård, T., Bevanger, K. & Reitan, O. 2008. The relation between birds and wind turbines and other aerial obstacles. A literature survey. - NINA Report 413. 167 pp. The report is a printed version of an internet-based reference database on the relation between birds and bats and aerial obstacles such as wind turbines, utility structures, towers and buildings. The database will be updated regularly, and is accessible via EndNote Web. At the date of printing it contains 1224 references on these topics. The database can also be used as a search engine for other databases such as ISI Web of knowledge, Biosis and others, depending on the access rights of the user. In this printed version, the references are sorted by theme, thereafter by year of printing and author. The database is named “Birdwind”, and is administered and updated by NINA. The database is meant to be a tool that will make it easier to find relevant literature within these rapidly growing topics.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk Institutt for Naturforskning (NINA)nb_NO
dc.relation.ispartofNINA rapport
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;413
dc.titleForholdet mellom fugler og vindmøller og andre lufthindringer. En litteraturoversiktnb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holder© Norsk institutt for naturforskning Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelsenb_NO
dc.source.pagenumber167nb_NO
dc.identifier.cristin1461369
dc.relation.projectAndre: Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)nb_NO
cristin.unitcode7511,2,0,0
cristin.unitnameAvdeling for terrestrisk økologi
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record