Show simple item record

dc.contributor.authorStrand, Olav
dc.contributor.authorHanssen, Frank Ole
dc.contributor.authorJordhøy, Per
dc.contributor.authorHeim, Morten
dc.contributor.authorAndersen, Roy
dc.contributor.authorFalldorf, Tobias
dc.date.accessioned2018-09-10T07:20:42Z
dc.date.available2018-09-10T07:20:42Z
dc.date.created2017-03-27T11:29:28Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.isbn978-82-426-1973-0
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2561610
dc.description.abstractStrand, O., Hanssen, F., Jordhøy, P., Heim, M., Andersen, R. og T. Falldorf 2008. Villreinprosjektene i Langfjella. Framdriftsrapport. NINA Rapport 407. 37 s. Villreinprosjektet i Langfjella består av tre koordinerte forskningsprosjekter som gjennomføres i Setesdalsområdene, på Hardangervidda og i Nordfjella. Datainnsamlingen er i det alt vesentlige basert på radiomerking med tradisjonelle VHF halsbånd eller mer teknisk avanserte GPS-GSM halsbånd. I tillegg gjør prosjektet i stor grad bruk av data fra villreindelen av det nasjonale overvåkningsprogrammet for hjortevilt (villreindelen). Prosjektet retter seg mot 3 hovedmål; bestandsforvaltningen og problemstillinger knyttet til høsting, villreinens arealbruk og problemstillinger av betydning for arealforvaltningen. Prosjektet har også en implementeringsdel der samhandling med styringsgruppene er ment å bidra til at resultater og data brukes i lokal og regional forvaltning. Et av hovedmålene for prosjektet er å dokumentere områdetilhørigheten hos de radiomerka dyra og derigjennom eventuell inn/ utvandring mellom ulike delbestandene. Vi har konsentrert oss om utvalgte ”utvekslingsområder” der dyra har muligheter til å bevege seg mellom de enkelte delområdene. Flere av disse områdene har også tekniske inngrep eller en betydelig grad av menneskelig aktivitet som kan virke som barrierer for reinsdyra. Vi vil ved hjelp av moderne teknologi som GPS/ GSM sendere og fjernmåling analysere reinens bevegelser, arealbruk og atferd. Hovedmålet for prosjektaktiviteten er å skaffe bedre dokumentasjon på effekter av habitatfragmentering og reinens bruk av randområder slik at denne kunnskapen kan brukes i regional og lokal planlegging. Konkret er det et mål at prosjektet skal gi kunnskap som er såpass detaljert at en skal kunne vurdere avbøtende tiltak der det synes mulig å reetablere eller styrke eksisterende trekkruter. Vi har også som mål å foreta en kvantitativ sammenligning av arealkruk- og migrasjonsmønstret hos reinsdyr i delområder der menneskelig påvirkning og naturforhold er forskjellig. Bakgrunnen for denne tilnærmingen ar at reinen tidligere hadde større og mer sammenhengende leveområder. For prosjektet er det et hovedmål å forstå hvordan fragmenteringen av leveområdene har påvirket reinens arealbruk og atferd. Langfjella, villrein, arealbruk, habitatmodeller, wild reindeer, habitatuse, GPS collarsnb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk Institutt for Naturforskning (NINA)nb_NO
dc.relation.ispartofNINA rapport
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;407
dc.titleVillreinprosjektene i Langfjella. Framdriftsrapportnb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holder© Norsk institutt for naturforskning Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelsenb_NO
dc.source.pagenumber37nb_NO
dc.source.issue407nb_NO
dc.identifier.cristin1461333
dc.relation.projectAndre: Direktoratet for naturforskningnb_NO
dc.relation.projectAndre: GPS prosjektet på Hardangervidda og i Nordfjellanb_NO
dc.relation.projectAndre: Vegdirerktoratetnb_NO
dc.relation.projectAndre: GPS prosjektet i Setesdalsheienenb_NO
cristin.unitcode7511,2,0,0
cristin.unitcode7511,7,0,0
cristin.unitcode7511,3,0,0
cristin.unitnameAvdeling for terrestrisk økologi
cristin.unitnameFellestjenestene
cristin.unitnameAvdeling for akvatisk økologi
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record