Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorFangel, Kirstin
dc.contributor.authorAndersen, Oddgeir
dc.contributor.authorAas, Øystein
dc.date.accessioned2018-09-10T06:43:35Z
dc.date.available2018-09-10T06:43:35Z
dc.date.created2017-03-27T10:46:35Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.isbn978-82-426-1972-3
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2561598
dc.description.abstractFangel, K., Andersen, O., og Aas, Ø. 2008. Sjølaksefiske med faststående redskap i Norge i 2007. Kjennetegn ved fiskere, fiskeutøvelse og holdninger til regulering av fiske - NINA Rapport 406. 56 s + vedlegg. Vinteren 2008 gjennomførte vi en postal spørreundersøkelse blant sjølaksefiskere som se- songen 2007 rapporterte at de hadde fisket. Skjema ble utformet av NINA, mens selve spørre- undersøkelsen ble administrert av SSB. Undersøkelsen fikk en svarprosent på rett over 75 %. Formålet med undersøkelsen var å gi en bred beskrivelse av norsk sjølaksefiske annon 2007, og å belyse fiskernes syn på ulike former for regulering av sjølaksefisket. Undersøkelsens vikviktigste resultater var: • Gjennomsnittsalderen på sjølaksefiskeren var 61 år og bare 4 % av fiskerne var kvinner. To av tre hadde mer enn 15 års erfaring som sjølaksefiskere • Av sjølaksefiskerne bodde 30 % i Finnmark, mens ca 10 % holdt til i hver av fylkene/ regionene Troms, Nordland, Trøndelag og Møre og Romsdal • De fleste regnet fisket sitt som hovedsakelig et hobby-/fritidsfiske (55 %), mens 45 % betegnet fisket som hovedsakelig næringsfiske • De fleste oppga at de var pensjonister/trygdete (46 %). Deretter fulgte lønnsmottagere (24 %), mens selvstendig næringsdrivende innen jordbruk eller fiske utgjorde 18 % av fiskerne • De fleste fiskerne (86%) svarte at de la opp til samme fiskeinnsats fremover som i 2007, gitt at reguleringene fremover fortsatte som i 2007 • Den mest brukte redskapstypen var enkel kilenot, men dobbel kilenot (Trøndelag) og dobbelt krokgarn (Finnmark), var også mye brukt • I snitt brukte hver fisker 1,9 redskap • Fiskere med klare næringsmotiver brukte flere redskaper enn hobbyfiskere • Ca 40 % av fisket skjedde med utgangspunkt i leid fiskerett. Dette var klart mest utbredt i Finnmark, der Finnmarkseiendommen er en stor grunneier • Ca tre av fire fiskere fisket fra egen fast bolig, mens resten i all hovedsak fisket fra egen fritidsbolig • Mest bruk av fritidsbolig som base for fiske var i Finnmark og Troms • De fleste utnyttet 75 – 100 % av tilgjengelig fisketid i ordinær sesong • Fiskere med klarest næringsorientering og størst omsetning utnyttet fisketiden bedre enn gjennomsnittet • Fiskere i Finnmark og på Østlandet utnyttet tilgjengelig fisketid minst • Gjennomsnittsfangsten var ca 300 kg per fisker. 45 % av fangsten gikk til eget bruk i 2007, mens 41 % ble solgt og 15 % ble gitt eller byttet bort, geografisk sett var fangstene høyest i fylkene med best laksebestander og lengst fisketid, særlig i Trøndelag og Finnmark • Av de som solgte laks, skjedde dette mest fra fiskere i Finnmark og Trøndelag • Høyest gjennomsnitlig inntekt fra salg hadde fiskere i Trøndelag og Finnmark og de som drev næring innen jordbruk/fiske • Av de som hadde oppgitt brutto salgsinntekt i 2007, var gjennomsnittlig brutto inntekt ca 22.500,- kr • De fleste fiskere opplevde at betydningen av inntekten fra laksefiske har gått ned de siste ti årene • Mesteparten av laksen som ble solgt ble omsatt fersk. Deretter ble ca en firedel omsatt frosset, mens lite ble omsatt som foredlet/røkt • Salg av laks skjedde mest direkte til forbruker. En tredel ble solgt via oppkjøpere. Mest salg via oppkjøpere skjedde i Vest-Finnmark og Nord-Trøndelag. Lite ble solgt til andre næringsdrivende som reiselivsbedrifter/storkjøkken. laksefiske, Norge, regulering av fiske, kvoter, holdninger, Salmon fishing with bag nets and bend nets, Norway, harvest regulations, quotas, attitudesnb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk Institutt for Naturforskning (NINA)nb_NO
dc.relation.ispartofNINA rapport
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;406
dc.titleSjølaksefiske med faststående redskap i Norge i 2007. Kjennetegn ved fiskere, fiskeutøvelse og holdninger til regulering av fiskenb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holder© Norsk institutt for naturforskning Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelsenb_NO
dc.source.pagenumber56nb_NO
dc.source.issue406nb_NO
dc.identifier.cristin1461302
dc.relation.projectAndre: Norges forskningsrådnb_NO
dc.relation.projectAndre: Direktoratet for naturforvaltningnb_NO
cristin.unitcode7511,5,0,0
cristin.unitnameLillehammer
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel