Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorKarlsson, Sten
dc.contributor.authorHeggberget, Tor G.
dc.contributor.authorBerg, Ole Kristian
dc.contributor.authorSundt-Hansen, Line Elisabeth
dc.coverage.spatialNorge, Namsenvassdraget, River Namsennb_NO
dc.date.accessioned2018-09-06T10:53:09Z
dc.date.available2018-09-06T10:53:09Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.isbn978-82-426-3281-4
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2561169
dc.description.abstractKarlsson, S., Heggberget, T.G., Berg, O.K. & Sundt-Hansen, L.E. 2018. Hybridisering mellom småblank og anadrom laks i Øvre Namsen. NINA Rapport 1543. Norsk institutt for naturforskning. Småblank (namsblank) er en ferskvannsstasjonær laks i Øvre Namsen. Småblanken har vært fullstendig isolert fra anadrome laksebestander i omtrent 9500 år siden siste istid og har utviklet seg uavhengig av andre laksebestander. Småblank er distinkt og svært genetisk forskjellig fra andre anadrome og ferskvannsstasjonære laksebestander og er en unik evolusjonær grein i arten laks (Salmo salar L.). I 1975 ble det bygd en laksetrapp i Nedre Fiskumfoss som gjorde det mulig for anadrom laks å vandre 10 km opp i småblankens naturlige utbredelse i Øvre Nam-sen til Aunfoss i tillegg til cirka 4 km i sideelva Nesåa. Etter at laksetrappen ble bygd og fram til 1999 har det hvert år i gjennomsnitt vandret opp 165 laks, mens det etter år 2000 ble en markant økning med i gjennomsnitt 930 laks pr. år, med mer enn 2000 laks i enkelte år. I dette prosjektet har vi med molekylærgenetiske metoder identifisert anadrom laks, småblank og hybrider mellom disse i garnfangster av laksunger i hybridsonen og fra prøver av anadrom laks fanget i lakse-trappa. Resultatene fra analysene kan oppsummeres slik: • Det forekommer hybridisering mellom anadrom laks og småblank • Siden 1998 har andelen laks med rent småblankopphav sunket dramatisk fra 20 % til omtrent null • Det samlede arvematerialet av laks med småblankopphav i hybridsonen ble estimert til 21,4 % i garnfangsten fra 1998 og til 2,6 % i garnfangsten fra 2015 og 2017 • Den store dominansen av anadrom laks og at denne hybridiserer med småblank forventes føre til en utryddelse av småblank i hybridsonen (dvs i området i Namsen ovenfor Nedre Fiskumfoss og nedenfor Aunfoss inkludert sideelva Nesåa) • Laks med delvis småblankopphav kan vandre ut og returnere til Namsen • Dersom man hindrer anadrom laks å vandre opp laksetrappa i Nedre Fiskumfoss kan anadrom laks og deres hybrider med småblank over tid forsvinne og gjøre det mulig for en re-etablering av småblank på strekningen opp til Aunfoss, enten ved naturlig rekruttering eller ved utsettinger.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk Institutt for Naturforskning (NINA)nb_NO
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;1543
dc.subjectSmåblanknb_NO
dc.subjectNamsblanknb_NO
dc.subjectAtlantisk laksnb_NO
dc.subjectRelikt laksnb_NO
dc.subjecthybridiseringnb_NO
dc.subjectlaksetrappnb_NO
dc.subjectatlantic salmonnb_NO
dc.subjectrelict salmonnb_NO
dc.subjectvernacular namesnb_NO
dc.subjecthybridisationnb_NO
dc.subjectfish laddernb_NO
dc.titleHybridisiering mellom småblank og anadrom laks i Øvre Namsennb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holder© Norsk institutt for naturforskning Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelsenb_NO
dc.source.pagenumber15nb_NO
dc.relation.projectMiljødirektoratet: M-1104|2018nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

  • NINA Rapport/NINA Report [2048]
    NINAs vanligste rapporteringsform til oppdragsgiver etter gjennomført forsknings-, overvåkings- eller utredningsarbeid.

Vis enkel innførsel