Show simple item record

dc.contributor.authorAnker-Nilssen, Tycho
dc.contributor.authorBarrett, Robert T
dc.contributor.authorBustnes, Jan Ove
dc.contributor.authorErikstad, Kjell E
dc.contributor.authorFauchald, Per
dc.contributor.authorLorentsen, Svein Håkon
dc.contributor.authorSteen, Harald
dc.contributor.authorStrøm, Hallvard
dc.contributor.authorSystad, Geir Helge Rødli
dc.contributor.authorTveraa, Torkild
dc.coverage.spatialLofoten, Barentshavet, Nord-Norgenb_NO
dc.date.accessioned2018-08-22T08:50:25Z
dc.date.available2018-08-22T08:50:25Z
dc.date.created2017-02-16T13:35:18Z
dc.date.issued2006
dc.identifier.isbn82-426-1676-0
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2558799
dc.description.abstractAnker-Nilssen, T., Barrett, R.T., Bustnes, J.O., Erikstad, K.E., Fauchald, P., Lorentsen, S.-H., Steen, H., Strøm, H., Systad, G.H. & Tveraa, T. 2006. SEAPOP studies in the Lofoten and Barents Sea area in 2005. - NINA Report 127, 38 pp. This is the first annual report from SEAPOP, a long-term seabird programme aiming to provide and maintain base-line knowledge needed for an improved management of marine areas. For several reasons, the activities in the initial year were restricted to the Lofoten and Barents Sea area, but the programme is designed for implementation on the full national scale within a few years. The report presents briefly some important results from the investigations made in 2005 and some leading principles for how data and knowledge will be organised and served to different users online via a SEAPOP web site. The monitoring of population trends, reproduction, adult survival rates and diet of selected seabirds species on the previously established key-sites Røst, Hjelmsøya, Hornøya and Bjørnøya was extended and further adjusted to meet the general design of the programme. In addition, two new key-sites were established, one on Anda in Vesterålen and the other on western Spitsbergen. The latter was divided among several localities because there is no suitable single site in the area that holds a sufficient variety of breeding species. For each keysite, the report presents a table listing the main results from the monitoring in 2005. On the basis of time series that date back many years, a number of interesting trends for different species and parameters were uncovered, both within and between the colonies. Some selected topics are treated in more detail in separate text boxes, which also present a few technological advances and statistical challenges for monitoring design. The work in 2005 represented a new initiative for the mapping of seabirds in Norway’s northernmost areas, and included an updating survey of breeding seabirds in the Isfjorden area on Spitsbergen and along the entire coastline of Troms and Finnmark counties east to Laksefjorden. Studies of seabirds at sea were continued through participation on several ecosystem surveys led by the Institute of Marine Research. The data analyses were aimed at developing further the modelling of seabird distribution at sea from oceanographic features and to explore the degree of co-variation in distribution for different species. Lofoten Islands, Barents Sea, seabirds, mapping, monitoring, Lofoten, Barentshavet, sjøfugl, kartlegging, overvåkingnb_NO
dc.description.abstractAnker-Nilssen, T., Barrett, R.T., Bustnes, J.O., Erikstad, K.E., Fauchald, P., Lorentsen, S.-H., Steen, H., Strøm, H., Systad, G.H. & Tveraa, T. 2006. SEAPOP-studier i området Lofoten-Barentshavet i 2005. - NINA Rapport 127, 38 s. Dette er den første årsrapporten for SEAPOP, et langsiktig kunnskapsprogram om sjøfugl innrettet for å styrke beslutningsstøtten til ulike aktører i norske marine områder. Innsatsen i oppstartsåret ble av flere årsaker begrenset til områdene i Lofoten og Barentshavet, men programmet er designet for å implementeres på full nasjonal skala i løpet av få år. Rapporten beskriver kortfattet noen viktige resultater fra undersøkelsene i 2005 og enkelte grunnleggende prinsipper for hvordan data og kunnskap vil bli tilrettelagt og servet online til ulike brukere via en egen SEAPOP web som er under konstruksjon. Overvåkingen av bestandsendringer, reproduksjon, voksenoverlevelse og næringsvalg for utvalgte sjøfuglarter på de tidligere etablerte nøkkellokalitetene Røst, Hjelmsøya, Hornøya og Bjørnøya ble videreført og ytterligere tilrettelagt i henhold til programmets føringer. Dessuten ble to nye nøkkellokaliteter etablert, hhv på Anda i Vesterålen og på Spitsbergen. I mangel av egnede kolonier med stort artsutvalg ble sistnevnte fordelt på et utvalg av lokaliteter. En tabell med hovedresultater fra overvåkingen på de enkelte nøkkellokalitetene i 2005 er gitt under omtalen av hver lokalitet. Med god støtte i tidligere opparbeidede tidsseriedata avdekket arbeidet en rekke interessante utviklingstrekk for ulike arter og parametere, både innen og mellom lokalitetene. Noen utvalgte tema er behandlet mer utførlig i egne tekstbokser som også tar for seg enkelte teknologiske fremskritt og statistiske utfordringer for gjennomføringen av overvåkingen. Kartleggingen av sjøfugl i nord fikk en ny giv, og innsatsen i 2005 omfattet blant annet en oppdaterende kartlegging av hekkende sjøfugler i Isfjordområdet på Spitsbergen og kyststrekningene i Troms og Vest-Finnmark øst til Laksefjorden. Arbeidet med kartlegging av sjøfugl i åpent hav ble videreført med deltakelse på flere tokt i Barentshavet. Analysene ble innrettet mot å videreutvikle modeller for å estimere sjøfuglenes utbredelse til havs ut fra oseanografiske forhold og belyse i graden av samvariasjon i utbredelsen for ulike arter.nb_NO
dc.language.isoengnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for naturforskningnb_NO
dc.relation.ispartofNINA rapport
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;127
dc.titleSEAPOP studies in the Lofoten and Barents Sea area in 2005nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holder© Norwegian Institute for Nature Research The publication may be freely cited when the source is acknowledgednb_NO
dc.source.pagenumber38nb_NO
dc.identifier.cristin1451274
dc.relation.projectAndre: Ministry of Petroleum and Energy (OED), Oslonb_NO
dc.relation.projectAndre: Directorate for Nature Management (DN), Trondheimnb_NO
dc.relation.projectAndre: Norwegian Petroleum Directorate (OD), Stavangernb_NO
dc.relation.projectAndre: Directorate of Fisheries (FDIR), Bergennb_NO
dc.relation.projectAndre: Norwegian Oil Industry Association (OLF), Stavangernb_NO
cristin.unitcode7511,2,0,0
cristin.unitcode7511,4,0,0
cristin.unitcode7511,8,0,0
cristin.unitnameAvdeling for terrestrisk økologi
cristin.unitnameTromsø
cristin.unitnameBergen
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record