Show simple item record

dc.contributor.editorThorstad, Eva B.
dc.contributor.editorForseth, Torbjørn
dc.coverage.spatialNoreg, Norge, Norwaynb_NO
dc.date.accessioned2018-06-27T13:51:38Z
dc.date.available2018-06-27T13:51:38Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.isbn978-82-93038-23-8
dc.identifier.issn1891-442X
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2503390
dc.description.abstractAnon. 2018. Status for norske laksebestander i 2018. Rapport fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning nr 11, 122 s. Mengden villaks er redusert, og antallet laks som kommer fra havet er mer enn halvert de siste tretti årene. I 2017 kom ca. 530 000 laks fra havet, noe som var en økning fra året før, men fortsatt lavt. Redusert mengde laks har medført at overskuddet som kan fiskes har blitt mye mindre, og delvis borte. På grunn av nedgangen i mengden laks har fisket blitt betydelig redusert. De årlige fangstene i sjø og elver har blitt redusert fra 1500 tonn til 500-600 tonn i løpet av de siste tretti årene. På grunn av redusert fiske har antallet laks som gyter i elvene økt de senere årene. I 2017 var det nok gytefisk i de fleste elvene til at elvenes naturlige kapasitet til å produsere laksunger ble utnyttet. Det er derfor ikke mangel på gytefisk som begrenser laksebestandene, med få unntak. Reduserte laksebestander skyldes både menneskeskapte påvirkninger og at laksen har lav overlevelse i sjøen. Bestandene i Midt-Norge og Vest-Norge er mest redusert. Rømt oppdrettslaks, lakselus og infeksjoner knyttet til fiskeoppdrett er de største truslene mot villaksen. Andelen rømt oppdrettslaks i elvene har blitt redusert, og risiko for ytterligere skade er redusert fra svært høy til høy. Kunnskap om effekter av infeksjoner knyttet til oppdrett er dårlig. Vannkraftregulering, andre fysiske inngrep, sur nedbør og pukkellaks er andre store trusler mot villaks, men risiko for ytterligere skade er mindre enn for trusler knyttet til fiskeoppdrett. Vannkraftregulering og andre inngrep har en betydelig negativ påvirkning, men skadeomfanget vil trolig ikke øke. Flere tiltak kan gjøres for å redusere effekten av disse to faktorene. Sur nedbør har på grunn av kalking og reduserte utslipp liten risiko for ytterligere skade. Laksebestandene i Sør-Norge har økt på grunn av den omfattende kalkingen. Parasitten Gyrodactylus salaris er en stadig mindre trussel mot villaks. Antall elver med kjent forekomst av parasitten er redusert fra femti til sju. Etter vellykkede utryddelsesaksjoner har laksebestander blitt gjenoppbygd i tidligere smittede vassdrag. Faren for spredning er redusert. Sjøørret har hatt relativt stabile bestander på Østlandet og Sørlandet, men har gått sterkt tilbake på Vestlandet, i Trøndelag og mange vassdrag i Nordland. Jordbruksaktivitet, fysiske inngrep i vassdragene og lakselus ser i dag ut til å være de alvorligste menneskeskapte påvirkningene.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherVitenskapelig råd for lakseforvaltningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesRapport fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning;11
dc.subjectlaksnb_NO
dc.subjectSalmo salarnb_NO
dc.subjectsjøørretnb_NO
dc.subjectSalmo truttanb_NO
dc.subjectbeskatningnb_NO
dc.subjectgytebestandsmålnb_NO
dc.subjectforvaltningsmålnb_NO
dc.subjectbestandsutviklingnb_NO
dc.subjectbestandsstatusnb_NO
dc.subjectbeskatningsraternb_NO
dc.subjectfangststatistikknb_NO
dc.subjecthøstingnb_NO
dc.subjecthøstbart overskuddnb_NO
dc.subjectinnsigsestimatnb_NO
dc.subjectPFAnb_NO
dc.subjectmarin overlevelsenb_NO
dc.subjecttrusselfaktorernb_NO
dc.subjectrømt oppdrettslaksnb_NO
dc.subjectlakselusnb_NO
dc.subjectkraftreguleringnb_NO
dc.subjectvassdragsinngrepnb_NO
dc.subjectfysiske inngrepnb_NO
dc.subjectjordbruksaktivitetnb_NO
dc.subjectinfeksjonernb_NO
dc.subjectGyrodactylus salarisnb_NO
dc.subjectvannkjeminb_NO
dc.subjectforsuringnb_NO
dc.subjectoverbeskatningnb_NO
dc.subjectpukkellaksnb_NO
dc.subjectNASCOnb_NO
dc.subjecttilstandsvurderingssystemnb_NO
dc.titleStatus for norske laksebestander i 2018nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holder© Vitenskapelig råd for lakseforvaltningnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og Naturvitenskap: 400::Zoologiske og botaniske fag: 480nb_NO
dc.source.pagenumber122nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record