Show simple item record

dc.contributor.authorBrandrud, Tor Erik
dc.contributor.authorBendiksen, Egil
dc.contributor.authorDima, Bálint
dc.coverage.spatialOslo, Akershus, Buskerud, Telemark, Noreg, Norge, Norwaynb_NO
dc.date.accessioned2018-06-27T06:49:04Z
dc.date.available2018-06-27T06:49:04Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.isbn978-82-426-3263-0
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2503100
dc.description.abstractBrandrud, T.E., Bendiksen, E. & Dima, B. 2018. Kartlegging av kalklindeskogsopper i Oslo og Akershus, Buskerud og Telemark i 2017. NINA Rapport 1525. Norsk institutt for naturforskning. I alt 26 kalklindeskoger i indre Oslofjord, på Ringerike og i Grenland ble sopp-kartlagt i 2017, som ledd i handlingsplan for utvalgt naturtype kalklindeskog. Dette var alle lokaliteter med liten grad av soppkartlegging fra tidligere. Det ble i alt registrert 86 arter, hvorav 58 spesialiserte kalklindeskogsopper, samt 28 andre rød-listearter. Til sammen av de 86 var hele 59 truete arter, hvorav 29 sterkt truete (EN), og 4 kritisk truete (CR). To lokaliteter pekte seg ut med særlig mange spesialiserte rødlistearter; Ringerik-haugene på Ostøya (25 arter, hvorav 19 truete) og Sønsterudelva Ø i Hole ved Holsfjorden/Ty-rifjorden (24 arter, 19 truete). Kalklindeskogen på Ringerikshaugene ble oppdaget i 2015, og forekomsten ved Sønsterudelva var overhodet ikke kjent før nå (ny lokalitet). Tar man med tidli-gere funn, peker også Kongkleivåsen N i Porsgrunn seg ut med særlig mange funn av rødliste-sopper. Av særlig sjeldne arter som ble funnet i 2017, kan nevnes de kritisk truete artene papegøyerør-sopp (Boletus rhodoxanthus; Frierflaugene), ladegårdslørsopp (Cortinarius cordatae; Ringeriks-haugene, Lillelien Ø) og perleslørsopp (C. insignibulbus; Lillelien). Videre ble følgende 5 nye arter for Norge funnet (3 av dem slørsopper): Cortinarius aquilanus (Bjerkås), C. lilacinovelatus Sønsterudelva Ø), C. violaceipes (Tangvall NR), «kongevokssopp» Hygrophorus penarioides (Kongkleivåsen N) samt «lindesneglehatt» Limacella ochraceolutea (Tangvall NR). Disse er tro-lig alle habitatspesifikke kalklindeskogsarter, og har dermed status som rødlistekandidater, som etter alt å dømme vil bli vurdert som truete på neste rødliste. Med disse, kjenner vi nå til 94 kalklindeskogsopper fra Norge.nb_NO
dc.description.abstractBrandrud, T.E., Bendiksen, E. & Dima, B. 2018. Survey of calcareous Tilia forest fungi in Oslo & Akershus, Buskerud and Telemark in 2017. NINA Report 1525. Norwegian Institute for Nature Research. Altogether 26 calcareous Tilia forests in inner Oslofjord, at Ringerike and in Porsgrunn-Bamble were surveyed for fungi in 2017, as part of the action plan for calcareous Tilia forests. Altogether 86 species were recorded, including 58 specialized calcareous Tilia forest fungi, as well as 28 other red-list species. Of these, 59 were threatened species, including 29 endangered, and 4 critically endangered taxa. Two localities had especially many specialized red-list species; Ringerikshaugene at Ostøya (25 species, incl. 19 threatened) and Sønsterudelva east in Hole at Holsfjorden/Tyrifjorden (24 species, 19 threatened). The calcareous Tilia forest at Ringerikshaugene was discovered two years ago, and the site near Sønsterudelva was completely unknown up to now (new locality). When former records are in-cluded, also Kongkleivåsen N stands out with an especially high diversity of this element. Among rarities found in 2017, the following critically endangered species should be mentioned: Boletus rhodoxanthus (Frierflaugene), Cortinarius cordatae (Ringerikshaugene, Lillelien Ø) and C. insignibulbus (Lillelien). Furthermore, the following 5 new species to Norway were found: Cortinarius aquilanus (Bjerkås), C. lilacinovelatus (Sønsterudelva Ø), C. violaceipes (Tangvall NR), Hygrophorus penarioides (Kongkleivåsen N) and Limacella ochraceolutea (Tangvall NR). With these probable habitat-specific species added, we now know 94 calcareous Tilia forest fungi from Norway.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for naturforskning (NINA)nb_NO
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;1525
dc.subjectNINA Rapportnb_NO
dc.subjectKartleggingnb_NO
dc.subjectJordboende soppnb_NO
dc.subjectKalklindeskognb_NO
dc.subjectRødlistearternb_NO
dc.subjectMappingnb_NO
dc.subjectTerricolous funginb_NO
dc.subjectCalcareousnb_NO
dc.subjectTilia forestsnb_NO
dc.subjectRed-listnb_NO
dc.titleKartlegging av kalklindeskogsopper i Oslo og Akershus, Buskerud og Telemark i 2017nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holder© Norsk institutt for naturforskning. Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelsenb_NO
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og Naturvitenskap: 400::Zoologiske og botaniske fag: 480nb_NO
dc.source.pagenumber26nb_NO
dc.relation.projectFylkesmannen i Oslo og Akerhusnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • NINA Rapport/NINA Report [2340]
    NINAs vanligste rapporteringsform til oppdragsgiver etter gjennomført forsknings-, overvåkings- eller utredningsarbeid.

Show simple item record