Show simple item record

dc.contributor.authorTovmo, Mari
dc.contributor.authorOdden, John
dc.contributor.authorBrøseth, Henrik
dc.contributor.authorNilsen, Erlend B.
dc.date.accessioned2018-06-01T13:12:46Z
dc.date.available2018-06-01T13:12:46Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.isbn978-82-426-3256-2
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2500070
dc.description.abstractTovmo, M., Odden, J., Brøseth, H. & Nilsen, E. B. 2018. Antall familiegrupper, bestandsestimat og bestandsutvikling for gaupe i Norge i 2018. NINA Rapport 1519. Det nasjonale overvåkingsprogrammet for rovvilt overvåker i dag bestandsstørrelse og bestandsutvikling hos gaupe i Norge hovedsakelig gjennom registrering av familiegrupper (hunndyr i følge med årsunger). Årlig gjøres en beregning av antall familiegrupper før jakt ut fra alle dokumenterte og antatt sikre observasjoner av familiegrupper (spor, synsobservasjoner, viltkamerabilder og døde unger). Overvåking av gaupe i Norge er basert på en betydelig lokal medvirkning. Registreringene blir i all hovedsak gjort av lokalt personell på snøføre og rapportert inn til Statens naturoppsyn (SNO), hvor rovviltansvarlige i SNO foretar feltkontroller. Beregningene av antall familiegrupper gjøres ved hjelp av såkalte avstandsregler basert på forflytningsavstander og størrelser på leveområder til radiomerkede gauper i Skandinavia. I 2018 er det estimert 57,5 familiegrupper på landsbasis, noe som tilsvarer en bestand på omkring 340 dyr (95 % CI = 282–399) i Norge. Dette er bestandsstørrelsen før kvotejakta i 2018 og før reproduksjonssesongen. Dette er en økning på 4 % sammenlignet med fjoråret, men for sjette året på rad ligger gaupebestanden under det fastsatte nasjonale bestandsmålet på 65 årlige ynglinger. 3 av 7 forvaltningsregioner med mål om yngling av gaupe ligger på eller over bestandsmålet før jakt i 2018. Dette er regionene 2 (Aust-Agder, Telemark, Buskerud og Vestfold), 3 (Oppland) og 6 (Møre og Romsdal og Trøndelag). Regionene 4 (Oslo, Akershus og Østfold), 5 (Hedmark), 7 (Nordland) og 8 (Troms og Finnmark) ligger under de regionale bestandsmålene. Blant forvaltningsregionene med vedtatte bestandsmål for gaupe ligger regionene 3 og på eller over bestandsmålet når man beregner gjennomsnittlig antall familiegrupper siste tre år. Som et hjelpemiddel for beslutningstakere i gaupeforvaltningen er det utarbeidet prognoser for gaupebestandens utvikling ett år frem i tid. Basert på antall familiegrupper påvist før jakta i år, kjent uttak av voksne hunndyr (≥ 1 år) og bruk av prognosemodellen, er det beregnet at det vil være omkring 62 (75 % CI = 53–72) familiegrupper før jakt på landsbasis i 2019.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for naturforskning (NINA)nb_NO
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;1519
dc.subjectNINA Rapportnb_NO
dc.subjectgaupenb_NO
dc.subjectLynx lynxnb_NO
dc.subjectantall familiegruppernb_NO
dc.subjectnasjonalt overvåkingsprogramnb_NO
dc.subjectbestandsutviklingnb_NO
dc.subjectEurasian lynxnb_NO
dc.subjectmonitoringnb_NO
dc.subjectpopulation trendsnb_NO
dc.titleAntall familiegrupper, bestandsestimat og bestandsutvikling for gaupe i Norge i 2018nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holder© Norsk institutt for naturforskning. Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelsenb_NO
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og Naturvitenskap: 400::Zoologiske og botaniske fag: 480nb_NO
dc.source.pagenumber24nb_NO
dc.relation.projectMiljødirektoratet: M-1060|2018nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • NINA Rapport/NINA Report [2317]
    NINAs vanligste rapporteringsform til oppdragsgiver etter gjennomført forsknings-, overvåkings- eller utredningsarbeid.

Show simple item record