Show simple item record

dc.contributor.authorSandvik, Hanno
dc.contributor.authorEvju, Marianne
dc.contributor.authorvan der Meeren, Gro I.
dc.contributor.authorArneberg, Per
dc.contributor.authorBrandrud, Tor Erik
dc.contributor.authorGjershaug, Jan Ove
dc.contributor.authorHesthagen, Trygve
dc.contributor.authorJärnegren, Johanna
dc.contributor.authorMoy, Frithjof
dc.contributor.authorNaustvoll, Lars-Johan
dc.contributor.authorNordén, Jenni
dc.contributor.authorRusch, Graciela
dc.contributor.authorSandlund, Odd Terje
dc.contributor.authorØdegaard, Frode
dc.coverage.spatialNorge, Noreg, Norwaynb_NO
dc.date.accessioned2018-05-16T12:30:31Z
dc.date.available2018-05-16T12:30:31Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.isbn978-82-426-3246-3
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2498422
dc.description.abstractEgenskaper avgjør ikke bare artenes krav til abiotiske og biotiske miljøbetingelser samt følsom-heten for endringer i disse, men også artenes evne til selv å påvirke og endre miljøbetingelsene, inkludert livsforholdene for andre arter. Det gjør en beskrivelse av arters egenskaper til en nød-vendig forutsetning for å forstå artenes dynamikk i tid og rom, deres interaksjoner, men også økosystemtjenestene de kan levere og påvirkningsfaktorene som kan true dem. Forfatterne har på oppdrag fra Artsdatabanken utreda hvilke artsegenskaper som bør inngå i en nasjonal egenskapsbank for arter. Denne egenskapsbanken skal samle kunnskapen om alle arter som forekommer i Norge, og er ment som et verktøy både for forskning og for en kunnskaps-basert forvaltning, ved at den kan danne grunnlaget for bl.a. rødlisting og økologisk risiko-vurdering av fremmede arter. Andre bruksområder som ble identifisert, er naturindeks, økologisk tilstand og økosystemtjenester. Som en del av arbeidet med å utvikle et forslag til en variabelliste for egenskapsbanken har forfatterne gått gjennom morfologiske/anatomiske, ontogenetiske, demografiske, økologiske, fysiologiske, etologiske, evolusjonære og genetiske egenskaper ved de viktigste eukaryote arts-gruppene. Arbeidet omfattet både gjennomgang av eksisterende egenskapsdatabaser, relevant faglitteratur og bruk av forfatternes egen kompetanse. Målet var å identifisere de egenskapene som det er størst behov for å få identifisert innen de nevnte bruksområdene. Arbeidets mest sentrale resultat er en liste over egenskaper som bør prioriteres ved opprettelse av en egen-skapsbank. Øvrige resultater omfatter avgrensningene og definisjonene som var en forutsetning for egenskapslista, og ytterligere anbefalinger vedrørende bl.a. datastruktur, håndtering av varia-bilitet, usikkerhet og manglende data.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for naturforskning (NINA)nb_NO
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;1514
dc.subjectNINA Rapportnb_NO
dc.subjectegenskapsbank for arternb_NO
dc.subjectfunksjonelt trekknb_NO
dc.subjectmorfologinb_NO
dc.subjectontogeninb_NO
dc.subjectlivshistorienb_NO
dc.subjectøkologinb_NO
dc.subjectinteraksjon mellom arternb_NO
dc.subjectfysiologinb_NO
dc.subjectadferdnb_NO
dc.subjectevolusjonnb_NO
dc.subjectgenetikknb_NO
dc.subjectkunnskapsbasert forvaltningnb_NO
dc.subjecttrait database for speciesnb_NO
dc.subjectfunctional traitnb_NO
dc.subjectmorphologynb_NO
dc.subjectontogenynb_NO
dc.subjectlife historynb_NO
dc.subjectecologynb_NO
dc.subjectspecies interactionsnb_NO
dc.subjectphysiologynb_NO
dc.subjectbehaviournb_NO
dc.subjectevolutionnb_NO
dc.subjectgeneticsnb_NO
dc.subjectknowledge-based species managementnb_NO
dc.titleEgenskapsbank for arter. Anbefalinger til innhold og struktur for en egenskapslistenb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holder© Norsk institutt for naturforskning. Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelsenb_NO
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og Naturvitenskap: 400::Zoologiske og botaniske fag: 480nb_NO
dc.source.pagenumber82nb_NO
dc.relation.projectArtsdatabanken: Knr 04-17nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • NINA Rapport/NINA Report [1711]
    NINAs vanligste rapporteringsform til oppdragsgiver etter gjennomført forsknings-, overvåkings- eller utredningsarbeid.

Show simple item record