Show simple item record

dc.contributor.authorWold, Line Camilla
dc.contributor.authorSelvaag, Sofie Kjendlie
dc.coverage.spatialLierne, Trøndelag, Norge, Noreg, Norwaynb_NO
dc.date.accessioned2018-05-03T11:24:56Z
dc.date.available2018-05-03T11:24:56Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.isbn978-82-426- 3238-8
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2496975
dc.description.abstractWold, L.C. & Selvaag, S.K. 2018. Brukerundersøkelse i Lierne nasjonalpark. NINA rapport 1507. Norsk institutt for naturforskning. Sommeren 2017 gjennomførte nasjonalparkforvaltningen for Blåfjella-Skjækerfjella og Lierne en brukerundersøkelse i Lierne nasjonalpark. Undersøkelsen besto av en kasseundersøkelse der brukere ble oppfordret til å fylle ut et kortfattet spørreskjema mens de var i området. Spørreskjemaene var plassert i kasser ved de viktigste innfallsportene til området. Det var utplassert tre svarkasser i Lierne. NINA hadde ansvar for analysere data fra undersøkelsen. Noen funn oppsummeres i tabellen under. Gjennomsnittsalderen på respondentene var 49 år og kjønnsfordelingen var relativt jevn, men med noe flere menn (54 %) enn kvinner. Andelen uten-landske besøkende var lav med 12 %, og 17 % av de som fylte ut skjema var bosatt i lokalkommunen Lierne. At andelen lokalt bosatte var såpass lav er kanskje noe overraskende og vi antar at det kan skyldes at lokale i mindre grad har besvart undersøkelsen. Dette betyr at 83 % av respondentene var tilreisende til området (både tilreisende nordmenn og utlendinger). Andelen førstegangsbesøkende var lav, og nesten 80 % hadde vært i Lierne tidligere år. De som hadde besøkt område tidligere hadde i snitt vært der mange ganger – hhv. 15 somre og 17 vintre. En stor andel av brukerne i Lierne er altså folk som har vært mye i området tidligere og som der-igjennom må antas å kjenne området ganske godt. Til sammen oppga 78 % at hovedformålet med turen da de fylte inn spørreskjemaet var fottur. Foruten fottur var ulike former for høstingsaktiviteter som fiske, jakt og bærplukking det vanligste formålet. Syttifem prosent av de besøkende var på dagstur da de fylte inn spørreskjemaet, og turene varte i gjennomsnitt 5,3 timer. Ganske mange av brukerne har erfaring med langtur-friluftsliv. Nesten 60 % hadde vært på en lengre fot/skitur med overnattinger mer enn 6 ganger. Samtidig ser vi at andelen høypurister (de som foretrekker liten grad av tilrettelegging og har lavere toleranse for å møte andre på tur) er høy sammenlignet med mange andre norske verneområder. Av tilretteleggingstiltak i sitt ideelle turområde er brukerne relativt positive til trestokker over våt myr, skilt i stikryss og ved stistart, samt merkede stier. 99 % er fornøyde med tilretteleggingen for friluftsliv i Lierne nasjonalpark. Til slutt i rapporten diskuteres funnene opp mot forvaltningsplanen for nasjonalparken. Tilrette-leggingstiltakene i parken er per i dag beskjedne og friluftsliv er ikke nevnt spesifikt som et formål for vernet. Det enkle og tradisjonelle friluftslivet med liten grad av teknisk tilrettelegging er ønsket, og dette ser også ut til å stemme både med bruk og generelle preferanser for tilretteleggingstil-tak. Høstingsaktiviteter har lange tradisjoner i området og dette gjenspeiles også delvis i bruker-undersøkelsen. Godt kjente brukere med «etablerte» bruksmønstre er vanskeligere å både nå ut til med informasjon og å lede til eventuelle andre deler av områdene dersom dette skulle være ønskelig ut i fra forvaltningshensyn. Det kan også være viktig å ha i bakhodet at en utvikling mot mer kommersiell aktivitet i parken potensielt kan utfordre tilfredsheten til de som utgjør dagens brukere. Dette kan i særlig grad gjelde for den lokale bruken, som antakelig er enda større enn det dataene fra brukerundersøkelsen tilsier.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for naturforskning (NINA)nb_NO
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;1507
dc.subjectNINA Rapportnb_NO
dc.subjectLierne nasjonalparknb_NO
dc.subjectLierne national parknb_NO
dc.subjectfriluftslivnb_NO
dc.subjectferdselnb_NO
dc.subjectbrukerundersøkelsenb_NO
dc.subjectspørreundersøkelsenb_NO
dc.subjectoutdoor recreationnb_NO
dc.subjectvisitor surveynb_NO
dc.subjectqustionairenb_NO
dc.titleBrukerundersøkelse i Lierne nasjonalpark. Sommeren 2017nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holder© Norsk institutt for naturforskning. Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelsenb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Samfunnsgeografi: 290nb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Sosiologi: 220nb_NO
dc.source.pagenumber30nb_NO
dc.relation.projectMiljødirektoratet: M-1023|2018nb_NO
dc.relation.projectBlåfjella-Skjækerfjella-Lierne Nasjonalparkstyrenb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • NINA Rapport/NINA Report [1778]
    NINAs vanligste rapporteringsform til oppdragsgiver etter gjennomført forsknings-, overvåkings- eller utredningsarbeid.

Show simple item record