Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorBlaalid, Rakel
dc.contributor.authorJokerud, Mari
dc.coverage.spatialRogaland, Stavanger sentrum, Norge, Norwaynb_NO
dc.date.accessioned2018-05-02T10:45:56Z
dc.date.available2018-05-02T10:45:56Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2496678
dc.description.abstractBlaalid, R. & Jokerud, M. 2018. Epifyttregistrering av rødlistede lav og moser i Stavanger. NINA Rapport 1503. Norsk institutt for naturforskning. Rød- og svartelistet sopp, lav og moser ble registrert på 287 trær i Stavanger sentrum, nærmere bestemt i Kongsgata, Lagårdsveien og Hillevågsveien. Bakgrunnen for artsregistrering var den planlagt utvidelse av bussveien på strekningen fra Haugåsveien i Hillevåg via sentrum til Mos-vatnet. Data fra Artsdatabanken og GBIF Norge viser registreringer av 32 rød- og svartelistede arter i området. Registeringene ble utført fra bakkenivå til ca. 180 cm høyde. Vi benyttet oss av Statens vegvesen sitt Vegkart (https://www.vegvesen.no/vegkart/) med funksjonen som viser trær for å identifisere hvert tre. Vi fant ingen svartelistede arter av moser, sopp eller lav på de undersøkte trærne. Vi fant en rødlistet mose (ynglehårsstjerne) og to rødlistede lav (kystbrunlav og grå punktlav). En av lavartene vi fant (grå punktlav), består muligens av to arter (inkludert grå punktlav og rand-punktlav). Disse to artene var umulig å skille og vi har derfor valgt å definere dette som et arts-kompleks grå punktlav cf. 60 trær hadde en rødlistet art, mens 6 trær hadde to rødlistede arter. Vi fant i tillegg en potensiell fremmed lavart på totalt 19 trær. Våre funn viser at byområder er viktige habitater, også for sjeldne og truede arter. Vi anbefaler at det tas særlig hensyn til rødlistefunnene og at alternativer til trasevalg utredes for å kunne la trær med disse artene stå. Dersom det er umulig å bevare trærne, anbefaler vi at totalt ni trær flyttes til egnede lokaliteter for å bevare epifyttsamfunnet av rødlistede arter.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for naturforskning (NINA)nb_NO
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;1503
dc.subjectEpifyttregistreringnb_NO
dc.subjectRødlistearternb_NO
dc.subjectMosernb_NO
dc.subjectLavnb_NO
dc.subjectNINA Rapportnb_NO
dc.titleEpifyttregisterering av rødlistede lav og moser i Stavangernb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holder© Norsk institutt for naturforskning. Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelsenb_NO
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og Naturvitenskap: 400::Zoologiske og botaniske fag: 480nb_NO
dc.source.pagenumber23nb_NO
dc.relation.projectStatens vegvesen: 305026/35141/K370nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

  • NINA Rapport/NINA Report [2044]
    NINAs vanligste rapporteringsform til oppdragsgiver etter gjennomført forsknings-, overvåkings- eller utredningsarbeid.

Vis enkel innførsel