Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorMo, Tor Atle
dc.contributor.authorMuseth, Jon
dc.contributor.authorBremset, Gunnbjørn
dc.contributor.authorFinstad, Bengt
dc.coverage.spatialDrammen, Buskerud, Norge, Norwaynb_NO
dc.date.accessioned2018-04-03T18:39:37Z
dc.date.available2018-04-03T18:39:37Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.isbn978-82-426-3181-7
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2492424
dc.description.abstractMo, T.A., Museth, J., Bremset, G. & Finstad, B. 2018. Har laksunger opphold i Drammensfjorden og i områder utenfor elvemunningene? NINA Rapport 1450. Norsk institutt for naturforskning. For å få økt kunnskap om forekomst av mulige langtidsverter for Gyrodactylus salaris i Drammensregionen, ble det i september 2017 gjennomført ulike fiskebiologiske undersøkelser i Drammenselva og Drammensfjorden. Elektrisk båtfiske ble utført i nedre deler av Drammenselva samt i strandnære områder av Drammensfjorden. Tråling med spesialutformet trål ble utført i Drammensfjordbassenget innenfor Svelviksundet. Totalt ble det fanget 146 laksunger i ulike aldersklasser ved det elektriske båtfisket, hvorav 81 laksunger ble fanget i fjorden opptil 12 km fra munningen av Drammenselva. Forekomst av G. salaris på laksunger i elvemunningene og langs strendene var lav sammen-lignet med jevnaldrende laksunger i Drammenselva ved Hokksund. Tråling i Drammensfjorden i ni dager i september 2017 gav ingen fangst av laksunger.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for naturforskning (NINA)nb_NO
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;1450
dc.subjectDrammenselvanb_NO
dc.subjectLierelvanb_NO
dc.subjectSandelvanb_NO
dc.subjectDrammensfjordennb_NO
dc.subjectlaksungernb_NO
dc.subjectSalmo salarnb_NO
dc.subjectGyrodactylus salarisnb_NO
dc.subjectkartleggingnb_NO
dc.subjectNINA Rapportnb_NO
dc.subjectDrammen Rivernb_NO
dc.subjectLier Rivernb_NO
dc.subjectSande Rivernb_NO
dc.subjectDrammen Fjordnb_NO
dc.subjectsurveynb_NO
dc.titleHar laksunger opphold i Drammensfjorden og i områder utenfor elvemunningene?nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holder© Norsk institutt for naturforskning. Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelsenb_NO
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og Naturvitenskap: 400::Zoologiske og botaniske fag: 480nb_NO
dc.source.pagenumber26nb_NO
dc.relation.projectMiljødirektoratet: 1000|2018nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

  • NINA Rapport/NINA Report [1654]
    NINAs vanligste rapporteringsform til oppdragsgiver etter gjennomført forsknings-, overvåkings- eller utredningsarbeid.

Vis enkel innførsel