Show simple item record

dc.contributor.authorBjerke, Jarle Werner
dc.coverage.spatialTromsø, Troms, Norge, Norwaynb_NO
dc.date.accessioned2018-03-15T09:33:42Z
dc.date.available2018-03-15T09:33:42Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.isbn978-82-426-3159-6
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2490652
dc.description© Norsk institutt for naturforskning. Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelsenb_NO
dc.description.abstractBjerke, J.W. 2018. Kvalitetsheving og rekartlegging av skoglokaliteter i Tromsø kommune, Troms. NINA Rapport 1430. Norsk institutt for naturforskning. Miljødirektoratet ønsker å heve kvaliteten for datasett for skognatur i Naturbasen. I den forbin-delse ble NINA engasjert av Fylkesmannen i Troms for å rekartlegge utvalgte skoglokaliteter i fylket som ligger i Naturbasen. I denne utredninga vurderer vi naturtyper og naturverdi av 24 lokaliteter i Tromsø kommune som ligger i Naturbase med mangelfulle opplysninger. De oppda-terte vurderingene baserer seg på feltbefaringer utført i 2016 og 2017, samt annen tilgjengelig informasjon. Fire av de befarte områdene er vurdert å være av regional verdi (B). Disse er Tønsvikelva 1, Lamåsen-Kalvebakken, Koven-Balsnes og Andersdalen. De øvrige tjue befarte områdene er vurdert å være av lokal verdi. Disse er Skittenelvdalen, Oldervikelva, Lyfjorddalen, Lyfjordelva, Grønnåsen, Grønnåsen hoppbakken, Langneshågen, Storskogen, Storhaugen, Skjellstonghaugen 2, Hungeren-Sollia, Lindrupsenstykket, Håkøybotn, Bjørnskarddalen, Straumsbukta, Sørfjorddalen, Vollelva i Straumsbukta, Vettheiåsen-Hella, Bentsjord 2 og Sør-botnelva. I sammenheng med befaring av Håkøybotn (dvs. Nordelva), ble også skogen langs Sørelva i Håkøybotn befart. Denne vurderes å være av regional verdi. Vi foreslår betydelige endringer i avgrensing av lokalitetene. De foreslåtte avgrensingene har som mål å følge naturlige grenser i landskapet, utelate områder med betydelige menneskelige inngrep (f.eks. kraftgater, bygninger og granplantasjer), og forbedre arronderinga ved å strekke arealet for skogslier opp til tregrensa. Jarle W.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for naturforskning (NINA)nb_NO
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;1430
dc.subjectnaturtypernb_NO
dc.subjectskognb_NO
dc.subjectkartleggingnb_NO
dc.subjectnaturverdinb_NO
dc.subjectnaturbasenb_NO
dc.subjecthabitatsnb_NO
dc.subjectforest typesnb_NO
dc.subjectmappingnb_NO
dc.subjectnature valuationnb_NO
dc.subjectnaturbasenb_NO
dc.titleKvalitetsheving og rekartlegging av skoglokaliteter i Tromsø kommune, Tromsnb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og Naturvitenskap: 400::Zoologiske og botaniske fag: 480nb_NO
dc.source.pagenumber93 s.nb_NO
dc.relation.projectFylkesmannen i Troms, Miljøvernavdelingen: 2015/4006nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • NINA Rapport/NINA Report [1739]
    NINAs vanligste rapporteringsform til oppdragsgiver etter gjennomført forsknings-, overvåkings- eller utredningsarbeid.

Show simple item record