Show simple item record

dc.contributor.authorTaugbøl, Annette
dc.contributor.authorDervo, Børre K.
dc.contributor.authorSivertsgård, Rolf
dc.contributor.authorBrandsegg, Hege
dc.contributor.authorFossøy, Frode
dc.coverage.spatialNorge, Akershus, Buskerud, Liernb_NO
dc.date.accessioned2018-03-06T10:03:27Z
dc.date.available2018-03-06T10:03:27Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.isbn978-82-426-3207-4
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2488828
dc.description.abstractTaugbøl, A., Dervo, B.K., Brandsegg, H., Sivertsgård, R. Fossøy, F. 2018. Bruk av miljø-DNA til overvåkning av små- og storsalamander. NINA Rapport 1476. Norsk institutt for naturforskning. I denne rapporten oppsummerer vi resultatene fra uttesting av miljø-DNA som en metode for overvåkning av småsalamander og storsalamander i Akershus fylke og Lier kommune. Miljø-DNA er definert som alt DNA som har blitt tilført omgivelsene fra ulike arter, via bl.a. hudrester, spytt og avføring. Ved hjelp av miljø-DNA kan man påvise tilstedeværelse av arter uten direkte observasjon. Resultater fra en tidligere uttesting av miljø-DNA fra salamanderdammer viste stor variasjon i DNA-konsentrasjon mellom punktprøver tatt i samme dam. Det ble derfor testes ut ulike prøve-oppsett for innsamling av vann i to dammer i første testrunde for denne rapporten; forskjellige filter, preserveringsmetoder og vannvolum. Etter sammenligning av disse resultatene konklu-derte vi med å bruke en 0,5 liter vannprøve fra en oppsamlingskanne (totalt 15 liters blandeprøve fra 15 stasjoner) filtrert igjennom 0.45 μm filter preservert i 1400 μl ATLbuffer for oppbevaring frem mot ekstraksjon. For hver dam ble det samlet inn minimum en oppsamlingskanne, som ble filtrert for minimum en prøve. Det ble også samlet inn flere oppsamlingskanner på samme tidspunkt for flere dammer, opptil tre oppsamlingskanner og seks DNA-prøver for et tidspunkt. Vi finner noe variasjon mellom prøver samlet inn fra samme oppsamlingskanne og noe variasjon mellom oppsamlingskanner samlet inn fra samme dam til samme tidspunkt, men totalt sett er det god sammenheng i DNA konsentrasjonen mellom prøvene tatt med denne innsamlingsmetoden. Alle de kjønnsmodne salamanderne oppholder seg i yngledammen ca. to uker etter at isen har gått og er der hovedsakelig frem til midten av juli. Ved å samle inn flere dammer igjennom sesongen kan vi få et innblikk i hvordan DNA konsentrasjonen endrer seg over tid, selv om denne også kan variere pga. variasjon i temperatur og med økt parrings adferd. For begge disse faktorene forventer vi en økning av mengden DNA i vannet. Et utvalg av dammene i denne rapporten ble undersøkt opptil fire ganger. Resultatene indikerer ikke en jevn økning gjennom sesongen, men heller en økning før en reduksjon, så en ny økning. Det trengs mer utprøving før resultatene viser at vi kan konkludere med at dette er en trend eller en ren tilfeldighet. Småsalamander har høyere konsentrasjon av miljø-DNA enn storsalamander i denne undersøkelsen, og dette er også reflektert i fangst per innsats (CPUE) for begge områdene. Selv om det er en forholdsvis god sammenheng mellom mengdeforholdet av de to artenes miljø-DNA og fangstdata for de ulike dammene, er det usikkerheter rundt hvordan vi bør omregne den lavere kroppsstørrelsen til småsalamander og mengden av dennes miljø-DNA. Vi konkluderer med at miljø-DNA er en svært godt egnet metode for påvisning av amfibier. Ved å videreutvikle metoden er det stor grunn til å tro at miljø-DNA vil kunne være en kostnadseffektiv metode for påvisning av samtlige amfibiearter, og metoden vil også kunne gi indikasjoner på bestandsstørrelsen til de ulike artene i dammene som prøvetas.nb_NO
dc.description.abstractTaugbøl, A., Dervo, B.K., Brandsegg, H., Sivertsgård, R. Fossøy, F. 2018. Bruk av miljø-DNA til overvåkning av små- og storsalamander. NINA Rapport 1476. Norsk institutt for naturforskning. This rapport summarizes the findings of using environmental DNA (eDNA) as a tool for monitoring the two present newts in Norway, the common newt and the crested newt. eDNA is all the genetic material obtained directly from environmental samples without necessarily direct observation or sampling of the species. The total amount of DNA shredded from animals present in the environment, through e.g. skin, saliva and feces, is isolated, and the targeted species is amplified with species-specific primers. The samples collected for this report were water samples from two municipalities in Norway, Akershus and Buskerud. Results from earlier testing of eDNA in water ponds inhabited by newts identified a large variation in DNA abundance between samples collected from the same pond. We wanted to decrease the variation between samples taken from the same pond, so we first tested a variety of water volume, filters and storage-methods of the filters in the first field sampling in 2017. This resulted in a standardized sampling method of first collecting 1 L of water at 15 sites spread across a certain distance, we then sampled two replicated samples of 0,5 L water from the 15 L batch for filtration, the water was filtrated through a 0.45 μm filter and stored in 1400 μl ATL buffer until the filter was processed in the lab. We sampled a total of 30 ponds, where many ponds were sampled more than one time. For each pond and sampling time, we collected one-three 15 L batch of water and filtered at least 2 replicated samples from each batch. The results indicate some variation between replicated samples filtered from the same batch, and some variation between samples filtrated from separate batches, but the total variation between replicated samples and batches was low. As all the mature newts are inhabiting the ponds about two weeks after the ice breaks and stays in the ponds until mid-July, we could compare how the eDNA concentration in the ponds changes with factors such as reproductive activity and seasonal temperature, where we expected an increase in the amount of eDNA with increased mating behavior, that again are linked to temperature. As some of the ponds were sampled several times during the season, we could check for any such correlations. The results indicate that there is an increase in the amount of eDNA to-ward late May, until it increases again toward our latest sampling in late June. As we only have a small subset of ponds that were sampled multiple times, we need to check this trend by more careful sampling in the future. There was a higher abundance of eDNA from the common newt compared to the crested newt, and this is also reflected by catch per unit effort data for the same ponds. We do not, however, know if the shredding rate of the two species reflect their size, as this would indicate that the eDNA of the common newt should be about half that of the crested newt. More careful studies are needed in order to quantify species specific differences in eDNA quantity of the two species. This report identifies eDNA as a promising tool for future monitoring, both to identify new ponds with presence/absence, but also to indicate the number of individuals that inhabits each pond.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for naturforskning (NINA)nb_NO
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;1476
dc.subjectTriturus cistatusnb_NO
dc.subjectLissotriton vulgarisnb_NO
dc.subjectAmfibiernb_NO
dc.subjectArtspåvisningnb_NO
dc.subjectOvervåkingnb_NO
dc.subjectBestandsberegningnb_NO
dc.subjectMiljø-DNAnb_NO
dc.subjectGreat crested newtnb_NO
dc.subjectSmooth newtnb_NO
dc.subjectStock assessmentnb_NO
dc.subjecte-DNAnb_NO
dc.subjectSurveilancenb_NO
dc.subjectAmphibiansnb_NO
dc.titleBruk av miljø-DNA til overvåkning av små- og storsalamandernb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holder© Norsk institutt for naturforskning Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelsenb_NO
dc.source.pagenumber30nb_NO
dc.relation.projectMiljødirektoratet: M-974|2018nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • NINA Rapport/NINA Report [2326]
    NINAs vanligste rapporteringsform til oppdragsgiver etter gjennomført forsknings-, overvåkings- eller utredningsarbeid.

Show simple item record