Show simple item record

dc.contributor.authorHanssen, Sveinn Are
dc.contributor.authorFrivoll, Vigdis
dc.contributor.authorStrann, Karl-Birger
dc.contributor.authorHeggås, Jan
dc.contributor.authorHagtvedt, Matias
dc.coverage.spatialLyngen, Storfjord, Balsfjord, Målselv, Bardu, Salangen, Dyrøy, Sørreisa, Troms fylkenb_NO
dc.date.accessioned2018-02-28T13:02:07Z
dc.date.available2018-02-28T13:02:07Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.isbn978-82-426-3210-4
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2487727
dc.description.abstractHanssen, S.A, Frivoll, V., Strann, K.-B., Heggås, J. & Hagtvedt, M. 2018. Overvåking av hekkende horndykker i Troms 2017 NINA Rapport 1479. Norsk institutt for naturforskning. På 52 lokaliteter fordelt på åtte kommuner i Troms, har antallet hekkende/territorielle par horndykker Podiceps auritus blitt overvåket siden 2001. Siden oppstarten har hekkebestanden blitt redusert med rundt 90 % med den sterkeste nedgangen i årene mellom 2001 og 2009. Rundt 2009 stoppet denne tilbakegangen noe opp, men fra og med 2010 har nedgangen fortsatt og i 2014 utgjorde bestanden bare 10 % av 2001-nivået. I 2017 ble 50 av 52 lokaliteter fordelt på åtte kommuner, overvåket. To av vannene i Bardu kommune ble ikke besøkt denne sesongen. 2017 var et forholdsvis dårlig hekkeår med 25 hekkende eller territorielle par innenfor de 50 lokalitetene i Troms. Horndykkerbestanden har ikke kommet seg etter de svært dårlige hekkesesongene i perioden 2010-2015. Basert på datasettet for de siste årene er det ikke lenger noe usikkerhet knyttet til bestandsutviklingen hos horndykker. Selv om det ble registrert noen flere par i 2017 enn i 2016, tyder alle data på at arten sliter med en kraftig bestandsnedgang. I 2017 er antallet horndykkerpar i underkant av 11 % av hekkebestanden i 2001. Som i 2016 var ungeproduksjonen i 2017 veldig lav der mange par avbrøt hekkingen eller mislyktes i å få fram unger til flygedyktig alder. Hvis denne utviklingen fortsetter, vil det ikke gå mange år før arten kan være borte som hekkefugl i fylket. Det anbefales at overvåkingen utvides til å omfatte områder i Sør-Troms og da spesielt på Senja og Hinnøya. Dette vil gi økt kunnskap om den delen av hekkebestanden som ligger nær kysten av Sør-Troms.nb_NO
dc.description.abstractHanssen, S.A, Frivoll, V., Strann, K.-B., Heggås, J. & Hagtvedt, M. 2018. Overvåking av hekkende horndykker i Troms 2017. Monitoring of breeding Slavonian greebes in Troms County 2017. NINA Report 1479. Norwegian Institute for Nature Research. The number of breeding Slavonian grebes Podiceps auritus has since 2001 been monitored in 52 sites in Troms county in Northern Norway. The breeding population has been reduced by 90% since the start of the monitoring programme, with the strongest decline between 2001 and 2009. The decline seemed to level off around 2009, but from 2010 the decline continued and in 2014 the population was only 10% of the 2001 level. Fifty of the 52 original sites were censused in 2017. Two of the small lakes in Bardu were not visited in 2017. This was a relatively bad breeding year with a total of only 25 breeding or territorial pairs within the 50 monitored sites in Troms county. The Slavonian grebe population has not recovered after the unsuccessful breeding seasons between 2010 and 2015. Based on the data for the more recent years there is no longer any uncertainty regarding the population decline of the Slavonian grebe. Although a few more pairs were registered in 2017 compared to 2016, the data more than indicates a dramatic population decline. In 2017 the number of Slavonian grebe pairs were less than 11% of the breeding population in 2001. Comparable to the situation in 2016 the breeding success was low where many pairs deserted their nests or were unable to fledge their young. If this situation continues, the Slavonian grebe will probably not be breeding in Troms county a few years from now. We recommend that the monitoring area is expanded to sites in the southern parts of Troms county, especially on the islands Senja and Hinnøya. This will increase the knowledge of the coastal breeding population of Slavonian greebes.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for naturforskning (NINA)nb_NO
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;1479
dc.subjectHorndykkernb_NO
dc.subjectOvervåkingsrapportnb_NO
dc.subjectSlavonian greebenb_NO
dc.subjectMonitoring reportnb_NO
dc.titleOvervåking av hekkende horndykker i Troms 2017nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holder© Norsk institutt for naturforskning Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelsenb_NO
dc.source.pagenumber20nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • NINA Rapport/NINA Report [2317]
    NINAs vanligste rapporteringsform til oppdragsgiver etter gjennomført forsknings-, overvåkings- eller utredningsarbeid.

Show simple item record