Show simple item record

dc.contributor.authorSolberg, Erling Johan
dc.contributor.authorVeiberg, Vebjørn
dc.contributor.authorStrand, Olav
dc.contributor.authorAndersen, Roy
dc.contributor.authorLangvatn, Rolf
dc.contributor.authorHeim, Morten
dc.contributor.authorRolandsen, Christer Moe
dc.contributor.authorHolmstrøm, Frode
dc.contributor.authorSolem, Mai Irene
dc.date.accessioned2018-01-26T14:31:56Z
dc.date.available2018-01-26T14:31:56Z
dc.date.created2017-03-21T13:47:27Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.isbn978-82-426-1945-7
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2479980
dc.description.abstractSolberg, E. J., Veiberg, V., Strand, O., Andersen, R., Langvatn, R., Heim, M., Rolandsen, C. M., Holmstrøm, F. & Solem, M. I. 2008. Hjortevilt 2007 – Årsrapport fra Overvåkingsprogrammet for hjortevilt. NINA Rapport 380. 65 s. Denne rapporten er en framdriftsrapport fra Overvåkingsprogrammet for hjortevilt ved NINA, og er utarbeidet i henhold til kontrakt fra oppdragsgiver, Direktoratet for naturforvaltning (DN). I rapporten viser vi utviklingen i bestandskondisjon og til dels bestandsstruktur og bestandstetthet av elg, hjort og villrein i de 17 overvåkingsområdene for hjortevilt i Norge. I tillegg rapporte-rer vi den nasjonale og regionale utviklingen i fellingsstatistikk og antall viltpåkjørsler for elg, hjort, rein og rådyr, samt sett elg- og sett hjort-registreringer fram til 2007. Resultatene fra fellingsstatistikken og antallet viltpåkjørsler i 2007 antyder at antallet hjortevilt i Norge nå er høyere enn noen gang tidligere. Aldri er det felt så mange elg, hjort og villrein samlet sett som under jakta i 2007. Dette skyldes hovedsakelig den store veksten i antallet hjort som felles, samt en ny økning i jaktuttaket av elg. For villrein var det en svak nedgang i fellingsresultat i 2007. En grov estimering av bestandsantallet antyder at omkring 400 000 hjortevilt befant seg i Norge før kalving i 2007, hvorav hjort og rådyr utgjør det største antallet etterfulgt av elg og villrein. I takt med den høye og økende tettheten av hjortevilt blir et stadig større antall påkjørt og drept på vei og jernbane. I jaktåret 2006/2007 ble det for femte året på rad påkjørt og drept mer enn 6 000 hjortevilt, og dette til tross for at vinteren var relativt snøfattig. Tilsvarende finner vi at be-standskondisjonen – målt som slaktevekter, reproduksjonsrater og rekrutteringsrater i overvå-kingsområdene – er i nedgang i mange bestander, høyst sannsynlig som følge av næringsbe-grensning. I de tre overvåkingsområdene for hjort (i Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal/Sør-Trøndelag) har det vært en systematisk nedgang i bestandskondisjon siden starten av Overvåkingsprogrammet i 1991, noe som sammenfaller med en vesentlig økning i bestands-tetthet i samme periode. Med fortsatt vekst i hjortebestandene er det sannsynlig at denne tren-den fortsetter. For elg og villrein er dagens tilstand mer nyansert. På Hardangervidda og i Setesdal Ryfylke-heiene er reinens bestandskondisjon på vei opp etter å tidligere å ha vært relativt lav. Dette henger sammen med at bestandene er redusert i disse områdene og nå holdes på et vesentlig lavere nivå enn tidligere. I de nordlige overvåkingsområdene (Rondane, Snøhetta, Knutshø, Forollhogna) holdes bestandene på et mer stabilt nivå, og til dels lavere enn på 1980-tallet. Likevel er det ting som tyder på bestandskondisjonen er i nedgang, spesielt i Rondane og i Knutshø. Også i Forollhogna har det vært en systematisk nedgang i slaktevekter i alle alders-grupper for begge kjønn, til tross for at bestandstettheten har vært holdt relativt stabilt. NØKKELORD : bestandsovervåking, elg, hjort, hjorteviltforvaltning, Norge, rådyr, villrein, ungulate management, moose, Norway, population monitoring, red deer, reindeer, roe deernb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for naturforskning (NINA)nb_NO
dc.relation.ispartofNINA rapport
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;380
dc.titleHjortevilt 2007. Årsrapport fra Overvåkingsprogrammet for hjorteviltnb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holder© Norsk institutt for naturforskning Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelsenb_NO
dc.source.pagenumber65nb_NO
dc.identifier.cristin1460045
dc.relation.projectAndre: Direktoratet for naturforvaltningnb_NO
cristin.unitcode7511,2,0,0
cristin.unitnameAvdeling for terrestrisk økologi
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record