Show simple item record

dc.contributor.authorForsgren, Elisabet
dc.contributor.authorFlorin, Ann-Britt
dc.coverage.spatialNorge, Norden, Europanb_NO
dc.date.accessioned2018-01-26T11:57:46Z
dc.date.available2018-01-26T11:57:46Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.isbn978-82-426-3185-5
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2479873
dc.description.abstractForsgren, E. & Florin, A.-B. 2018. Svartmunnet kutling – en invaderende fremmed fiskeart på vei mot Norge. NINA Rapport 1454. Norsk institutt for naturforskning Spredning av fremmede arter er et økende problem globalt. Fremmede arter kan føre til negative effekter på stedegne arter og økosystemer, i tillegg til store økonomiske kostnader. Denne rapporten tar for seg den invaderende fiskearten svartmunnet kutling, Neogobius melanostomus, som er en dørstokkart på den norske svartelisten. Den hører til den artsrike familien kutlingfisker (Gobiidae), og kommer fra området omkring Kaspihavet og Sortehavet. Svartmunnet kutling er en opportunistisk generalist og har en bred diett. Føden består ofte av virvelløse bunndyr, men også av fiskeegg og småfisk. Den er tolerant og tilpasningsdyktig, og forekommer både i fersk-vann og marint. Den har siden begynnelsen av 90-tallet spredt seg over store områder i Nord-Amerika og Europa, mest sannsynlig ved hjelp av ballastvann. Etter introduksjon til et område kan den spre seg videre med andre vektorer og egenspredning. Svartmunnet kutling fins i våre naboland og over stort sett hele Østersjøen. Arten har en stor invasjonspotensiale og mange studier har påvist negative økologiske effekter, både i Nord-Amerika og Europa. Den konkurrerer med stedegne fisker om mat, samt om skjul og reirplasser. Som rovfisk påvirker den også sine byttedyr. Arten sprer dessuten parasitter og patogener. Svartmunnet kutling har vist seg å raskt kunne øke i tetthet, og har f.eks. blitt en av de mest dominerende fiskeartene i flere områder langs kysten av Østersjøen. Den har også vandret opp i ferskvann flere steder. Det fins mange mulige forvaltningstiltak for å redusere spredningen og effekten av svartmunnet kutling, og rapporten sammenstiller erfaringer fra andre land. Ved spredning av fremmede arter er tidlige tiltak mer kostnadseffektive, og derfor å foretrekke framfor å håndtere en fremmed art etter at den har etablert seg. For å kunne redusere risikoen for etablering og videre spredning, er det viktig å oppdage arten så raskt som mulig etter at den eventuelt kommer til Norge.nb_NO
dc.description.abstractForsgren, E. & Florin, A.-B. 2018. Svartmunnet kutling – en invaderende fremmed fiskeart på vei mot Norge. NINA Report 1454. Norwegian Institute for Nature Research The increasing spread of alien species and the negative impact they have on native ecosystems are pressing issues globally, and the problem is growing. This report addresses the biology and spread of a highly invasive fish species, the round goby, Neogobius melanostomus, which is native to the Black Sea - Caspian Sea region. It has since the early 90-ies spread widely in both North America and Europe, in both fresh water and brackish ecosystems. The most likely cause of the spread is ballast water. It is currently spreading rapidly in Europe, and has invaded large river systems of continental Europe as well as the Baltic Sea. It is, so far, not recorded in Norway, but is listed as an alien species of concern present in our neighbouring countries. This report reviews the literature and focuses on effects of the round goby on native species and potential management actions to reduce the risk of spread and establishment of the species. The round goby has a broad salinity tolerance, from fresh water to marine. It is an opportunistic generalist with a broad diet, consisting of various invertebrates, but also fish eggs, and small fish. It is highly competitive and can rapidly increase in density and cause negative ecological effects. There are many potential management options, which could reduce the spread and effects of the species. Generally, preventive and early measures are more cost-efficient and therefore should be preferred. Early detection of the species after introduction is important.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for naturforskning (NINA)nb_NO
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;1454
dc.subjectsvartmunnet kutlingnb_NO
dc.subjectNeogobius melanostomusnb_NO
dc.subjectGobiidaenb_NO
dc.subjectfisknb_NO
dc.subjectfremmed artnb_NO
dc.subjectdørstokkartnb_NO
dc.subjectferskvannnb_NO
dc.subjectbrakkvannnb_NO
dc.subjectmarintnb_NO
dc.subjectøkologiske effekternb_NO
dc.subjectrisikonb_NO
dc.subjectspredningsveiernb_NO
dc.subjectinvasjonnb_NO
dc.subjectballastvannnb_NO
dc.subjectround gobynb_NO
dc.subjectalien speciesnb_NO
dc.subjectinvasive speciesnb_NO
dc.subjectnon-indigenous speciesnb_NO
dc.subjectreviewnb_NO
dc.subjectecological effectsnb_NO
dc.titleSvartmunnet kutling - en invaderende fremmed fiskeart på vei mot Norgenb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holder© Norsk institutt for naturforskning Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelsenb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • NINA Rapport/NINA Report [2059]
    NINAs vanligste rapporteringsform til oppdragsgiver etter gjennomført forsknings-, overvåkings- eller utredningsarbeid.

Show simple item record