Show simple item record

dc.contributor.authorSchartau, Ann Kristin
dc.contributor.authorLyche Solheim, Anne
dc.contributor.authorBongard, Terje
dc.contributor.authorBækkelie, Knut Andreas Eikland
dc.contributor.authorDahl-Hansen, Geir
dc.contributor.authorDokk, John Gunnar
dc.contributor.authorEdvardsen, Hanne
dc.contributor.authorGjelland, Karl Øystein
dc.contributor.authorHobæk, Anders
dc.contributor.authorJensen, Thomas C.
dc.contributor.authorMjelde, Marit
dc.contributor.authorMolversmyr, Åge
dc.contributor.authorPersson, Jonas
dc.contributor.authorSaksgård, Randi
dc.contributor.authorSandlund, Odd Terje
dc.contributor.authorSkjelbred, Birger
dc.contributor.authorWalseng, Bjørn
dc.contributor.authorJonsson, Bror
dc.date.accessioned2018-01-24T14:14:36Z
dc.date.available2018-01-24T14:14:36Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.isbn978-82-426-3090-2
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2479485
dc.description.abstractBasisovervåkingen i 2016 omfattet 21 innsjøer, hvorav 19 referansesjøer og 2 eutrofierte innsjøer. Resultatene viser at kun fem av de antatte referansesjøene var i svært god tilstand, seks i god tilstand og åtte i moderat tilstand, mens de eutrofierte innsjøene var begge i moderat tilstand. Samlet tilstand er angitt som nokså usikkert for 12 innsjøer, enten fordi det er dårlig samsvar mellom kvalitets-elementer og datagrunnlaget samtidig er begrenset til ett år, innsjøen er nær typegrensen for kalsium og/eller humus eller tilhører vanntyper der klassegrenser mangler. Ni av innsjøene er angitt med ganske sikker økologisk tilstand. Seks av innsjøene har data fra to eller flere år, og det er godt samsvar mellom år og/eller mellom de forskjellige kvalitetselementene. For disse innsjøene er også vanntypen veldefinert, med klassegrenser for de fleste kvalitetselementene. For tre av innsjøene er datagrunnlaget begrenset, men tilstandsklassifiseringen vurderes likevel som ganske sikker fordi det er godt samsvar mellom forskjellige kvalitetselementer.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherMiljødirektoratet og NINAnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;1369
dc.relation.ispartofseriesMiljødirektoratets rapportserie;M-758|2017
dc.subjectBasisovervåkingnb_NO
dc.subjectInnsjøernb_NO
dc.subjectVannforskriftennb_NO
dc.subjectØkologisk tilstandnb_NO
dc.subjectSurveillance monitoringnb_NO
dc.subjectLakesnb_NO
dc.subjectEU’s Water Framework Directivenb_NO
dc.subjectEcological statusnb_NO
dc.titleØKOFERSK: Basisovervåking av utvalgte innsjøer 2016. Overvåking og klassifisering av økologisk tilstand iht vannforskriften.nb_NO
dc.title.alternativeSurveillance monitoring of selected lakes 2016. Monitoring and classification of ecological status according to the WFD.nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.source.pagenumber175nb_NO
dc.relation.projectMiljødirektoratet: M-758|2017nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • NINA Rapport/NINA Report [2279]
    NINAs vanligste rapporteringsform til oppdragsgiver etter gjennomført forsknings-, overvåkings- eller utredningsarbeid.

Show simple item record