Show simple item record

dc.contributor.authorJacobsen, Karl-Otto
dc.contributor.authorSolheim, Roar
dc.contributor.authorØien, Ingar Jostein
dc.contributor.authorAarvak, Tomas
dc.contributor.authorKleven, Oddmund
dc.date.accessioned2018-01-23T10:58:12Z
dc.date.available2018-01-23T10:58:12Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.isbn978-82-426-3006-3
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2478998
dc.description.abstractJacobsen, K.-O., Solheim, R., Øien, I.J., Aarvak, T. & Kleven, O. 2017. Snøuglas økologi og forekomst i Norge. Årsrapport 2016. - NINA Rapport 1317. 25 s. Snøugleprosjektet ble startet i 2005, og er et samarbeid mellom Norsk institutt for naturforskning (NINA), Agder naturmuseum og botaniske hage (ANM) og Norsk Ornitologisk Forening (NOF). Vi har ikke kjennskap til noen hekkinger av snøugle i Norge i 2016, men det ble gjort en del observasjoner av arten i Finnmark, både på vinteren og sommeren. I slutten av februar 2017 hadde vi minst tre fugler med fungerende sendere igjen av de syv som ble fanget i 2015. En fjerde ugle hadde solcelledrevet sender som gikk i dvale i oktober 2016. Senderen forventes å starte opp igjen i løpet av mars-april. De fire uglene har oppholdt seg i Russland det siste året. De tre siste satellittsenderne ble hentet inn fra to fjellområder. To av uglene var døde, mens den siste hadde tatt av seg senderen. Det ble også gjennomført kontroll av status for noen gamle hekkelokaliteter på Hardangervidda. Vi har gjennomført DNA-analyser av alle fjær- og blodprøver som ble samlet inn fra Norge, Sverige og Finland i 2015.nb_NO
dc.description.abstractJacobsen, K.-O., Solheim, R., Øien, I.J., Aarvak, T. & Kleven, O. 2016. Ecology and occurence of Snowy Owl in Norway. Annual Report 2016. - NINA Report 1317. 25 pp. The Snowy Owl project, initiated in 2005, is a co-operation between the Norwegian Institute for Nature Research, Agder Museum of Natural History and the Norwegian Ornithological Society. We are not aware of any nesting attempts of snowy owls in Norway in 2016, but there was some observations in Finnmark, both in winter and summer. In late February 2017, we had at least three birds with functioning transmitters of those who were caught in 2015. A fourth owl has a solar-powered transmitter which are expected to start up again during March-April. These four owls have stayed in Russia over the past year. The last three satellite transmitters were collected from two mountainous areas. Two of the owls were dead, while the third had taken off his transmitter. We have checked the status of some old breeding sites on Hardangervidda, and carried out DNA analysis of all feather and blood samples collected in Norway, Sweden and Finland in 2015.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for naturforskning (NINA)nb_NO
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;1317
dc.subjectSnøuglenb_NO
dc.subjectBubo scandiacusnb_NO
dc.subjectuglenb_NO
dc.subjectSatellitt telemetrinb_NO
dc.subjectVandringsmønsternb_NO
dc.subjectHabitatvalgnb_NO
dc.subjectBestandnb_NO
dc.subjectGenetikknb_NO
dc.subjectNorgenb_NO
dc.subjecthistoriske hekkedatanb_NO
dc.subjectSnowy Owlnb_NO
dc.subjectowlnb_NO
dc.subjectSatellite telemetrynb_NO
dc.subjectMigration patternnb_NO
dc.subjectHabitat choicenb_NO
dc.subjectPopulationnb_NO
dc.subjectGeneticsnb_NO
dc.subjectNorwaynb_NO
dc.subjecthistorical breeding datanb_NO
dc.titleSnøuglas økologi og forekomst i Norge. Årsrapport 2016nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holder© Norsk institutt for naturforskning Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelsenb_NO
dc.source.pagenumber25nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • NINA Rapport/NINA Report [1739]
    NINAs vanligste rapporteringsform til oppdragsgiver etter gjennomført forsknings-, overvåkings- eller utredningsarbeid.

Show simple item record