Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorEndrestøl, Anders
dc.contributor.authorHanssen, Oddvar
dc.contributor.authorFlåten, Magne
dc.coverage.spatialTønsbergnb_NO
dc.date.accessioned2018-01-11T14:18:59Z
dc.date.available2018-01-11T14:18:59Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.isbn978-82-426-3039-1
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2477060
dc.description.abstractEndrestøl, A., Hanssen, O. & Flåten, M. 2017. Kartlegging og overvåking av eremitt Osmoderma eremita i Norge 2016. – NINA Rapport 1336. 32 s. Eremitt Osmoderma eremita er en stor, brunsvart bille i familien skarabider. Den lever i gamle, hule løvtrær og er vurdert som truet i store deler av Europa. I Norge ble den antatt å være utdødd inntil den ble gjenfunnet i Tønsberg i 2008. Den er listet i kategori «kritisk truet» (CR) i Norsk rødliste for arter 2015, og er en prioritert art (fredet) i Norge. I tillegg er den på vedlegg til EUs habitatdirektiv og vurdert som «nær truet» (NT) på global rødliste. Handlingsplanen for eremitt ble publisert av Direktoratet for naturforvaltning (nå Miljødirektoratet) i 2011, og eremitt ble ved egen forskrift av 20. mai 2011 vedtatt som prioritert art med hjemmel i naturmangfoldloven. Denne rapporten beskriver resultatene av et oppdrag vedrørende eremitt i 2016, som ble definert gjennom tre deloppdrag; A) Overvåking (Tønsberg gamle kirkegård), B) Avl under kontrollerte forhold, og C) Eikehagen ved Berg fengsel. Etter en undersøkelse av de aktuelle trærne på Tønsberg gamle kirkegård i 2016 ble det funnet spor etter eremitt i 20 trær, hvorav to var “nye”. Antall trær på kirkegården med påvist yngling er nå 23. Vintersprekkene var i sesongen 2016/2017 dårlig utviklet på grunn av høye vintertemperaturer. De 11 larvene av eremitt som skjøttes i fangenskap, ble i løpet av 2015 overført til separate bokser med muld. En av disse forpuppet seg i 2015 og klekket i 2016. Det var en hunn, som ble plassert ut i eikestokken på Tønsberg gamle kirkegård. Senere samme sesong ble også en hann funnet på kirkegården plassert i eikestokken. Konklusjonen etter årets undersøkelser er som før at populasjonen i Tønsberg trolig er større og mer robust enn tidligere antatt. Samtidig tyder svingningene i antall voksne individer fra år til år på at det er store variasjoner i årsklassene, og at ”toppårene” 2012 og 2013 har vist seg å være unntak fra normalen. I løpet av vinteren 2015/2016 ble konkrete skjøtselstiltak gjennomført i eikehagen ved Berg fengsel. En god del kratt og enkelte, mindre trær ble fjernet for å gi mer lys og varme inn i hagen og på eikestammene. Tiltakene ble utført i tråd med anbefalinger fra NINA etter felles befaring. Det anbefales å avvente videre skjøtsel, men å vurdere behovene for å sikre noen av de svake og store eiketrærne mot brekkasje. Vi anbefaler en videre overvåking av populasjonen på Tønsberg gamle kirkegård, samt en videreføring av arbeid med avl under kontrollerte forhold og oppstart av et introduksjonsprogram for utsetting på ny lokalitet.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for naturforskning (NINA)nb_NO
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;1336
dc.subjectEremitt, Osmoderma eremitanb_NO
dc.subjectHule trærnb_NO
dc.subjectUtbredelsenb_NO
dc.subjectkartleggingnb_NO
dc.subjectovervåkingnb_NO
dc.subjectHollow treesnb_NO
dc.subjectHermit beetle, Osmoderma eremitanb_NO
dc.subjectDistributionnb_NO
dc.subjectmappingnb_NO
dc.subjectmonitoringnb_NO
dc.titleKartlegging og overvåking av eremitt Osmoderma eremita i Norge 2016nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holder© Norsk institutt for naturforskning Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelsenb_NO
dc.source.pagenumber32nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

  • NINA Rapport/NINA Report [2327]
    NINAs vanligste rapporteringsform til oppdragsgiver etter gjennomført forsknings-, overvåkings- eller utredningsarbeid.

Vis enkel innførsel