Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorBergesen, Knut Aanestad
dc.contributor.authorPettersen, Kristian
dc.contributor.authorLarsen, Bjørn Mejdell
dc.coverage.spatialIms, Imsanb_NO
dc.date.accessioned2018-01-11T09:16:26Z
dc.date.available2018-01-11T09:16:26Z
dc.date.created2017-03-28T14:41:25Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.isbn978-82-426-2066-8
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2476892
dc.description.abstractBergesen, K.Aa., Pettersen, K. & Larsen, B.M. 2009. NINA Forskningsstasjon, Ims. Årsmelding 2008. - NINA Rapport 494. 24 s. Året 2008 har vært et spennende og utfordrende år for stasjonen. Utskifting av gamle opprettskar og økende prosjektaktivitet har gitt de ansatte store utfordringer. NINA Forskningsstasjon har for første gang på flere år hatt et driftsoverskudd i 2008. Den økonomiske situasjonen er snudd, takket være et øremerket driftstilskudd på tre millioner kroner pr år i statsbudsjettet og økt prosjektaktivitet ved stasjonen. Det gjør at en kan sikre en forsvarlig drift videre og utføre nødvendige investeringer som det etter hvert er behov for. Fiskefella i Imsa, en såkalt Wolf-felle, fanger all opp- og nedvandrende fisk. Smoltutvandringen av laks lå våren 2008 på et langt lavere nivå enn ønsket. Utviklingen i Imsa er fremdeles ikke positiv, og det kan se ut til at ytre faktorer som for eksempel flom kan gi økt dødelighet for enkelte årsklasser av laks i elva. For å kompensere noe for dette, økes produksjonen av Imsalaks til kultivering av elva. Det ble til sammen registrert 557 oppvandrende laks i fella høsten 2008, med en økning i tilbakevandringen i forhold til 2007. Det ble registrert 37 Imsa villaks og 34 oppdrettslaks, som begge er en økning fra året før. Antall tilbakevandrende ål ser fremdeles ut til å holde seg lavt, selv etter en svak oppgang i antall i 2008 sammenlignet med de fire foregående årene. Utviklingen er fremdeles bekymringsfull, og fremtiden for ålen er usikker. Påvisning av Anguillicoloides crassus på voksen ål i vassdraget gjør ikke situasjonen bedre. Av andre viktige ting fra aktiviteten ved NINA Forskningsstasjon, Ims i 2008 kan det kort nevnes at - Ti av NINAs forskningsprosjekter hadde direkte tilknytning til NINA Forskningsstasjon, Ims - Til sammen fem doktorgradsstudenter/stipendiater hadde aktiviteten sin knyttet til NINA Forskningsstasjon, Ims - Det er registrert ti publiserte artikler og rapporter som helt eller delvis bygger på arbeider som er utført ved Forskningsstasjonen på Ims eller på materiale samlet inn fra Imsa - Månedlige veterinærkontroller av fisk i anlegget har vist at helsestatusen er god - Stryking av stamfisk startet opp i begynnelsen av november 2008, og det ble lagt inn rogn fra sju ulike laksestammer og to ørretstammer i anlegget - Det er utført utskifting av 20 oppdrettskar Nøkkelord : NINA Forskningsstasjon, Ims, Imsa, laks, ørret, røye, sik, ål, NINA Aquatic Research Station, Ims, River Imsa, Atlantic salmon, brown trout, Arctic charr, European whitefish, european eelnb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for naturforskning (NINA)nb_NO
dc.relation.ispartofNINA rapport
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;494
dc.titleNINA Forskningsstasjon, Ims. Årsmelding 2008nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holder© Norsk institutt for naturforskning Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelsenb_NO
dc.source.pagenumber24nb_NO
dc.identifier.cristin1461771
cristin.unitcode7511,3,0,0
cristin.unitnameAvdeling for akvatisk økologi
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel