Show simple item record

dc.contributor.authorBergesen, Knut Aanestad
dc.contributor.authorPettersen, Kristian
dc.contributor.authorLarsen, Bjørn Mejdell
dc.coverage.spatialIms, Imsanb_NO
dc.date.accessioned2018-01-11T09:09:22Z
dc.date.available2018-01-11T09:09:22Z
dc.date.created2012-03-15T12:59:58Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.isbn978-82-426-2356-0
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2476890
dc.description© Norsk institutt for naturforskning Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelsenb_NO
dc.description.abstractBergesen, K.Aa., Pettersen, K. & Larsen, B.M. 2011. NINA Forskningsstasjon, Ims. Årsmelding 2010. – NINA Rapport 764. 26 s. Året 2010 har vært nok et spennende og utfordrende år for stasjonen. Stor prosjektaktivitet og forsøk som krever større ombygninger har gitt de ansatte store utfordringer. NINA Forskningsstasjon hadde et driftsunderskudd i 2010, og stasjonen er fremdeles avhengig av det statlige driftstilskuddet på tre millioner kroner pr år og økt prosjektaktivitet. Det gjør at en kan sikre en forsvarlig drift videre og utføre nødvendige investeringer som det etter hvert er behov for. Fiskefella i Imsa, en såkalt Wolf-felle, fanger all opp- og nedvandrende fisk. Smoltutvandringen av laks i Imsa våren 2010 var nesten på samme nivå som i 2009, men representerte nesten en tredobling i forhold til utvandringen i 2008. Det ble til sammen registrert 488 oppvandrende laks i fella høsten 2010, noe som er en liten økning i forhold til 2009. Av det totale antall oppvand-rende laks ble det registrert 22 Imsa villaks og 35 oppdrettslaks. Antall villaks har mer enn fordoblet seg sammenliknet med 2009. Antall oppdrettslaks er nesten på samme nivå som i 2008 og 2009. Antall tilbakevandrende ål til Imsavassdraget var nedslående i 2010, og omtrent på samme nivå som i 2008. Utvandringen av blankål har også hatt en tilbakegang i 2010 sammenliknet med 2009. Utviklingen og fremtiden for ålen er fremdeles usikker, da en vet lite om hvilke faktorer som spiller inn på størrelsen av bestanden. Parasitten Anguillicoloides crassus på voksen ål i vassdraget gjør sitt til at forholdene til ål ikke er optimale. Av andre viktige ting fra aktiviteten ved NINA Forskningsstasjon, Ims i 2010 kan det kort nevnes at - Tolv av NINAs forskningsprosjekter hadde direkte tilknytning til NINA Forskningsstasjon, Ims - Det er registrert 13 publiserte artikler og rapporter som helt eller delvis bygger på arbeider som er utført ved Forskningsstasjonen på Ims eller på materiale samlet inn fra Imsa - En doktorgradsavhandling er levert i 2010 som bygger på arbeider utført ved Forskningsstasjonen på Ims - Månedlige veterinærkontroller av fisk i anlegget har vist at helsestatusen er god - Stryking av stamfisk startet opp i begynnelsen av oktober 2010, og det ble lagt inn rogn fra fem ulike laksestammer og to ørretstammer i anlegget - Ombygging av gytedammer til nye forsøk.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for naturforskning (NINA)nb_NO
dc.relation.ispartofNINA rapport
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;764
dc.subjectNINA Forskningsstasjonnb_NO
dc.subjectlaksnb_NO
dc.subjectørretnb_NO
dc.subjectrøyenb_NO
dc.subjectsiknb_NO
dc.subjectålnb_NO
dc.subjectNINA Aquatic Research Station Imsnb_NO
dc.subjectAtlantic salmonnb_NO
dc.subjectBrown troutnb_NO
dc.subjectArctic charrnb_NO
dc.subjectEuropean whitefishnb_NO
dc.subjectEuropean eelnb_NO
dc.titleNINA Forskningsstasjon, Ims. Årsmelding 2010nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.source.pagenumber26nb_NO
dc.identifier.cristin915207
cristin.unitcode7511,3,0,0
cristin.unitnameAvdeling for akvatisk økologi
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record