Show simple item record

dc.contributor.authorBergesen, Knut Aanestad
dc.contributor.authorJohnsen, Steffen
dc.contributor.authorPettersen, Kristian
dc.contributor.authorLarsen, Bjørn Mejdell
dc.coverage.spatialIms, Imsanb_NO
dc.date.accessioned2018-01-11T08:55:20Z
dc.date.available2018-01-11T08:55:20Z
dc.date.created2015-07-01T12:55:17Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.isbn978-82-426-2779-7
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2476883
dc.description.abstractBergesen, K.Aa., Johnsen, S., Pettersen, K. & Larsen, B.M. 2015. NINA Forskningsstasjon, Ims. Årsmelding 2014. - NINA Rapport 1155. 23 s. NINA Forskningsstasjon, Ims, gjennomfører undersøkelser av vandrende laksefisk og ål for forskning og forvaltning på nasjonalt og internasjonalt nivå. Tolv av NINAs forskningsprosjekter i 2014 hadde direkte tilknytning til NINA Forskningsstasjon, Ims. Det er registrert 15 publiserte artikler og rapporter som helt eller delvis bygger på arbeider som er utført ved Forskningsstasjonen på Ims eller på materiale samlet inn fra Imsa. En doktorgradsavhandling ved Norges teknisk-Naturvitenskapelige Universitet (NTNU) i Trondheim fra 2014 bygger på arbeid utført ved Forskningsstasjonen på Ims. Det var en nedgang i prosjektaktiviteten sammenlignet med 2013, men samtidig har vi fått gjennomført flere nødvendige vedlikeholdsoppgaver i løpet av året. NINA Forskningsstasjon hadde et driftsunderskudd i 2014, og er avhengig av at driftstilskuddet over statsbudsjettet opprettholdes. Stasjonen har rom for og ønsker økt aktivitet. Samtidig har det vært forhandlinger med Miljødirektoratet i 2014 angående et nytt anlegg på Ims for levende genbank for laks og sjøørret fra truete bestander i Hardangerfjorden. I den forbindelse ble det opprettet en egen prosjektgruppe for oppfølging av genbank med interne og eksterne aktører. Fiskefella i Imsa, en såkalt Wolf-felle, fanger all opp- og nedvandrende fisk. Det var en oppgang i antall laksesmolt som vandret ut fra Imsa i 2014 sammenlignet med de fire foregående årene. Det ble til sammen registrert 416 oppvandrende laks av ulike stammer i fella høsten 2014, hvorav 348 laks var av Imsa 1.-generasjon og 19 Imsa villaks. Antall Imsa villaks gikk ned med 39 individer (67 %) sammenliknet med 2013. Det ble registrert bare én rømt oppdrettslaks i 2014. Dette er det laveste registrerte antall i løpet av de fire siste årene. Av antatte feilvandrere fra andre vassdrag ble det registrert 21 laks, noe som er en halvering i forhold til 2013. Det ble ikke fanget regnbueørret i fiskefella i 2014. Kunnskap om bestandsstørrelse og sjøoverlevelse av vill og utsatt Imsalaks går inn i rapporteringen til det internasjonale havforskningsrådet (ICES). Det ble fanget 8146 oppvandrende ål i fella i Imsavassdraget i 2014. Det var en stor økning i forhold til 2013, men likevel ikke noe høyt antall sammenlignet med tidligere år. Antall utvandrende blankål gikk også opp i 2014 sammenliknet med 2013. Utviklingen og fremtiden for ålen er fremdeles usikker i Imsa. Det ble startet et nasjonalt overvåkingsprogram på ål i Norge i 2012 der fangstfella i Imsa inngår som en naturlig del av programmet. Av andre viktige ting fra aktiviteten ved Forskningsstasjonen i 2014 kan det kort nevnes at - Månedlige veterinærkontroller av fisk i anlegget har vist at helsestatusen er god - Stryking av stamfisk startet opp i begynnelsen av november 2014, og det ble lagt inn rogn fra fem ulike laksestammer og to ørretstammer i anlegget. Imsa, laks, ørret, røye, sik, ål, River Imsa, Atlantic salmon, brown trout,Artic charr, European whitefish, European eelnb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for naturforskning (NINA)nb_NO
dc.relation.ispartofNINA rapport
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;1155
dc.relation.urihttp://www.nina.no/archive/nina/PppBasePdf/rapport/2015/1155.pdf
dc.titleNINA Forskningsstasjon, Ims. Årsmelding 2014nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.description.versionpublishedVersionnb_NO
dc.rights.holder© Norsk institutt for naturforskning Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelsenb_NO
dc.source.pagenumber23nb_NO
dc.identifier.cristin1251940
cristin.unitcode7511,3,0,0
cristin.unitcode7511,0,0,0
cristin.unitnameAvdeling for akvatisk økologi
cristin.unitnameNorsk institutt for naturforskning
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record