Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorLauwers, Laura
dc.contributor.authorBarton, David N.
dc.contributor.authorBlumentrath, Stefan
dc.contributor.authorOften, Anders
dc.contributor.authorNowell, Megan
dc.date.accessioned2018-01-10T11:11:54Z
dc.date.available2018-01-10T11:11:54Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.isbn978-82-426-3184-8
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2476674
dc.description.abstractLauwers, L., Barton, D.N., Blumentrath, S., Often, A. & Nowell, M. 2017. Accounting for urban trees. Updating the VAT03 compensation value model. NINA Report 1453. Norwegian Institute for Nature Research. Urban trees provide a range of cultural, provisioning, regulating and supporting ecosystem services. Despite trees’ important role in the urban environment, Norway lacks a system to value urban trees that is adapted to conditions in cities in Norway. Currently the VAT03 valuation system, developed by Randrup et al. (2003) in Denmark, is used without adjustment by tree appraisers in Norway. VAT03 is used to estimate a monetary compensation value for trees damaged or killed on both municipal and private land. Nevertheless, the method’s application in Norway to date has lacked a standard for appraisal and calibration across valuation cases. In this report we test the VAT03 method in Oslo and propose and test a more detailed documentation of tree characteristics. We evaluate the effect of adding more information about trees using uncertainty analysis. We demonstrate how VAT03 can be used for accounting of the total compen-sation value of trees at street, district and citywide level. We applied the VAT03 model to a random selection of 82 trees in the greenest streets of each city district in Oslo, Norway. The greenest streets were identified using Lidar scanning data of tree point densities. The greenest streets in each city district were chosen with an awareness raising purpose in mind. We used the modelling tool Bayesian Belief Networks (BBN) to replicate the VAT03 formula structure as a network model. BBNs make it possible to carry out advanced uncertainty analysis on models with a hierarchical structure – such as VAT03 – and to assess the relative information value of different variables. The appraisal of the different variables in the VAT03 model and the proposal for a more detailed approach to documentation contribute to the process of revising the VAT system, adapting it to conditions in Norwegian cities.nb_NO
dc.description.abstractLauwers, L., Barton, D.N., Blumentrath, S., Often, A. & Nowell, M. 2017. Accounting for urban trees. Updating the VAT03 compensation value model. NINA Rapport 1453. Norsk Institutt for Naturforskning Bytrær gir en rekke økosystem-tjenester til byens befolkning, deriblant regulerende tjenester som luftrensing og vannhåndtering; de utgjør habitat for et mangfold av arter, som igjen er viktig for opplevelse av livskraftige grønne byrom. På tross av bytrærenes viktige rolle som grønn infrastruktur, mangler Norge et system for verdisetting av bytrær som er tilpasset lokale forhold i våre byer. I dag brukes systemet “verdsetting av trær’ fra 2003 – kjent som VAT03 – som er utviklet av Randrup et al. (2003) i Danmark. VAT03 brukes til å beregne en kompensasjonsverdi for trær som ødelegges både på private og kommunal grunn. VAT03 brukes i dag av arborister uten tilpasninger til forhold i våre byer. Metoden mangler et system for dokumentasjon og kalibrering av ekspert-skjønnet som utøves, basert på en sammenligning på tvers av et større erfaringsgrunnlag. Her rapporterer vi en test av VAT03 i Oslo. Vi tester en mer detaljert dokumentasjon av tre-egenskaper som er grunnlag for verdivurderingene. Vi vurderer effekten av å legge mer detaljert informasjonen til VAT03 modellen ved hjelp av usikkerhetsanalyse. Vi demonstrerer hvordan VAT03 kan brukes i et grønt byregnskap og til formidling om verdien av bytrær på gateplan, per bydel og for byen som helhet. Vi har teste VAT03 på et tilfeldig utvalg på 82 trær i de grønneste gatene i Oslo. De grønneste gatene i Oslo ble definert som gatene med høyeste tetthet av gatetrær (utenom byens parker). De grønneste gatene ble valgt for å øke oppmerksomheten om bytrær og deres verdi i Oslo. Vi brukte et modell verktøy – Bayesianske sannsynlighetsnettverk (BBN) – til å reprodusere formelen til VAT03 som et nettverk. Sannsynlighetsmodellen brukes til å utføre usikkerhetsanalyse på VAT03 for å vurdere informasjonsinnholdet i hver av variablene i forhold til verdien som beregnes. Usikkerhetsanalyse kan brukes som grunnlag for å revidere modellstrukturen. Forslaget vårt til mer detaljert dokumentasjon kan være grunnlag for arbeid med standardisering av VAT03 for norske byer.nb_NO
dc.language.isoengnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for naturforskning (NINA)nb_NO
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;1453
dc.subjectNINA Rapportnb_NO
dc.subjectExperimental ecosystem accountingnb_NO
dc.subjectEconomic valuationnb_NO
dc.subjectCompensation valuenb_NO
dc.subjectReplacement valuenb_NO
dc.subjectUrban ecosystem servicesnb_NO
dc.subjectCity trees Økosystemregnskapnb_NO
dc.subjectØkonomisk verdsettingnb_NO
dc.subjectUrbane økosystemtjenesternb_NO
dc.subjectKompensasjonsverdinb_NO
dc.subjectErstatningsverdinb_NO
dc.subjectBytrærnb_NO
dc.titleAccounting for urban trees. Revising the VAT03 compensation value modelnb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holder© Norwegian Institute for Nature Research. The publication may be freely cited where the source is acknowledgednb_NO
dc.source.pagenumber75nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

  • NINA Rapport/NINA Report [2272]
    NINAs vanligste rapporteringsform til oppdragsgiver etter gjennomført forsknings-, overvåkings- eller utredningsarbeid.

Vis enkel innførsel