Show simple item record

dc.contributor.authorMo, Tor Atle
dc.contributor.authorBremset, Gunnbjørn
dc.contributor.authorMuseth, Jon
dc.contributor.editorMyklebust, Norunn S.
dc.coverage.spatialDrammenselva, Drammensfjordennb_NO
dc.date.accessioned2017-12-18T20:54:59Z
dc.date.available2017-12-18T20:54:59Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.isbn978-82-426-3175-6
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2472641
dc.description.abstractMo, T. A., Bremset, G. & Museth, J. 2017. Kan sik være smittebærer for Gyrodactylus salaris i Drammensregionen? – NINA Rapport 1444. 12 s. Femti sik (Coregonus lavaretus) ble fanget i Drammenselva og Drammensfjorden og undersøkt for forekomst av Gyrodactylus salaris. To av 13 sik som ble fanget i Drammenselva, var smittet med ett G. salaris-individ hver. På samme elvestrekning var laksungene smittet med store antall G. salaris. Det høye smittepresset forklarer trolig infeksjonen på sik som sannsynligvis bare har en kort varighet, på lik linje med andre tilfeldige verter. Alle 37 sik som ble fanget i Drammensfjorden var usmittede. Resultatene indikerer at sik som oppholder seg i Drammensfjorden neppe vil fungere som et refugium for parasitten under kjemiske utryddelsestiltak mot G. salaris i Drammensregionen. Resultatene gir heller ikke grunnlag for å mistenke at sik forårsaket spredningen av G. salaris til Sandeelva fra elvene innerst i Drammensfjorden.nb_NO
dc.description.abstractMo, T. A., Bremset, G. & Museth, J. 2017. Can whitefish be a carrier for Gyrodactylus salaris in the Drammen region? – NINA Report 1444. 12 pp. Fifty whitefish (Coregonus lavaretus) were caught in the Drammen River and the Drammen Fjord and examined for the presence of Gyrodactylus salaris. Two out of 13 whitefish caught in Drammen River were infected with one G. salaris each. In the same part of the river, salmon parr were heavily infected with G. salaris. A high infection pressure probably explains the infestation on whitefish, which likely would last for only a short period as on other random fish hosts. All 37 whitefish caught in Drammen Fjord were uninfected. The results indicate that whitefish that resides in Drammen Fjord will hardly act as a refuge for the parasite during chemical eradication measures against G. salaris in the Drammen region. The results neither give reason for suspicion that whitefish caused the spread of G. salaris to Sande River from the rivers draining to the inner part of the Drammen Fjord.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for naturforskning (NINA)nb_NO
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;1444
dc.subjectsiknb_NO
dc.subjectCoregonus lavaretusnb_NO
dc.subjectGyrodactylus salarisnb_NO
dc.subjectkartleggingnb_NO
dc.subjectspredningnb_NO
dc.subjecttransportvertnb_NO
dc.subjectwhitefishnb_NO
dc.subjectsurveynb_NO
dc.subjectspreadnb_NO
dc.subjectparatenic hostnb_NO
dc.titleKan sik være smittebærer for Gyrodactylus salaris i Drammensregionen?nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.source.pagenumber12nb_NO
dc.relation.projectMiljødirektoratet: M-920|2017


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • NINA Rapport/NINA Report [1761]
    NINAs vanligste rapporteringsform til oppdragsgiver etter gjennomført forsknings-, overvåkings- eller utredningsarbeid.

Show simple item record