Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorBongard, Terje
dc.contributor.authorMunkeby, Tuva B.
dc.contributor.authorJohansen, Kristina
dc.coverage.spatialLeksvik kommune, Nordre Fosen vannområdenb_NO
dc.date.accessioned2017-12-01T20:59:37Z
dc.date.available2017-12-01T20:59:37Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.isbn978-82-426-3155-8
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2468809
dc.description.abstractBongard T., Munkeby, T.B. og Johansen, K. 2017. Undersøkelser av fisk og bunndyr i Leksvik 2017. NINA Rapport 1426. 39 s. NINA gjennomførte undersøkelser av fisk, bunndyr og elvemusling i 16 påvirkede vannforekomster i Leksvik kommune siste uken i september 2017. Vannforekomstene er dårlig undersøkt tidligere. Totalt ble anslagsvis 25 000 individer av bunndyr gjennomgått i prøvene. I prøveperioden var det svært lave vannføringer. Dette fører som regel til høyere antall bunndyr i prøvene, men generelt var både artsmangfold og antall per prøve lavere enn forventet i alle lokalitetene, selv om ni av 15 prøver ga ASPT-verdi tilsvarende God økologisk tilstand. Det ble registrert fisk i ni av 16 vannforekomster, men bare to lokaliteter (Ytterelva og Hindremselva) ser ut til å ha selvrekrutterende anadrome bestander. Alle lokaliteter med fisk ble vurdert å ha en score fra Moderat til Svært dårlig økologisk tilstand vurdert ut fra forventningsverdier til tetthet og alderssammensetning for laksefisk i bekker. Undersøkelser av elvemusling i Ramslielva viste en svært tynn bestand. En større undersøkelse er nødvendig for å avgjøre hvor levedyktig denne bestanden er. Ingen muslinger ble registrert i Kongrobekken. Forslag til tiltak foreslås på enkelte lokaliteter. Alle data er importert til Vannmiljøbasen.nb_NO
dc.description.abstractBongard T., Munkeby, T.B. and Johansen, K. 2017. Undersøkelser av fisk og bunndyr i Leksvik 2017. NINA Report 1426. 39 pp. Norwegian Institute for Nature Research performed ecological status assessments in 16 small watercourses in the county of Leksvik, North Trøndelag, Central Norway, during the last week of September 2017. A total of 25 000 specimens of freshwater invertebrates were observed. Water runoff was extremely low, which normally increases the number of specimens per sample, but generally, species numbers and numbers per taxa were lower than expected. ASPT values were nevertheless within Good ecological status in half of the localities. Salmonids were encountered in eight watercourses, but only two are sustaining anadromous salmonid fish (Ytterelva and Hindremselva). The mussel Margaritifera margaritifera was examined in two localities, and found present in very small numbers in Ramslielva. No mussels were found in Kongrobekken. Mitigation measures are suggested for some sites.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for naturforskning (NINA)nb_NO
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;1426
dc.subjectFerskvannnb_NO
dc.subjectfisknb_NO
dc.subjectbunndyrnb_NO
dc.subjectAnadrome vassdragnb_NO
dc.subjectØkologisk tilstandnb_NO
dc.subjectProblemkartleggingnb_NO
dc.subjectOvervåkingnb_NO
dc.subjectVannmiljønb_NO
dc.subjectTiltaknb_NO
dc.subjectInngrepnb_NO
dc.subjectForurensningnb_NO
dc.subjectFreshwaternb_NO
dc.subjectsalmonidsnb_NO
dc.subjectmacroinvertebratesnb_NO
dc.subjectAnadromous watercoursenb_NO
dc.subjectEcological statusnb_NO
dc.subjectPollution, HYMO-impactsnb_NO
dc.subjectMitigating measuresnb_NO
dc.subjectAquatic environmentnb_NO
dc.titleUndersøkelser av fisk og bunndyr i Leksvik 2017nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holder© Norsk institutt for naturforskning Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelsenb_NO
dc.source.pagenumber39 s.nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

  • NINA Rapport/NINA Report [2272]
    NINAs vanligste rapporteringsform til oppdragsgiver etter gjennomført forsknings-, overvåkings- eller utredningsarbeid.

Vis enkel innførsel