Show simple item record

dc.contributor.authorHole, Runar
dc.contributor.authorJordhøy, Per
dc.coverage.spatialReinheimen vest, Møre og Romsdal fylkenb_NO
dc.date.accessioned2017-11-28T13:48:38Z
dc.date.available2017-11-28T13:48:38Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.isbn978-82-426-3011-7
dc.identifier.issn2464-2797
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2468271
dc.description.abstractHole, R. og Jordhøy, P. 2017. Reinheimen vest - Tidlege kulturspor etter villrein - NINA Kortrapport 53. 24 s. Målsetjinga med dette prosjektet er mellom anna å få samla inn data som kan fortelje kva betyding kystfjellområda i Reinheimen har hatt for reinen i etteristida under andre miljøtilhøve. Nye funn av mellom anna «steinsmier» ved anlegget på Fetegga, Krynkelen og Kulehøgda vest i Reinheimen, viser no at det kan ha vore utøvd reinsjakt her i dei eldste steinbrukande periodane. Eit stort funnmateriale vart samla inn i 2016. Det omfattar 106 nye objekt fordelt på 17 ulike lokalitetar. I dei ytre kystfjellområda på Sunnmøre har vi på grunnlag av flyfoto registrert fleire interessante murstrukturar som kan vera knytt til fangst av hjortevilt. Dei har mange fellestrekk med kjente rusefangstanlegg for rein når det gjeld utforming. I lågfjellområda har ein og mange slike murstrukturar, men desse er nok helst knytt til beitebruk for bufe. Det arkeologiske gjenstandsmaterialet frå 2016 viser at det har vore drive reinsjakt på Krynkelen på 400 til 500-talet. Ei kvartsittsmie viser elles sikre spor frå steinbrukande tid. Dateringane er med på å utfylle kunnskapen om villreinen sin historiske bruk av fjellområda her. Forsking har vist at klimaet har vore betydeleg varmare i tidlegare tider, slik som ikring 6000-8000 år BP. Ein veit at skoggrensa har gått langt høgare enn i dag, men truleg ikkje over 1450 moh. (noko lågare ut mot kysten). Resultata hittil frå dette prosjektet indikerer at det var villrein i studieområdet/Mørefjella i denne perioda.nb_NO
dc.language.isonnonb_NO
dc.publisherNorsk institutt for naturforskning (NINA)nb_NO
dc.relation.ispartofseriesNINA Kortrapport;53
dc.subjectVillreinnb_NO
dc.subjectKartlegging av fangstkulturspornb_NO
dc.subjectReindeernb_NO
dc.subjecttrapsnb_NO
dc.subjectpitfalls and bowstandsnb_NO
dc.titleReinheimen vest. Tidlege kulturspor etter villreinnb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holder© Norsk institutt for naturforskning Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelsenb_NO
dc.source.pagenumber24 s.nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • NINA Kortrapport [72]
    Tilbakemeldinger til oppdragsgiver underveis i prosjektet. Er enklere i formen enn de øvrige NINA-seriene.

Show simple item record