Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorBakkestuen, Vegar
dc.contributor.authorErikstad, Lars
dc.date.accessioned2017-11-28T12:37:46Z
dc.date.available2017-11-28T12:37:46Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.isbn978-82-426-3008-7
dc.identifier.issn2464-2797
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2468258
dc.description.abstractBakkestuen, V. & Erikstad, L. 2017. Truede naturtyper – nytteverdi av GIS-analyse - NINA Kortrapport 51. 16 s. Rapporten beskriver resultater fra et kort forprosjekt hvor hensikten har vært å se på i hvilken grad naturforvaltningen vil ha praktisk nytte av GIS-analyser særlig når det gjelder kartlegging av truede naturtyper etter NiN-systemet, inkludert bruk av beskrivelsessystemet i NiN. Målgruppen for rapporten og bruksområdet er forvaltere og kartleggere, ikke spesialister innen behandling av GIS-data. Mengden av kartdata tilgjengelig digitalt for GIS-analyser er under rask økning i Norge. Dette gjør at effektiv bruk av GIS-analyser er av stor betydning for fremtidig kartleggingsinnsats. I denne rapporten har vi sett på tilgjengelige GIS-data og muligheten for å ta disse raskt i bruk for å hjelpe til å bygge strategier for praktisk naturtypekartlegging. Analyser av eksisterende data representerer en mulighet til å samle informasjon om naturtypene før selve feltkartleggingen begynner. Kunnskap om struktur i arealdekke, terreng, visuell tolking av vegetasjon m.m. kan gi slik kunnskap og gjøre utgangspunktet for feltkartleggingen bedre. Dette er i prinsippet ikke nye teknikker. Flyfototolking og kjennskap til eksisterende kart knyttet til geologi, terreng m.m. har alltid vært en normal del av økologisk kartlegging. Denne rapporten ser på mulighetene til å systematisere slike foranalyser i en kartleggingssammenheng der man anvender NiN-systemet. Gjennom aktiv bruk av GIS-analyser av vil man kunne effektivisere kartleggingen og øke kvaliteten på disse. Sammen med datakilder som ortofoto, satellittdata og Lidardata kan dette danne en effektiv datastruktur for best mulig naturtypekartlegging i Norge. Det er viktig å balansere foranalysene med de mulighetene og begrensingene som ligger i bruk av tilgjengelige data. Her trengs et systematisk arbeid for å avdekke både muligheter og begrensinger. Et eksempel er data om terrengvariasjon. Dette er en miljøegenskap som er svært mye brukt i praktisk modellering fordi vi har arealdekkende høydemodeller som kan tas direkte i bruk og fordi mange naturegenskaper er knyttet opp til variasjoner i terrenget (for eksempel hydrologiske faktorer inkludert vannsig og uttørking). Eksisterende terrengmodeller er imidlertid av begrenset kvalitet, samtidig øker tilgangen av høykvalitets Lidardata som gir helt nye muligheter for detaljert analyse av mange miljøegenskaper.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for naturforskning (NINA)nb_NO
dc.relation.ispartofseriesNINA Kortrapport;51
dc.subjectTruede naturtypernb_NO
dc.subjectnaturtypeegenskapernb_NO
dc.subjectGISnb_NO
dc.subjectmodelleringnb_NO
dc.subjectpriority natural habitat typesnb_NO
dc.subjectNature type attributesnb_NO
dc.subjectmodelingnb_NO
dc.titleTruede naturtyper – nytteverdi av GIS-analysenb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.source.pagenumber16 s.nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

  • NINA Kortrapport [72]
    Tilbakemeldinger til oppdragsgiver underveis i prosjektet. Er enklere i formen enn de øvrige NINA-seriene.

Vis enkel innførsel