Show simple item record

dc.contributor.authorOften, Anders
dc.contributor.authorBendiksen, Egil
dc.date.accessioned2017-11-24T13:54:10Z
dc.date.available2017-11-24T13:54:10Z
dc.date.created2017-04-10T13:12:41Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.isbn978-82-426-2181-8
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2468053
dc.description.abstractOften, A. & Bendiksen, E. 2010. Registrering av biologisk mangfold i naturområde ved Vestre Aker kirke, Oslo. Verdivurdering i forbindelse med forslag til omregulering - NINA Rapport 604. 20 s. Det aktuelle området danner i dag en sammenhengende grønnkorridor på vestsida av Vestre Aker kirke mellom Blindernveien og Sognsveien. Omsorgsbygg Oslo KF ønsker en endirng av deler av eiendommene til annet formål: nytt barnehagebygg med tilhørende uteområder, størrelse 4 avdelinger (72 barn). Oppdragets innhold har vært å kartlegge og vurdere hvorvidt dette vil få effekter for biologisk mangfold i området. Den vestligste delen av totalområdet består av edellauvskog med sommereik, alm, ask og spisslønn. Det ble funnet 101 arter av karplanter. Bortsett fra alm er ingen av disse rødlistede. Hele 31 arter, eller ca. 30 %, kan regnes som forvillede hageplanter. Den store andelen forvillede arter skyldes ganske sikkert at deler av området tidligere har vært ei gartneritomt. Noen av disse opptrer som sterke dominanter, blant annet skvallerkål i skogbunnen. De andre organismegruppene er i større grad indirekte vurdert. Området har et rikt fugleliv og har et klart potensial for et stort mangfold av særlig vedboende insekter og sopp, men dødvedmengden er foreløpig liten. Områdets største verdi per i dag er dets funksjon som grønn korridor for arter innen flere organismegrupper. Negativ effekt er sterkere knyttet til overordnete økologiske effekter og framtidspotensial enn forekomst av interessante arter eller vegetasjon på det omsøkte arealet. Norge, Oslo, biologisk mangfold, flora, edellauvskog, konsekvensutredning, grønnkorridor, Norway, Oslo, biological diversity, flora, broad leaved deciduous forest, environmental impact assessment, green corridornb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for naturforskning (NINA)nb_NO
dc.relation.ispartofNINA rapport
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;604
dc.titleRegistrering av biologisk mangfold i naturområde ved Vestre Aker kirke, Oslo. Verdivurdering i forbindelse med forslag til omreguleringnb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holder© Norsk institutt for naturforskning Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelsenb_NO
dc.source.pagenumber20 s.nb_NO
dc.identifier.cristin1464691
dc.relation.projectAndre: Heggelund & Koxvold AS arkitekter mnalnb_NO
cristin.unitcode7511,6,0,0
cristin.unitnameOslo
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record