Show simple item record

dc.contributor.authorZiętara, Marek S.
dc.contributor.authorJohnsen, Bjørn Ove
dc.contributor.authorLumme, Jaakko
dc.date.accessioned2017-11-23T13:23:38Z
dc.date.available2017-11-23T13:23:38Z
dc.date.created2017-05-23T12:41:49Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.isbn978-82-426-1935-8
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2467854
dc.description.abstractZiętara, M.S, Johnsen, B.O. & Lumme, J. 2008. Genetisk analyse av opprinnelsen til Gyrodactylus salaris-infeksjonen på laksunger i Lærdalselva. - NINA Rapport 371. 14 s. Et eldre materiale av Gyrodactylus salaris fra Lærdalselva (1996) ble analysert ved hjelp av molekylære markører (mitokondrie-DNA (mtDNA) og kjerne-DNA (ADNAM1)) (Ziętara et al. 2006). Ved hjelp av DNA-undersøkelser er det tidligere påvist at i mange av de G. salaris infiserte elvene i Norge forekommer det en G. salaris type som tilhører en mtDNA-utviklingslinje som er spesifikk for Baltisk laks (Hansen et al. 2003, 2006). Men i tre av elvene (Lærdalselva, Dram-menselva og Lierelva) ble det funnet en mtDNA-utviklingslinje som skilte seg fra de øvrige ved 3 % sekvensforskjell i mtDNA (Hansen et al 2003). Den samme mtDNA-utviklingslinjen var vidt utbredt som en klon på oppdrettet regnbueaure (Oncorhynchus mykiss) som Ziętara et al. (2006) kalte RBT-klonen. For å sjekke identiteten til parasittene i Lærdalselva, analyserte vi 30 parasittindivider fra en sterkt infisert laksunge som ble fanget i 1996. Formålet med undersø-kelsen var å undersøke forholdet mellom Lærdalselva parasittene og RBT-klonen og andre stammer av G. salaris. Den mitokondrielle DNA-sekvensen hos seks parasitteksemplarer var forskjellig fra den tilsva-rende sekvensen hos den regnbueaurespesifikke G. salaris i Finland (RBT-klonen) i en enkelt av 1623 nukleotider. I de ca. 800 basepar som er sekvensert tidligere, var parasittene fra Lær-dalselva identiske med RBT-klonen. En kjerne-DNA markør ADNAM1 forekom i to ulike utgaver (genotyper) i Lærdalselva, mens den er pemanent heterozygot i RBT-klonen som er analysert i detalj i Finland (Ziętara et al. 2006). Seks av tretti individer var identiske med RBT-klonen, noe som bekrefter at RBT-klonen selv var involvert i det nære moderlige opphavet til Lærdalselvainfeksjonen. Tjuefire individer var rekombinasjoner med bakgrunn i kjønnet formering. Disse hadde ikke det diagnostisk korte allelet som karakteriserer den moderlige RBT-klonen, men hadde et allel som finnes i den patogene parasittstammen av baltisk opprinnelse (e.g., i Vefsna; Kuusela et al. 2007). Den genetiske sammensetningen hos parasittene i Lærdalselva viser at parasittene var frem-avlet ved krysning av lakseparasitten (som hann) med regnbueaureparasitten (som hunn). Nye betraktninger av IGS resultatene hos Cunningham et al. (2003) og Hansen et al. (2006) bekref-tere et slikt scenario og antyder at også parasittene i Oslofjord populasjonene mest sannsynlig er lignende eller parallelle rekombinasjoner. Norge, Sogn og Fjordane, Lærdal, laks, Gyrodactylus salaris, parasitter, fiskesykdommer, vertsskifte, molekylære markører, Norway, Sogn & Fjordane, Lærdal, Atlantic salmon, Gyrodacty-lus salaris, parasites, fish diseases, host switch, molecular markersnb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for naturforskning (NINA)nb_NO
dc.relation.ispartofNINA rapport
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;371
dc.titleGenetisk analyse av opprinnelsen til Gyrodactylus salaris-infeksjonen på laksunger i Lærdalselvanb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holder© Norsk institutt for naturforskning Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelsenb_NO
dc.source.pagenumber14 s.nb_NO
dc.identifier.cristin1471572
cristin.unitcode7511,3,0,0
cristin.unitnameAvdeling for akvatisk økologi
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record