Show simple item record

dc.contributor.authorHofgaard, Annika
dc.date.accessioned2017-11-22T10:00:37Z
dc.date.available2017-11-22T10:00:37Z
dc.date.created2017-03-20T11:40:35Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.isbn978-82-426-1928-0
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2467514
dc.description.abstractHofgaard, A. 2008. Overvåking av palsmyr. Førstegangsundersø-kelse i Leirpullan, Sør-Trøndelag 2007. - NINA Rapport 364. 35 s. Overvåking av palsmyr er et nasjonalt overvåkingsprosjekt initiert av Direktoratet for naturfor-valtning, med oppstart i 2004. Prosjektet omfatter i alt fem utvalgte overvåkningsområder fra Finnmark i nord til Dovre i sør. I denne rapporten presenteres resultater fra førstegangsunder-søkelse i Leirpullan, Sør-Trøndelag, som er det fjerde etablerte overvåkingsområdet innen pro-sjektet. Rapporten presenterer en kortfattet bakgrunn for behovet for overvåking av palsmyr; relevante klimadata for Leirpullan; overvåkingsmetoder; analyser av palsformasjoner, mark-slagsfordeling, teledybde og vegetasjonsfordeling. Leirpullan er et ca 0,1 km2 stort deltaområde med et tjuetall mineralpalser. Palsformasjonene med dammer og erosjonsområder ble analy-sert med hensyn til størrelse, teledybde og posisjon (GPS) ved bruk av individuelle registre-ringer og detaljanalyser langs ni permanente analyselinjer. Registreringene er grunnlag for rea-nalyser og for analyser av forandringer ved hjelp av flybilder. Resultatene fra linjeanalysene er presentert i tabeller og figurer som visualiserer småskalafordelingen av markslag (7 variabler), bunnsjikt (7 variabler), feltsjikt (5 variabler), busksjikt (1 variabel), teledybde samt frekvens av sprekker og palshøyde. Analyselinjene er fotodokumentert og posisjonsregistrert for framtidige reanalyser hvert femte år. En sammenligning med vitenskapelig dokumentasjon av palsområ-det i Leirpullan fra 1995 viser relativt beskjedne endringer over de 12 årene frem til 2007. Pals-størrelsen har økt i noen begrensede områder og minket i andre, og noen mindre palser er blitt helt borte. Telen lå dypere i 2007 sammenlignet med 1995, noe som trolig er forårsaket av for-skjeller i sommertemperatur. Neste analyse av området er planlagt til 2012. palsmyr, overvåking, Norge, Sør-Trøndelag, vegetasjon, perma-frost, klimaeffekter, Palsa peatlands, monitoring, Norway, Sør-Trøndelag County, vegetation, permafrost, climate change effectsnb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for naturforskning (NINA)nb_NO
dc.relation.ispartofNINA rapport
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;364
dc.titleOvervåking av palsmyr. Førstegangsundersøkelse i Leirpullan, Sør-Trøndelag 2007nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holder© Norsk institutt for naturforskning Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelsenb_NO
dc.source.pagenumber35 s.nb_NO
dc.identifier.cristin1459561
dc.relation.projectAndre: Direktoratet for naturforvaltningnb_NO
cristin.unitcode7511,2,0,0
cristin.unitnameAvdeling for terrestrisk økologi
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record